Laboratorier for bærekraftig energi

Det finnes flere laboratorier innenfor fagområdet bærekraftig energi, knyttet til Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiS. Her følger en oversikt med utstyr og fasiliteter.

Published Sist oppdatert
Bli kjent med våre laboratorier innenfor bærekraftig energi.

Katalyselab

Laboratoriet for nanokatalyse har utstyr for preparering av katalysatorer, samt karakterisering og testing av aktivitet. Fokuset er forskning innen teknologier for olje- og gasskonvertering, petrokjemi, hydrogenproduksjon, CO2-konvertering, i tillegg til andre energi og miljørelaterte prosesser.

Laboratorieutstyr for katalysatorer

På laboratoriet kan man preparere heterogene katalysatorer ved hjelp av ulike metoder for ulike prosesser, og utføre aktivitetstester i ulike skalaer. Fasilitetene benyttes både til forskning og undervisning.

 • N2 fysisorpsjon (Micromeritics Tristar II)
 • Kjemisorpsjon (Micromeritics ASAP 2020 Plus)
 • Temperaturkontrollert reduksjon/desorpsjon/reaksjon (Micromeritics Autochem II)
 • Termogravimetrisk analyse med GC-MS (Netzsch STA449 Jupiter F3)
  • GC-MS Agilent 7890B GC/5977A MSD
 • Metrohm Autolab PGSTAT302N arbeidsstasjon for elektrokjemi
 • Fasiliteter for preparering av katalysatorer
 • 4564 Parr Mini autoklavreaktor
 • Tre "fixed-bed" reaktoroppsett med ulike GC for tørr reforming, CO2 metanering og CO2 konvertering til metanol
 • Spesifikt overflateareal og porevolum
 • Metallpartikkelstørrelse og fordeling
 •  Katalytisk reduserbarhet

Kontaktperson: Zhixin Yu

Batteriteknologi

Laboratoriet for batteriteknologi er under oppbygging, og blir utstyrt for forskning på batterier. Det vil blant annet brukes i undervisningssammenheng av studenter på studieprogrammet Batteri- og energiteknologi.

Batteriteknologi. Foto: Shutterstock

Knappebatterier kan settes sammen i hanskeboksen med variasjoner i elektrode, elektrolytt, separator og anode, og det ferdige batteriet testet for ulike egenskaper.

 • Planetarmikser (Thinky ARE250)
 • Hanskeboks (VTI Universal)
 • Coater (TMAX-TMH300)
 • Calender (TMAX-JS100L)
 • Batteritester (Neware Tech. CT-4008t)
 • Elektroderesistivitet (HIOKI RM2610)
 • Potensiostat (El-cell PAT-tester-x-8)
 • Elektrodeadhesjon (Zwick Roell ZwickiLine 2,5 kN)
 • Elektrodetykkelse, resistivitet og adhesjon
 • Syklisk voltammetri
 • Elektrokjemisk impedansspektroskopi
 • Galvanostatisk opp- og utladning

Kontaktpersoner: Dagfinn Søndenaa Sleveland

Hydrogen

Hydrogen er en effektiv og miljøvennlig energibærer og vil være et viktig bidrag til bærekraftig energiutvikling. På laboratoriet forskes det på produksjon av både blå (fossile kilder) og grønn (fornybare kilder) hydrogen, og ved hjelp av en mikrogassturbin ser man blant annet på bruk av hydrogen for varme- og strømproduksjon.

Illustrasjonsbilde: clean energy. Foto: Shutterstock

Blant fokusområdene er videreutvikling av forbrenningsteknologi, samt systemmodellering og analysering av forbrenningsprosessen. En hydrogen reformer (HyGear 50) installeres i Risavika, og det planlegges produksjon av hydrogen for mikrogassturbinen. Man skal operere en elektrolysator fra H2 Core med en kapasitet på en kubikk grønn hydrogen per dag, som skal lagres for først og fremst å benyttes for PEM-brenselcelle Laboratorieaktiviteten inngår i ulike forskningsprosjekter, i samarbeid med eksterne aktører som DLR og Equinor.

 • CHP mikrogassturbin, utstyrt med LFOX-brenner som muliggjør full drivstoff-fleksibilitet. Motoren er tungt utstyrt med sensorer som gir godt datagrunnlag for komponent- og systemanalyse. Eksosanalysator er installert og brukt til utslippsovervåking, samt gassblandestasjon for å muliggjøre gassblandinger i henhold til brukerspesifikasjoner.
 • Dampreformer som produserer rent hydrogen (99,99 %), CO2-strøm og syntesegass-strøm. Reformatoren er under oppgradering og vil være i drift senere i år.
 • Elektrolyseapparat for grønn hydrogenproduksjon (under innkjøp)
 • Testriggen gir mulighet for detaljert komponent- og systemanalyse. Man kan utføre forbrenningstester for fleksible drivstoff-oppsett. Systemytelsestester og utslippstester kan også utføres. Datainnsamling gir forskere en mengde høyoppløselige operasjonelle data.

Kontaktperson: Mohsen Assadi

Varmepumper

En varmepumpe kan være et godt og miljøvennlig alternativ til oppvarming med strøm og fossile energikilder. Forskning på varmepumper er derfor en viktig del av det grønne skiftet. Karbondioksid er et miljøvennlig alternativ til konvensjonelle arbeidsmedier i varmepumper, og laboratoriet ser derfor på varmepumper som benytter superkritisk karbondioksid som medium.

energisystem. Foto: Shutterstock

Varmepumpen er instrumentert for forskning, og gir detaljerte driftsdata som muliggjør systemmodellering, validering og ytelsesanalyse. Enheten vil bli koblet til geotermiske brønner som varmekilde og kjøleribbe (passiv varmeveksler) i nær fremtid.

 • Varmepumpe med superkritisk CO2 som arbeidsmedium
 • Enheten kan både varme og kjøle (8kW). Sesongbasert energilagring i geotermiske brønner vil bli testet og evaluert etter hvert.

Kontaktperson: Mohsen Assadi

Du er kanskje også interessert i:

Equinor gir UiS 42,5 millioner til forskning på grønn omstilling

Universitetet i Stavanger kan dermed styrke sin satsing på karbonfangst, havvind, energisystemer og best mulig utnytting...

Nils Klim-prisen til energiorientert samfunnsgeograf

UiS-professor Siddharth Sareen forsker for å skape en mer rettferdig omstilling lokalt og globalt. Nå får han pris for f...

Future Energy Hub – samarbeid

Hvordan samarbeide med Future Energy Hub?

Future Energy Hub – forskning

Her er en oversikt over forskningsprosjektene relatert til Future Energy Hub.

Første rene hydrogenforbrenning i mikrogassturbin

For første gang har UiS-forskere klart å drive en gassturbin med 100 prosent hydrogen. Det skjedde under eksperimenter v...

– Det grønne skiftet handler om konfliktmekling

– Det er kritisk behov for konfliktmekling for å oppnå bred aksept for et skifte bort fra avhengighet av fossilt brensel...

Nuclear Nordics

Radioactive Waste Spatialities, Materialities and Societies in the Nordic Region, 1960s to 1990s

Solceller som er innebygd i tak og vegger, kan bli en effektiv strømkilde

– Det kalde klimaet i Norge er svært godt egnet for bygningsintegrerte solcellepanel, sier forsker Hassan Gholami. Han h...

Rapporter - Future Energy Hub

Future Energy Hub er et forskningsprosjekt og en samskapingsarena støttet av Forskningsrådet, Rogaland Fylkeskommune o...

Simuleringsverktøy for offshore vindparkar

Ole-Erik Vestøl Endrerud har ikkje berre avlagt doktorgrad, men også brukt forskinga til å skape ein innovasjonsbedrift ...

Grønt lys for vidare satsing på grønare bygg og bydelar

Future Energy Hub ved UiS er ein arena for forsking og samarbeid som i tre år har vorte støtta av Forskingsrådet, Rogala...

Vindturbin og solceller på campus

Våren 2019 ble en vindturbin løftet på plass og montert på campus Ullandhaug. Fra før er solceller installert. Turbinen ...

Future Energy Hub

Future Energy Hub er et forskningsprosjekt og en samskapingsarena støttet av Forskningsrådet, Rogaland fylkeskommune og ...

Inviterer til seminarrekke om energiomstilling

På utvalgte torsdager utover høstsemesteret kan du fylle på med kunnskap om aktuelle aspekter innen energiomstilling, nå...

Energisystem i endring

Grønn omstilling og bærekraftig utvikling handler om å bruke ressursene smartere og mer effektivt. Forskerne i prosjekte...

Smartby – forsking

Å skape smarte byar krev innsats frå både byplanleggarar, teknologar, energiekspertar, samfunnsvitarar og andre. UiS dri...

Skal få fortgang på utviklinga mot eit nullutsleppsamfunn

Sju UiS-forskarar deltek i eit forskingssamarbeid mellom europeiske universitet og industri som skal utdanne høgt kvalif...

Breuhaus leder Future Energy Hub

I mai 2019 begynte Peter Breuhaus som prosjektleder i Future Energy Hub ved UiS. Prosjektet sikter på å skape grønnere o...

Vanskelig å oppnå mer bærekraftig cruiseturisme på Vestlandet

Det er usikkert hvordan cruiserederiene vil tilpasse seg mulige endringer i krav og vilkår. I en ny rapport skisserer to...

Knust av Skottland på vindkraft

Skotsk vindkraft gir arbeidsplasser, reduksjon av klimagasser og sikker kraftforsyning. – I Norge ser vi oss blinde på k...

Flere laboratorier