Kompetanse for fremtidens barnehage- videreutdanninger for barnehagelærere

Styrk din kompetanse som barnehagelærer med videreutdanning tilpasset jobbhverdagen din. Nytt høsten 2023: Digital kompetanse i barnehagen og spesialpedagogikk. Studiene har finansieringsordninger.

Published Endret
Kompetanse for fremtidens barnehage
Hva?

Kompetanse for fremtidens barnehage ble lansert i 2013, som del av en større kompetansestrategi for alle barnehageansatte. Gjennom ordningen finnes en rekke kompetansetiltak, slik som fagskoleutdanninger for barnehageansatte og videreutdanningstilbud for barnehagelærere, som tilbys gjennom Utdanningsdirektoratet (Udir) sin studiekatalog.

Hvordan?

Videreutdanningene er organisert som deltidsstudier med to-tre samlinger på to til tre dager hvert semester. Studiene har finansieringsordninger som gjør det mulig for deg som er i arbeid å ta studiet på deltid uten å tape inntekt.

Spesialpedagogikk

Nytt fra høsten 2023!

Digital kompetanse i barnehagen

Nytt fra høsten 2023!

Kompetansestrategiens mål er å sikre alle barn et barnehagetilbud av høy kvalitet, og bidra til at:

 • minst 50 prosent av de ansatte i barnehagen skal være barnehagelærere
 • minst 25 prosent av de ansatte i barnehagen skal være barne- og ungdomsarbeidere
 • andelen styrere og barnehagelærere med mastergrad i barnehagen øker
 • alle ansatte i barnehagen får mulighet til kompetanseutvikling
 • alle barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling

Les mer her.

Mannlig barnehagelærer sitter ved bord sammen med liten gutt
'Kompetanse for fremtidens barnehage' gir deg som barnehagelærer mulighet til å ta en videreutdanning tilpasset arbeidshverdagen. (Foto: Getty Images)

Finansieringsordning for videreutdanningene

Barnehageeier kan søke om statlige tilretteleggingsmidler som støtte til at flere ansatte kan heve sin formelle kompetanse. Gjennom denne ordningen kan barnehageeiere med ansatte som deltar i videreutdanning motta 80 000 kroner per ansatt i tilretteleggingsmidler.

Ansatte som søker tilbud i Udirs studiekatalog og andre studietilbud søker samtidig om tilretteleggingsmidler i søknadsskjemaet. Les mer om tilretteleggingsmidler her.

Organisering

Studiene består av emner på til sammen 30 studiepoeng. Videreutdanningene er organisert som deltidsstudier med to-tre samlinger på to til fire dager hvert semester.

Siden du er i jobb underveis, får du prøvd ut ny kunnskap med en gang!  

 

Dette kan du studere

UiS tilbyr følgende videreutdanninger gjennom ordningen 'Kompetanse for fremtidens barnehage':

 • Profesjonsveiledning i utdanning og yrke: Kvalifiserer til praksisveiledning i barnehage. Tilbudet er praksisrettet og skal bidra til at praksislærere i barnehagelærerutdanningen kan gi veiledet, vurdert og variert praksisopplæring i barnehagekontekst. Samlings- og nettbasert.
 • Barns språkutvikling og språklæring:
  Studiet gir deg forskningsbasert kunnskap om barns språkutvikling og språklæring, barn med språklige utfordringer, arbeid med flerspråklige barns språkutvikling, kvalitet i barnehagens språkarbeid og inkludering. Kan tas som enten nettbasert eller samlingsbasert studium.
 • Digital kompetanse i barnehagen
  Relevant, forskningsbasert og praksisnær kompetanse om bruk av digital teknologi i barnehagen. Nettbasert.
 • Mobbing- forebygging i skole og barnehage
  Få styrket din generelle kompetanse knyttet til mobbing og bli bedre rustet til å håndtere mobbeproblematikk i praksis. Praksisnært og forskningsbasert. Nettbasert.
 • Spesialpedagogikk
  Studiet er bygget opp rundt fire hovedtematikker: Språk- og kommunikasjonsvansker, inkludering, metodiske tilnærminger og spesialpedagogiske profesjonsfellesskap. Samlings- og nettbasert.

Nysgjerrig på dine muligheter innenfor videreutdanning? Ta kontakt med oss!

Seniorrådgiver
51831413
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Rådgiver
51833556
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF
Seniorrådgiver
51833531
Læringsmiljøsenteret, Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon NSLA Avd. Stavanger
Rådgiver
51832948
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon IBU

Viktige datoer når søknaden er sendt

Har du søkt?

Her finner du viktige datoer for deg og arbeidsstedet ditt når søknad er sendt.

Har du søkt videreutdanning og blitt godkjent av Utdanningsdirektoratet og arbeidsgiver vil du i løpet av mai motta opptaksbrev som epost fra UiS.

 • 22. mars: Frist for barnehageeiere for å godkjenne og prioritere, eller avslå søknader om videreutdanning
 • 30. april: Frist for Udir for å behandle søknader som er godkjent av barnehageeier
 • 31. mai: Frist for universitetene og høgskolene til å foreta formelt opptak på tilbud i Udirs studiekatalog

Se også https://www.udir.no/videreutdanning

Flere muligheter ved UiS

Spesialpedagogikk i barnehagen

Videreutdanningen Spesialpedagogikk i barnehagen gir barnehagelærere en helhetlig tilnærming til spesialpedagogikk. På d...

Studietilbud ved Lesesenteret 2023/24

Fristen på de fleste studietilbud ved Lesesenteret gikk ut 1. mars, men det er fortsatt ikke for sent å søke videreutdan...

Digital kompetanse i barnehagen

Arbeider du som barnehagelærer? Ønsker du å få en relevant, forskningsbasert og praksisnær kompetanse om bruk av digital...

Veiledning for nyutdannede lærere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring

Det er ikke alt man kan lære i utdanningen. Noe lærer man først når man kommer ut i yrket. Veiledning av nyutdannede lær...

Vil du lære mer om hvordan barn utvikler språk?

Videreutdanningsstudiet Barns språkutvikling og språklæring er på masternivå og tilbys i to varianter: Du kan studere ne...

Er du nysgjerrig på barnehageforskning?

Vil du lære mer om hvordan du kan vurdere og bruke barnehageforskning i din barnehage? I dette emnet får du kunnskap om ...

Vil du lære mer om barns ulike tilhørigheter?

I dette emnet belyses barns lek, kulturkommunikasjon og estetiske uttrykksmåter fra en interseksjonell synsvinkel. Du læ...

Barnehage- og skolemiljø og ledelse

Videreutdanning for ledere i barnehage og skole som ønsker økt kunnskap og ferdigheter for å fremme trygge og gode lærin...

Lær å veilede kollegaer og praksisstudenter i barnehagen

Ønsker du å bli praksislærer eller å kunne veilede nyutdannede barnehagelærere og andre ansatte i barnehage?

Mobbing - forebygging og håndtering i skole og barnehage

Videreutdanning for deg som ønsker å bli bedre til å håndtere mobbeproblematikk i praksis. 

Barns språkutvikling og språklæring

Videreutdanningsstudiet Barns språkutvikling og språklæring er på masternivå og tilbys i to varianter: Du kan studere ne...

Videreutdanning for barnehagelærere og lærere

UiS tilbyr en rekke videreutdanninger og studier for barnehagelærere og lærere. Her kan du lese mer om våre tilbud.

Profesjonsveiledning i utdanning og yrke (veiledning i barnehage)

Ønsker du å bli praksislærer eller å kunne veilede nyutdannede barnehagelærere og andre barnehagetilsatte? Da er deltids...

Psykisk helsepedagogikk

Universitetet i Stavanger tilbyr 4 moduler a 15 studiepoeng i Psykisk helsepedagogikk.

Kompetanse for kvalitet- videreutdanning for lærere

Ønsker du å styrke din kompetanse som lærer? Da bør du søke videreutdanning gjennom Kompetanse for kvalitet ved Universi...