Hopp til hovedinnhold

Erfaringsbasert master for lærerspesialister

Har du 60 studiepoeng i en videreutdanning til lærerspesialist, kan du gå videre med en erfaringsbasert master for lærerspesialister ved Lesesenteret.

Publisert: Endret:
Fakta
Varighet

1 år / 2 semestre

Opptakskrav

60 studiepoeng innen et lærerspesialiststudium i norsk eller begynneropplæring.

Studiepoeng

30

Undervisning

Samlings- og nettbasert

Søknadsperiode

1. februar til 1. mars

Studieavgift

Kr. 55 000 Søk finansiering på Udirs’ søkeportal under «andre studier».

Lærerspesialistutdanningen er for deg som ønsker en faglig karrierevei samtidig som du beholder undervisning som din hovedoppgave.
Erfaringsbasert master for lærerspesialister

Studiebeskrivelse

Dette er en erfaringsbasert master innen lærerspesialistutdanningen i norskfaget. For å søke dette studiet må du ha 60 studiepoeng innen et lærerspesialiststudium i norsk eller begynneropplæring.

Studiet er en påbygning av studiet Norsk med vekt på lese- og skriveopplæring for lærerspesialister (60 studiepoeng) og vil gi studentene en erfaringsbasert mastergrad. Mer informasjon finnes i emneplan for studiet.  

Innhold 

Studiet er samlings- og nettbasert. Det vil være en samling à to dager hvert semester som inneholder skrivekurs, seminarframlegg, samtaler og diskusjoner 

En masteroppgave på 50 – 80 sider gir studenten mulighet til å demonstrere ekspertise i et valgt forskningsemne. Oppgaven skal ha en substansiell forskningskomponent som bygger på relevante teorier og metoder, samt empiri fra skolefeltet. Studenten få individuell og gruppebasert veiledning på egne prosjekt. Eksamen består av masteroppgaven og en muntlig komponent.  

Opptakskrav og søking 

Opptakskrav er fullført 60 studiepoeng lærerspesialiststudium i norsk eller begynneropplæring. 

Søking skjer lokalt.

Finansiering 

Studieavgift: kr. 55 000,- 

Dette studiet er ikke en del av Utdanningsdirektoratets ordinære studietilbud i ordningen «Kompetanse for kvalitet». Studenter til studiet kan likevel søke finansiering på Udirs’ søkeportal under «andre studier».  I Udirs søkeportal, må det opplyses om navn på studiet samt studieavgift. Udirs søknadsportal er åpen i perioden 1. februar til 1. mars.

Informasjon om studiet

Emnebeskrivelse

Trykk på lenken for beskrivelse:

VLS501: Masteroppgave

Samlinger

Høst 2020 : 2 samlinger á 3 dager.
Vår 2021: 2 samlinger á 3 dager.

Alle samlingene varer fra kl. 12-12. Det er altså tilsvarende to dagers undervisning, spredt over tre dager. 

Karrieremuligheter

Studiet retter seg mot erfarne lærere i hele grunnskoleløpet som ønsker profesjonell videreutvikling, og som ønsker å ta et spesielt ansvar for den kollektive kompetansen og utviklingen på egen skole. Studiet passer godt for lærere som allerede har tatt lederroller i faglig utviklingsarbeid, eller fungerende lærerspesialister som ønsker å få formalisert sin kompetanse.

Lurer du på noe?

51833556
Administrasjon SLF
Rådgiver
51833145
Administrasjon SLF
Rådgiver
51831820
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førsteamanuensis