Studietilbud ved Lesesenteret 2023/24

Vi tilbyr videreutdanning på bachelor- og masternivå for deg som er barnehagelærer, lærer eller jobber i PPT. Her finner du våre tilbud!

Published Endret
videreutdanning for lærere

Nyhet! Begynneropplæring 1.-7. med vekt på grunnleggende ferdigheter

I dette studiet vil du lære mer om hva som kjennetegner god begynneropplæring særlig knyttet til lesing, skriving og regning. Studiet gir lærere på 1.-7. trinn forskningsbasert kunnskap og erfaring med begynneropplæring og tidlig innsats. Studiet er innenfor Kompetanse for kvalitet.

Mannlig lærer lener seg over pulten til to elever i klasserommet.

Les mer om Begynneropplæring 1.-7.

videreutdanning for lærere

Andrespråkspedagogikk 1.-10. trinn

Andrespråkspedagogikk er en samlingsbasert videreutdanning rettet mot lærere i grunnskolen (1-10) som ønsker å styrke sin kompetanse i flerspråklighet og andrespråkslæring.

lærer og eleverlesesenter

Les mer om Andrespråkspedagogikk 1.-10.

videreutdanning for lærere

Norsk 2: Tekstarbeid i norskfaget

Tekstarbeid i norskfaget (Norsk 2) skal styrke lærernes norskfaglige kompetanse knyttet til lesing, skriving og muntlighet. Studiet retter seg mot lærere på 8.-13. trinn, og er i tråd med Kunnskapsløftet som en literacyreform og de nye perspektivene på faglig praksis i Fagfornyelsen.

elever jobber

Les om Norsk 2: Tekstarbeid i norskfaget.

master for lærere

Erfaringsbasert master for lærerspesialister

Dette er en erfaringsbasert master innen lærerspesialistutdanningen. For å søke dette studiet må du ha 60 stp. innen et lærerspesialiststudium i norsk eller begynneropplæring fra Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.

mannlig lærer

Les mer om erfaringsbasert master for lærerspesialister.

videreutdanning for barnehagelærere

Barns språkutvikling og språklæring

Videreutdanningsstudiet Barns språkutvikling og språklæring er på masternivå og tilbys i to varianter: Du kan studere nettbasert eller samlingsbasert. Emnet kan ved søknad bli godskrevet som profil 3 i masterutdanningen Barnehagevitenskap.

barnehagelærer
Du kan studere nettbasert eller samlingsbasert

Les mer om Barns språkutvikling og språklæring.

videreutdanning for barnehagelærere

Nyhet! Spesialpedagogikk i barnehagen

Videreutdanningen Spesialpedagogikk i barnehagen gir barnehagelærere en helhetlig tilnærming til spesialpedagogikk. På dette studiet får du tilgang til forskningsbasert kunnskap om barns læring og utvikling, med særlig vekt på mestring av språk og deltakelse i det sosiale fellesskapet.

kvinne med armene i kors i en barnehage. Barn leker i bakgrunnen.
Det er et økende behov for spesialpedagogisk kompetanse i barnehagen. 

Les mer om Spesialpedagogikk i barnehagen.

videreutdanning for ppt

Nyhet! Barn med utviklingsmessige språkforstyrrelser - videreutdanning for PPT

Høsten 2023 starter vi opp en videreutdanning for deg som er ansatt i PPT. Barn med utviklingsmessige språkforstyrrelser

Voksen kvinne og liten gutt i hver sin stol. Sitter ovenfor hverandre og holder hender.
I dette emnet vil du få økt kunnskap om språkforstyrrelser hos barn, med særlig vekt på utviklingsmessige språkforstyrrelser.

Les mer om Barn med utviklingsmessige språkforstyrrelser.

videreutdanning for ppt

Nyhet! Lese- og skrivevansker i sakkyndighetsarbeid - videreutdanning for PPT

Emnet «Lese- og skrivevansker i sakkyndighetsarbeid» knytter sammen problemstillinger og erfaringer fra sakkyndighetsarbeid med ny kunnskap om lese- og skrivevansker.

jente skriver i klasserommet

I emnet anvendes denne kunnskapen til å analysere og reflektere over sakkyndighetsarbeid, utredninger og tiltak på individ- og systemnivå. Emnet vektlegger case-arbeid. Det innebærer at studentene må ha med en utvalgt case; en elev som er henvist PPT for utredning av lese- og skrivevansker. Både forelesninger og arbeid med case vil knyttes til ulike sider ved sakkyndighets- og systemarbeid. Emnet er forankret i nyere forskning og er på masternivå.

Fakta:
Studiepoeng: 15
Nivå: Master
Gjennomføring: Deltid. Samlings- og nettbasert. Obligatorisk oppmøte på samlinger.
Semester: Vår 2024
Pris: kr 15 000

Les mer om videreutdanningstilbudene ved UiS >>>

Videreutdanning for barnehagelærere og lærere

UiS tilbyr en rekke videreutdanninger og studier for barnehagelærere og lærere. Her kan du lese mer om våre tilbud.

Psykisk helsepedagogikk

Universitetet i Stavanger tilbyr 4 moduler a 15 studiepoeng i Psykisk helsepedagogikk.

Mobbing - forebygging og håndtering i skole og barnehage

Videreutdanning for deg som ønsker å bli bedre til å håndtere mobbeproblematikk i praksis. 

Kompetanse for kvalitet- videreutdanning for lærere

Ønsker du å styrke din kompetanse som lærer? Da bør du søke videreutdanning gjennom Kompetanse for kvalitet ved Universi...

Barnehage- og skolemiljø og ledelse

Videreutdanning for ledere i barnehage og skole som ønsker økt kunnskap og ferdigheter for å fremme trygge og gode lærin...