Nærings- og offentlig sektor-ph.d.

Er du ansatt i en bedrift og ønsker å ta en doktorgrad ved siden av jobb? Eller trenger din offentlige virksomhet forskerkompetanse? Da kan en nærings-ph.d. eller offentlig sektor-ph.d. være noe for deg og virksomheten du er ansatt i.

Published Sist oppdatert
Fakta
Varighet

Doktorgraden gjennomføres over tre (100%) eller fire år (75%).

Et samarbeid mellom

den ansatte/ph.d.-kandidaten, virksomheten og UiS.

Har din virksomhet et umøtt forskningsbehov?

Om ordningen

En offentlig sektor- og nærings-ph.d. er et samarbeid mellom ph.d.-kandidaten, arbeidsgiveren til kandidaten og Universitetet i Stavanger.

Møter forskningsbehov

Ordningen møter virksomhetens forskningsbehov, og gir forskerkompetanse til egne ansatte. Den ansatte får en utdanning tilpasset sitt eget arbeidsfelt, og vil bidra med forskningsbasert innsikt til virksomhetens egne utfordringer. Etter endt doktorgrad vil kandidaten ha særegen kompetanse innen både praksisfeltet og akademia.

Få økonomisk støtte til prosjektet

Forskningsrådet (NFR) gir økonomisk støtte til virksomheter som inngår en avtale med UiS og en ph.d.-kandidat. Dette tilsvarer halve stipendsatsen i tre år. Utbetalingen gis som prosjektstøtte til bedriften og ikke som personlig stipend til kandidaten.

Ph.d.-kandidaten lønnes dels av virksomheten og dels av Forskningsrådet gjennom prosjektperioden. Det økonomiske tilskuddet fra NFR innebærer støtte for inntil en halv stipendiatsats i til sammen tre år.

Universitetet i Stavanger dekker kostnadene for hovedveileder og eventuelt medveileder fra UiS, opplæringsdelen (ph.d.-kurs og emner), arbeidsplasskostnader i perioden kandidaten oppholder seg på UiS og utgifter ved midtveisevaluering og disputas

Kom i gang med en nærings- eller offentlig sektor ph.d.

Nysgjerrig på ordningen? Slik kommer dere i gang.

Arbeidsgiver og den aktuelle ansatte bør starte prosessen med å henvende seg direkte til fagmiljøet eller ph.d.-administrasjonen ved UiS. Deretter setter vi dere i kontakt med det aktuelle fagmiljøet.

Den ansatte vil få beskjed om å sende inn sitt mastergradvitnemål, for å sjekke om vedkommende er kvalifisert. Er den ansatte kvalifisert, sender vi dere en bekreftelse på dette. Denne bekreftelse skal legges ved i søknaden til Forskningsrådet.

Nå kan dere sende inn søknad om finansiering til Forskningsrådet. Arbeidsgiver er ansvarlig for å utforme og sende inn søknaden.

Kandidaten bør skrive prosjektbeskrivelsen i samarbeid med sin kommende veileder eller det relevante fagmiljøet ved UiS. Det er lurt å starte om høsten. Da kan søknaden være klar i februar/mars når søknadsportalen åpnes.

Forskningsrådet vurderer søknadene fortløpende fram til potten er tom. Søknaden bør derfor sendes inn så fort den er klar. Saksbehandlingstiden er på ca. 6 uker.

Den ansatte må søke om ph.d.-opptak ved UiS. Dette gjøres parallelt med at arbeidsgiver skriver søknaden til Forskningsrådet.

Opptakskravene til ph.d.-opptak ved Universitetet i Stavanger er:

  • Femårig mastergrad eller tilsvarende utdanning. Noen av ph.d.-programmene har krav på gjennomsnittskarakter B eller bedre på de to siste årene av masterstudiet, samt B eller bedre på masteroppgaven.
  • En godt utarbeidet prosjektbeskrivelse som faller inn under et av våre ph.d.-programmers fagområder.
  • En finansieringsplan.

Kandidaten må fylle ut søknadsskjemaet (pdf). Søknaden og vedlegg sendes til administrasjonen på ph.d.-programmet du søker opptak til.

Når du får bekreftelse av opptak til ph.d.-programmet fra UiS, må du ettersende det til Forskningsrådet. Når dette er ettersendt, kan virksomheten inngå den endelige kontrakten med Forskningsrådet.

Når alt av kontrakter er signert, er prosjektet endelig klart til oppstart!