Nærings- og offentlig sektor-ph.d. ved UiS

Er du ansatt i en bedrift og ønsker å ta en doktorgrad ved siden av jobb? Eller jobber du i en offentlig virksomhet og kunne tenkt deg forskerkompetanse? Da kan nærings-ph.d. eller offentlig sektor-ph.d.-ordningen være noe for deg og bedriften du er ansatt i.

Published Endret
Forskerutdanning

Nærings- og offentlig sektor-ph.d.

I nærings- eller offentlig sektor ph.d.-prosjekt samarbeider UiS og en bedrift eller offentlig virksomhet om et doktorgradsprosjekt. Prosjektet utføres av en ansatt under veiledning fra UiS og bedriften. Gjennom denne ordningen bygger bedriften kompetanse i virksomheten innenfor egne rammer og behov, samtidig som den ansatte får en forskerutdannelse bestyrket av innsikt i bedriftens sentrale utfordringer, og forskerkompetansen til å løse disse.
Bedrifter som inngår en avtale med UiS og en ph.d.-kandidat vil få et økonomisk tilskudd gjennom Forskningsrådet, som tilsvarer halve stipendsatsen i tre år. Utbetalingen gis som prosjektstøtte til bedriften og ikke som personlig stipend til kandidaten.

Søknad

Søknad om opptak til nærings-ph.d. eller offentlig sektor-ph.d. sendes direkte til fakultetet. Søknaden innleveres på fastsatt søknadsskjema:

Søknad om opptak til ph.d.-program ved Universitetet i Stavanger (pdf)

Følgende skal vedlegges søknaden:

  • Vitnemål for avlagt mastergrad/hovedfag/profesjonseksamen eller tilsvarende
  • Eventuelle vitnemål fra andre relevante skoler/studier
  • Prosjektbeskrivelse
  • Eventuell publikasjonsliste (ut over hoved-/masteroppgaven)
  • Curriculum Vitae (CV)
  • Dokumentasjon for finansiering av forskerutdanningen

Studieløp

Studieløpet til nærings- eller offentlig sektor-ph.d.-kandidater er lik løpet til stipendiater som er ansatt ved UiS. For mer informasjon se siden Veileder til ph.d.-løpet. Merk også at eksterne ph.d.- kandidater kan ha residensplikt ved UiS.

Nyttige lenker