Nærings-ph.d. og offentlig sektor-ph.d. ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Er du ansatt i en teknologibedrift og ønsker å ta en doktorgrad ved siden av jobb? Eller jobber du med teknologi i en offentlig virksomhet og kunne tenkt deg forskerkompetanse? Da kan nærings-ph.d. eller offentlig sektor-ph.d. ordningen være noe for deg og bedriften du er ansatt i.

Published Endret

Nærings- og offentlig sektor-ph.d.

I nærings- eller offentlig sektor ph.d.-prosjekt går bedriften og UiS sammen om et doktorgradsprosjekt. Prosjektet utføres av en ansatt under veiledning fra UiS og bedriften. Gjennom denne ordningen bygger bedriften kompetanse i virksomheten innenfor egne rammer og behov, samtidig som den ansatte får en forskerutdannelse bestyrket av innsikt i bedriftens sentrale utfordringer, og forskerkompetansen til å løse disse.

Bedrifter som inngår en avtale med UiS og en ph.d.-stipendiat vil få et økonomisk tilskudd gjennom Forskningsrådet, som tilsvarer halve stipendsatsen i tre år. Utbetalingen gis som prosjektstøtte til bedriften og ikke som personlig stipend til kandidaten.

Ta gjerne kontakt med faglig ansvarlig for studieretningene som passer ditt/bedriftens forskningsprosjekt for mer informasjon om ordningen samt for å komme i kontakt med potensielle veiledere.

Opptak

Søkere til nærings- eller offentlig sektor ph.d. ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet søker opptak til ph.d.-programmet i teknologi og naturvitenskap.

For å få opptak til ph.d.-programmet i teknologi og naturvitenskap gjelder disse opptakskravene:

  • Femårig mastergrad eller tilsvarende utdanning, i samsvar med beskrivelsene i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverkets andre syklus.
  • Karakter B eller bedre i veid gjennomsnitt de siste 2 år av masterstudiet
  • Masteroppgaven skal ha karakteren B eller bedre

Dersom kandidaten ikke oppfyller disse kriteriene, kreves ekstra argumentasjon fra veileder og fra grunnenheten. Her bør det, fra grunnenhetens side, legges vekt på veileders dokumenterte evne til å få ph.d.-kandidatene ferdig. Eventuelt kan det angis hvordan grunnenheten skal følge opp ph.d.-kandidaten og dermed sikre gjennomføring.

Hvis fagmiljøet eller fakultetet finner at kandidaten mangler nødvendige kunnskaper innen fagfeltet, kan kandidaten pålegges tilleggskrav utover det obligatoriske doktorgradsprogrammet.

Søknad

Vi gjør oppmerksom på at utlysningene nærings- og offentlig sektor-ph.d. er midlertidig utsatt av Forskningsrådet.

Søknad om opptak til nærings-ph.d. eller offentlig sektor-ph.d. sendes direkte til fakultetet. Søknaden innleveres på fastsatt søknadsskjema: Søknad om opptak til ph.d.-program ved Universitetet i Stavanger

Følgende skal vedlegges søknaden:

  • Vitnemål for avlagt mastergrad/hovedfag/profesjonseksamen eller tilsvarende
  • Eventuelle vitnemål fra andre relevante skoler/studier
  • Prosjektbeskrivelse
  • Eventuell publikasjonsliste (ut over hoved-/masteroppgaven)
  • Curriculum Vitae (CV)
  • Dokumentasjon for finansiering av forskerutdanningen

Utfylt søknadsskjema og vedlegg sendes som e-post til phdtn@uis.no.

Studieløp

Studieløpet til nærings- eller offentlig sektor-ph.d. kandidater er lik den som er for UiS-ansatte stipendiater. For mer informasjon se sidene Ny stipendiat og beskrivelsene av studieretningene. Merk også at eksterne ph.d. kandidater kan ha residensplikt ved UiS.

Nyttige lenker: