Hopp til hovedinnhold

E-SAM600 Granskingsmetodikk

Hva er hensikten med gransking? Hvilke hendelser og ulykker blir gransket? Gjennom dette kurset lærer du om regelverkskrav, aktører og roller.

Publisert: Endret:
Fakta
Studiepoeng

10

Niva

Master

Undervisningsform

Nettbasert

Neste oppstart

Høsten 2021

Søknadsfrist

15.06.2021

Pris

20 000,- + semesteravgift

Kurset er fulltegnet og påmeldte etter 14.06 kl 11.00 vil bli satt på venteliste

Kursinnhold

Ulike perspektiver og teorier om årsaker til ulykker og hendelser blir studert, og vi går nærmere inn på menneskelige, teknologiske og organisatoriske forhold (MTO) og STEP-metodikken. Du får selv gjøre praktiske øvinger i MTO- og STEP-analyser, og vil også få en beskrivelse av AcciMap-metodikken.

Andre tema som blir gjennomgått er:

Utfordringer i granskingen

Vitnepålitelighet

Intervjuteknikk

Hvordan forbereder og gjennomfører du et intervju?

Målgruppe

Kurset passer for ansatte i bedrifter og kommuner som har ansvar for risikostyring og sikkerhet, og ansatte i politiet, forsvaret og PST som ønsker å utvikle karrieren. Kurset er samlingsbasert og nettbasert, og dermed godt egnet for å  kombineres med jobb.

Kurset kan tas for seg selv, eller som del av Master i risikostyring og sikkerhetsledelse.

Arbeidsform

Kurset består av en faglig teoretisk del som gjennomføres som ca 6-7 dagsseminarer, og et prosjektarbeid der studentene i grupper på 3-5 skriver en prosjektoppgave på ca 30 sider.

Praktisk gjennomføring

Det er nødvendig med egen PC for å kunne gjennomføre kurset. Det er en fordel om dette er en privat PC, fordi din jobb-PC kan ha installert brannmurer eller andre sikkerhetsbegrensninger som kan hindre deg i å logge på UiS sine digitale løsninger eller plattformer.

Læringsutbytte

Etter gjennomføring av kurset skal du ha kunnskap om hvordan ulike myndigheter og virksomheter utøver gransking av ulykker og hendelser. Du skal forstå hensikten med gransking og få innsikt i ulike granskingsmetoder. Du skal også få forståelse for hvordan granskingsmetodikk må tilpasses ulike aktørers roller. Et viktig mål er også at du får innsikt i hvordan granskingen kan bidra til økt sikkerhet gjennom læring.

Når du har gjennomført kurset skal du ha metodiske ferdigheter til å kunne delta i granskingsteam innenfor spesifikke virksomheter, sektorer og risikoområder.

Foreleser

Vurdering

Prosjektoppgave (50%)

Muntlig eksamen (50%)

Undervisningsdager

18 - 19. august

4 - 5. oktober

21 - 22. oktober

Eksamen 

Innlevering av prosjektoppgave:

Muntlig eksamen: 1 - 2. desember 2021

Klikk her for å melde deg på kurset i Granskingsmetodikk

Forelesere

51831548
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Professor
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Førsteamanuensis

Nye studier høsten 2021

UiS skal sikre relevante og framtidsrettede utdannelser for et samfunn og en region i endring. Høsten 2021 tilbyr UiS fl...

E-BAC001 Tjenesteinnovasjon og servicedesign

Hvordan forbedrer man en tjeneste og hvordan utvikler man nye tjenester? Kurset Tjenesteinnovasjon og servicedesign gir ...

E-BAC002 Samskapingsskolen: Ledelse av samskapingsprosesser

Samskaping kan defineres som prosesser hvor to eller flere aktører etablerer et tverrfaglig og likeverdig samarbeid for ...

Executive Master in Business Administration

Med en Executive Master in Business Administration posisjonerer du deg for en ledende stilling. Er du allerede leder, vi...

E-MRS100 Risiko, sikkerhet og sårbarhet

Emnet er obligatorisk for alle som tar det erfaringsbaserte mastergradsstudiet innen risikostyring og sikkerhetsledelse....

E-MRS200 Masteroppgave - Risikostyring og sikkerhetsledelse

Masteroppgaven skal være et uttrykk for studentenes evne til å kombinere relevant arbeidserfaring med faglige innsikt i ...

Erfaringsbasert master i risikostyring og sikkerhetsledelse

Denne erfaringsbaserte mastergraden representerer nye fagområder, og er utarbeidet som en reaksjon på utviklingen i det ...

E-MRS150 Terrorismeforebygging og sikring

Hovedmålet med kurset er å gjøre deg i stand til å forstå risiko og sikkerhet i forhold til terrorisme og andre tilsikte...

E-MRS155 Samfunnssikkerhet, krise og krisehåndtering

Kriser kan utløses av både menneskeskapte- og naturlige hendelser. Kriser kan utvikle seg blant annet som følge av miljø...

E-MRS130 Planlegging og dimensjonering av beredskap

Offentlige og private virksomheter pålegges å etablere en tilstrekkelig beredskap i forhold til den virksomhet de driver...

E-MRS195 Risikostyring

Kurset gir deg en innføring i grunnleggende prinsipper og ideer for styring av risiko og usikkerhet.

E-MRS185 Risikoanalyse

Dette kurset gir deg en oversikt over fagområdet risikoanalyse, og hvordan risikoanalyser kan gjennomføres for å gi nytt...

Pendler fra Oslo for å lære risikostyring

Jeg pendler fra Oslo for å ta mastergrad i risikostyring og sikkerhetsledelse, det er det absolutt verdt, sier Cyber Sec...

Fikk ny karriere med Master i risikostyring og sikkerhetsledelse

Etter å ha fullført en master ved siden av jobben, fikk fengselsbetjent Shpetim Halimi ny jobb som seniorinspektør i Arb...

Behov for flere med kompetanse på samfunnssikkerhet

Hvem skulle trodd at et virus kunne sette hele verden ut av spill? At både liv, helsesystemer, industrier og verdensøkon...

Kontaktpersoner

51833056
Divisjon for utdanningUiS etter- og videreutdanning
Seniorkonsulent
51833091
Divisjon for utdanningUiS etter- og videreutdanning
Avdelingsdirektør