Møtte morgendagens energi-ingeniører

Olje- og energiminister Tina Bru møtte studenter og fakultetsledelse ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Published Endret

Olje- og energiminister Tina Bru. Foto: Kjersti Riiber

Her fikk hun høre om arbeidet med energi og grønn omstilling, og hvordan studentene våre møter det grønne skiftet. Statsråden startet UiS-besøket med lunsj med studenter og fakultetsledelse, før hun tok turen til geopolymerlaben. Her arbeider professor Mahmoud Khalifeh og fem doktorgradsstudenter med forskning knyttet til plugging av brønner, og da særlig bruk av en ny geopolymer utviklet ved UiS.

Hovedtemaet for statsrådens besøk var petroleum, energi og grønn omstilling. Ministeren var interessert i å høre om utviklingen ved petroleumsstudiene ved UiS. Hvordan møter vi synkende søkertall, og hvordan jobber universitetet for å tiltrekke seg nye studenter til energifagene?

Dekan Øystein Lund Bø fortalte om det nye batteriteknologistudiet ved UiS, som etter planen starter opp høsten 2022. Det skal også bygges et batterilaboratorium – 3000 kvadratmeter viet til forskning og undervisning innen batteriteknologi. Dekanen nevnte også søknaden om nytt petrosenter ved UiS. Hvis denne søknaden innvilges, betyr det offentlig støtte til åtte år med petroleumsforskning ved UiS.

Etter besøket ved UiS dro Tina Bru videre til Ullrigg for å delta i en debatt om hvilken rolle petroleumsindustrien spiller i det grønne skiftet. I debatten deltar politikere fra rogalandsbenken, Klaus Mohn, rektor ved Universitetet i Stavanger, Tor Arnesen, Norwegian Energy Solutions (NES), Hildegunn Blindheim, Norsk olje og gass og Thor Arne Håverstad, NORCE.