Hopp til hovedinnhold

E-BAC002 Samskapingsskolen: Ledelse av samskapingsprosesser

Samskaping kan defineres som prosesser hvor to eller flere aktører etablerer et tverrfaglig og likeverdig samarbeid for å skape nye og bedre løsninger. Kurset er det første av sitt slag i Norge, og er et videreutdanningstilbud på bachelornivå.

Publisert: Endret:
Fakta
Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisningsform

Samlingsbasert

Antall studieplasser

20

Oppstart

Høsten 2021

Søknadsfrist

Søknadsfristen er utløpt.

Pris

I pilotfasen: Kun semesteravgift 750 kr,- og pensumlitteratur

Dette kurset vil gi deg bedre forståelse av samskapingsprosesser og lære deg å legge til rette for, forankre og lede samskapingsprosesser.

Ann Karin Tennås Holmen , førsteamanuensis og fagansvarlig

Kursinnhold

Samskaping innebærer samarbeid, men det er ikke alle former for samarbeid som kan karakteriseres som samskaping. Samskaping er ikke en bestiller/utfører-tjeneste (samproduksjon), men handler mer om å skape noe nytt gjennom en prosess hvor ulike holdninger, verdier, ideer, kompetanser og ressurser utfordrer hverandre.

I dette kurset er ikke samskaping kun en praktisk øvelse, men også et prinsipp som kan ligge til grunn for å skape gode og eventuelt nye løsninger. Du får lære om samskaping som konsept og prinsipp på et teoretisk og empirisk nivå, og får kunnskap om barrierer og drivere man støter på ved samskaping.

Kurset gir innsyn i gode caser fra ulike samskapingsprosesser, og du får i tillegg mulighet til å betrakte samskaping i konteksten av din egen organisasjon. Det vil også gis konkrete verktøy for å gjennomføre og lede samskapingsprosesser.

Arbeidet er basert på gruppearbeid, inkludert eksamen. Kurset vil i tidlig fase legge opp til en prosess hvor deltakere skal etablere og jobbe i grupper. Gruppen skal sammen finne fram til en utfordring de vil jobbe med.

Etter dette kurset vil du:

-Ha innsikt i teorier og prinsipper for samskaping i organisasjoner

-Ha en grunnleggende forståelse for hva som hemmer og fremmer samskaping internt i organisasjoner og mellom organisasjoner

-Ha innsikt i digitale og andre involveringsverktøy og metoder som understøtter samskaping

-Ha en god forståelse av forankring av og ledelse i samskapingsprosjekter

Hvem passer kurset for?

Samskaping er aktuelt for alle som jobber med produkt- og tjenesteutvikling, men også i større samfunnsutviklingsprosesser hvor det er behov for ulike ideer, kompetanser og ressurser for å løse sammensatte utfordringer. Nøkkelpersoner som arbeider med strategiarbeid, nyutvikling, FoU, innovasjon, forretningsutvikling og kommunikasjon vi ha betydelig nytte av kurset, for eksempel avdelingsledere, konsulenter, sosiale entreprenører, ansatte i det offentlige, IT-bransjen, designbransjen, gründermiljø, og som jobber med Nordic Smart Cities. Samskaping er like relevant for privat som offentlig sektor.

Les hele emnebeskrivelsen her.

Kurset har tre samlinger ved Universitetet i Stavanger, og er tilrettelagt for å gjennomføres ved siden av jobb. Undervisningsdatoene for høsten 2021 er:

Samling 1: 28.- 29. september

Samlling 2: 26.- 27. oktober

Samling 3: 30. november - 1. desember

Eksamen: 14. desember.

Forelesere

Førsteamanuensis Ann Karin Tennås Holmen er fagansvarlig for kurset. Hun har lang erfaring og bred kunnskap om samskaping, innovasjon og samhandling. Hun er blant annet leder for forskernettverket innovasjon i offentlig sektor (www.innoff.no).

Professor i kreativitet Erik Lerdahl, som også er ansvarlig for EVU-kurset 'Tjenesteinnovasjon og servicedesign', professor II i innovasjon Martin Gjelsvik og professor i ledelse, Trude Furunes.

Undervisningsform

Kurset består av forelesninger, øvingsoppgaver basert på ulike case og gruppearbeid. Alle leveranser i kurset henger sammen og leder frem til en prosjektoppgave.

Kurset er lagt opp for fysisk deltakelse. Det tas forbehold om at undervisningen helt eller delvis kan måtte holdes via digitale plattformer, dersom det er påkrevd etter retningslinjer som gis med bakgrunn i koronasituasjonen.

Læringsplattformen Canvas blir benyttet aktivt i undervisningen.

Det er nødvendig med egen PC for å kunne gjennomføre kurset. Det er en fordel om dette er en privat PC, fordi din jobb-PC kan ha installert brannmurer eller andre sikkerhetsbegrensninger som kan hindre deg i å logge på UiS sine digitale løsninger eller plattformer.

Pris

Kurset er gratis i pilotfasen. Hver deltaker må betale semesteravgift på kr 715,-, og betale pensumlitteraturen selv. (Senere vil kurset tilbys med en kursavgift på kr 20.000,-).

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, og motivasjonsbrev.

For å sikre bredde i erfaring i sammensetning av studentgruppen ber vi om at det legges ved et motivasjonsbrev, maks. 200 ord, der du skriver hvor du jobber, hvorfor kurset er relevant for deg og din arbeidsgiver, og spesielle utfordringer du kunne tenke deg å utforske. Dette legges til grunn for opptaket.

Vennligst merk at ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet.

Kurset er utviklet i samarbeid med Smartbyavdelingen i Stavanger kommune og Nordic Edge. Av den grunn er noen plasser forbeholdt disse i pilotfasen 2020-2021.

Klikk her for å melde deg på Samskapingsskolen

Med forbehold om endringer.

Forelesere

Førsteamanuensis
51832529
EOJ 315
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for medie- og samfunnsfag
Professor II
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Norsk hotellhøgskole
Ekstern
Handelshøgskolen ved UiS

Avd. for innovasjon, led. og mark.føring

Nyttig informasjon

Kontaktpersoner

Senior rådgiver
51833046
Divisjon for utdanning

UiS etter- og videreutdanning
Seniorkonsulent
51833078
Divisjon for utdanning

UiS etter- og videreutdanning