Studietilbud ved Lesesenteret

"Lese- og skrivevansker i sakkyndighetsarbeid - videreutdanning for PPT" har oppstart januar 2024, og søknadsportalen er åpen frem til 15. oktober.

Published Endret
videreutdanning for ppt

Oppstart januar 2024: Lese- og skrivevansker i sakkyndighetsarbeid - videreutdanning for PPT

Emnet «Lese- og skrivevansker i sakkyndighetsarbeid» knytter sammen problemstillinger og erfaringer fra sakkyndighetsarbeid med ny kunnskap om lese- og skrivevansker.

jente skriver i klasserommet

I emnet anvendes denne kunnskapen til å analysere og reflektere over sakkyndighetsarbeid, utredninger og tiltak på individ- og systemnivå. Emnet vektlegger case-arbeid. Det innebærer at studentene må ha med en utvalgt case; en elev som er henvist PPT for utredning av lese- og skrivevansker.

Både forelesninger og arbeid med case vil knyttes til ulike sider ved sakkyndighets- og systemarbeid. Emnet er forankret i nyere forskning og er på masternivå.

Søknadsfrist: 15. oktober.

Les mer om studiet og opptakskrav.

videreutdanning ved lesesenteret

Studietilbud høsten 2024

Lesesenteret tilbyr en rekke videreutdanningstilbud for deg som jobber i skole, barnehage og PPT. Studiene har enten søknadsfrist 1. mars (gjennom samordna opptak) eller 1. juni (lokalt opptak).

klasserom

Høsten 2024 tilbyr vi en rekke studietilbud for deg som jobber i barnehage, skole eller PPT.

Oversikt over emnene kommer.

Søknadsfrist er enten 1. mars eller 1. juni. Studier som finansieres gjennom kompetanse for kvalitet eller kompetanse for fremtidens barnehage er gjennom samordna opptak, og det er disse som har søknadsfrist 1. mars.

Studier med søknadsfrist 1. mars

Flere av våre studietilbud har søknadsfrist 1. mars gjennom samordna opptak. Har du søkt på et av disse studiene og vil lese mer om den videre opptaksprosessen, les mer under Kompetanse for kvalitet - videreutdanning for lærere eller Kompetanse for fremtidens barnehage.

Studier med søknadsfrist 1. juni eller 15. oktober

Har du søkt på ett av våre studier med søknadsfrist 1. juni eller 15. oktober, behandler vi disse fortløpende etter fristens utløp. Dersom vi mangler noe dokumentasjon til søknaden din, tar vi kontakt med deg.

Les mer om videreutdanningstilbudene ved UiS >>>

Videreutdanning for deg som jobber i barnehage, skole og PPT

UiS tilbyr en rekke videreutdanninger og emner for deg som er barnehagelærer, lærer i skolen, ledere i skole og barnehag...

Veiledning for nyutdannede lærere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring

Det er ikke alt man kan lære i utdanningen. Noe lærer man først når man kommer ut i yrket. Veiledning av nyutdannede lær...

Psykisk helsepedagogikk

Universitetet i Stavanger tilbyr 4 emner a 15 studiepoeng i Psykisk helsepedagogikk.

Mobbing - forebygging og håndtering i skole og barnehage

Videreutdanning for deg som ønsker å bli bedre til å håndtere mobbeproblematikk i praksis. 

Kompetanse for kvalitet- videreutdanning for lærere

Kompetanse for kvalitet (ofte kalt KFK) er navnet på etter- og videreutdanningene til Utdanningsdirektoratet. Studiene h...

IKT i læring og undervisning

Universitetet i Stavanger tilbyr 4 emner a 15 studiepoeng i læring og undervisning.

Enkeltemner ved Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora

Les om emnene og søk opptak nedanfor.

Barnehage- og skolemiljø og ledelse

Videreutdanning for ledere i barnehage og skole som ønsker økt kunnskap og ferdigheter for å fremme trygge og gode lærin...