Vant pris for beste doktorgradsprosjekt

Huong Huynh avsluttet sitt doktorgradsprosjekt ved Universitetet i Stavanger oktober 2021. Nå er doktorgradsavhandlingen hennes kåret til beste norske doktorgrad innen fagfeltet katalyse.

Published Sist oppdatert
Bilde av ei jente som smiler
Huong Huynh. Foto: Privat

Selv om det har gått halvannet år siden Huynh avsluttet forskningsprosjektet sitt ved Universitetet i Stavanger, blir det fortsatt lagt merke til. Rett før påske fikk Huynh en e-post fra en professor ved NTNU.

"Jeg har gleden av å informere om at doktorgradsavhandlingen din er kåret til beste norske doktorgrad i katalyse for perioden april 2021-mars 2023, av Katalyseseksjonen i Norsk Kjemisk Forening. Gratulerer!," var meldingen i e-posten fra professor Hilde Venvik ved NTNU.

– Jeg er ekstremt takknemlig, sier Huynh.

Hun skal til Trondheim i juni for å motta prisen og presentere arbeidet sitt på et katalyseseminar. Hun er også meldt på i konkurransen om beste doktorgradsarbeid i Europa arrangert av European Federation of Catalysis Societies (EFCATS) .

Hva er katalyse?

Katalyse er prosessen med å øke hastigheten på en kjemisk reaksjon. Det gjøres ved å tilsette et stoff, kjent som en katalysator. Ofte er det svært små mengder med en katalysator som kreves.

Bakgrunnen for Huynhs prosjekt er grønn omstilling. Bruk av fornybare energiressurser har økt behovet for langsiktige energilagringssystemer.

– Doktorgradsprosjektet mitt var å studere såkalt "Power-to-Gas"-teknologi. Her konverterer du fornybar hydrogen og fanget CO2 til metan, en syntetisk naturgass. Konverteringen skjer via en katalytisk kjemisk reaksjon kalt CO2-metanering. Formålet med prosjektet var utvikling av katalysatorer og reaktorer for å forbedre prosesseffektiviteten, forklarer Huynh.

Prosjektet hennes hadde en bred tilnærming til feltet. Huynh så nærmere på materialsyntese, karakterisering, reaksjonstesting, design av reaktor, kinetikk og beregningsmodellering. I tillegg til omfattende arbeid på laboratoriet, publiserte hun flere fagfellevurderte tidsskriftartikler og et kapittel i en bok.

Relevant utdanning

Etter å ha fullført doktorgraden, fikk Huong Huynh jobb som prosessingeniør for CO2- og H2-system hos Aker Solutions.

– Det jeg jobber med nå er relatert til karbonfangst og lagring (CCUS). Jeg jobberfor tiden med Northern Lights-prosjektet. Her skal CO2 bli losset fra skip, for så å midlertidig ble lagret på land og deretter eksportert via en undersjøisk rørledning til permanent lagring. Dette er en del av løsningen for å takle klimaendringene og redusere klimagassutslipp. Min bakgrunn innen karbonfangst og lagring fra UiS er viktig i min nåværende jobb, og også for min framtidige karriereutvikling, sier Huynh.

Hun er takknemlig for tiden ved UiS.

– Jeg vil takke for muligheten til å gjennomføre dette doktorgradsprosjektet. Jeg vil særlig takke Zhixin for hans grundige veiledning, og laboratorieingeniørene for all god hjelp under prosjektet, sier Huynh.

Professor Zhixin Yu var Huynhs hovedveileder.

– Jeg har hatt et fantastisk opphold ved UiS, og jeg kunne ikke ha oppnådd dette uten støtte fra alle ved Institutt for energi- og petroleumsteknologi," sier Huong Huynh.