Studietilbud ved Lesesenteret 2023/24

Vi har fortsatt ledige tilbud fra høsten 2023. Her finner du en oversikt over våre videreutdanninger som har søknadsfrist 1. juni:

Published Endret
videreutdanning for ppt

Nyhet! Barn med utviklingsmessige språkforstyrrelser - videreutdanning for PPT

Høsten 2023 starter vi opp en videreutdanning for deg som er ansatt i PPT. Barn med utviklingsmessige språkforstyrrelser

Voksen kvinne og liten gutt i hver sin stol. Sitter ovenfor hverandre og holder hender.

I dette emnet vil du få økt kunnskap om språkforstyrrelser hos barn, med særlig vekt på utviklingsmessige språkforstyrrelser. Faget er nært koblet opp mot praksis, samtidig som det du lærer er forankret i ny forskning innen feltet.

Studiet er beregnet for deg med minst ett års erfaring som pedagogisk-psykologisk rådgiver eller spesialpedagog i PPT.

Les mer og søk på videreutdanningen Barn med utviklingsmessige språkforstyrrelser.

videreutdanning for ppt

Nyhet! Lese- og skrivevansker i sakkyndighetsarbeid - videreutdanning for PPT

Emnet «Lese- og skrivevansker i sakkyndighetsarbeid» knytter sammen problemstillinger og erfaringer fra sakkyndighetsarbeid med ny kunnskap om lese- og skrivevansker.

jente skriver i klasserommet

I emnet anvendes denne kunnskapen til å analysere og reflektere over sakkyndighetsarbeid, utredninger og tiltak på individ- og systemnivå. Emnet vektlegger case-arbeid. Det innebærer at studentene må ha med en utvalgt case; en elev som er henvist PPT for utredning av lese- og skrivevansker.

Både forelesninger og arbeid med case vil knyttes til ulike sider ved sakkyndighets- og systemarbeid. Emnet er forankret i nyere forskning og er på masternivå.

Les mer om studiet og opptakskrav.

Tekstarbeid i norskfaget (Norsk 2)

Tekstarbeid i norskfaget (Norsk 2) skal styrke lærernes norskfaglige kompetanse knyttet til lesing, skriving og muntlighet. Studiet retter seg mot lærere på 8.-13. trinn, og er i tråd med Kunnskapsløftet som en literacyreform og de nye perspektivene på faglig praksis i Fagfornyelsen.

elever jobber

I norskfaget er vi særlig opptatt av tekster og tekstarbeid. Vi leser tekster, vi snakker om tekster og vi skriver om tekster. Dette gjør vi i flere fag, men i norskfaget står selve tekstligheten i forgrunnen, og vi interesserer oss for form, språk og struktur.

Målet med dette studiet er å utvikle studentenes norskfaglige lese- og skrivekompetanse på en måte som er nært knyttet til praksis, gjennom å utforske norskfaglige måter å lese, skrive, analysere og snakke om tekster på. Studiet skal tilføre nye perspektiver på tekstarbeidet, gi fordypning i læreplan og støtte til utvikling av profesjonsfaglig digital kompetanse. Studiet vil være forankret i nyere forskning og undervisningen er ved forskere og fagpersoner ved Lesesenteret og andre institutt ved UiS, samt eksterne forelesere.

Les mer og søk på Tekstarbeid i norskfaget (norsk 2).

master for lærere

Erfaringsbasert master for lærerspesialister

Dette er en erfaringsbasert master innen lærerspesialistutdanningen. For å søke dette studiet må du ha 60 stp. innen et lærerspesialiststudium i norsk eller begynneropplæring fra Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.

mannlig lærer

Les mer om erfaringsbasert master for lærerspesialister.

Studier med søknadsfrist 1. mars

Flere av våre studietilbud hadde søknadsfrist 1. mars. Har du søkt på et av disse studiene og vil lese mer om den videre opptaksprosessen, les mer under Kompetanse for kvalitet - videreutdanning for lærere eller Kompetanse for fremtidens barnehage.

Les mer om videreutdanningstilbudene ved UiS >>>

Videreutdanning for barnehagelærere og lærere

UiS tilbyr en rekke videreutdanninger og studier for barnehagelærere og lærere. Her kan du lese mer om våre tilbud.

Veiledning for nyutdannede lærere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring

Det er ikke alt man kan lære i utdanningen. Noe lærer man først når man kommer ut i yrket. Veiledning av nyutdannede lær...

Psykisk helsepedagogikk

Universitetet i Stavanger tilbyr 4 moduler a 15 studiepoeng i Psykisk helsepedagogikk.

Mobbing - forebygging og håndtering i skole og barnehage

Videreutdanning for deg som ønsker å bli bedre til å håndtere mobbeproblematikk i praksis. 

Kompetanse for kvalitet- videreutdanning for lærere

Ønsker du å styrke din kompetanse som lærer? Da bør du søke videreutdanning gjennom Kompetanse for kvalitet ved Universi...

IKT i læring og undervisning

Universitetet i Stavanger tilbyr 4 moduler a 15 studiepoeng i læring og undervisning.

Barnehage- og skolemiljø og ledelse

Videreutdanning for ledere i barnehage og skole som ønsker økt kunnskap og ferdigheter for å fremme trygge og gode lærin...