UiS på andreplass i studiepoengproduksjon blant ledige og permitterte under pandemien

Mellom juni 2020 og april 2021 har 17 universiteter og høyskoler gjennomført 224 ulike korte, nettbaserte utdanningstilbud rettet mot ledige og permitterte. Nå viser tall at Universitetet i Stavanger produserte nest mest studiepoeng i perioden.

Publisert Sist oppdatert

Frode Leidland, UiS Etter- og videreutdanning
Frode Leidland, leder for UiS Etter- og videreutdanning.

Det var kun NTNU som produserte litt flere studiepoeng enn UiS, viser tallene fra Dikus Tilstandsrapport for høyere utdanning. Les hele rapporten her.

UiS tok grep for å bli med på Utdanningsløftet

Det var da koronapandemien satte samfunnet på prøve med permitteringer og oppsigelser, at høyere utdanningssektor måtte bidra til omstilling i arbeidslivet.

Med Utdanningsløftet ble universiteter og høyskoler tilført ressurser til 4 000 nye studieplasser innen fagområder det antas å være stort behov for fremover, og flere korte nettbaserte kurs rettet mot ledige og permitterte ble opprettet. I tillegg ble reglene endret, slik at permitterte og arbeidsledige kunne studere uten å miste dagpengene.

– Vi snudde oss rundt så raskt vi kunne, og klare å tilby 30 ulike utdanningstilbud, som er det høyeste antallet blant utdanningsinstitusjonene, sier Frode Leidland, leder for avdeling for etter- og videreutdanning ved UiS.

– En av grunnene til at vi fikk det til, er at vi allerede før pandemien var i gang med å utvikle digitale etter- og videreutdanningskurs og dermed hadde erfaring og kompetanse på dette, forklarer han.

Dikus oversikt over studiepoengproduksjon per institusjon i forbindelse med Utdanningsløftet.

Over 4 000 søkere til 2 000 plasser

Diku-rapporten viser at blant institusjonene som har produsert flest studiepoeng, har NTNU har hatt høy gjennomføring på sine tilbud med 7,5 og 10 studiepoeng, mens UiS har et høyere antall studenter som har gjennomført tilbud med 5 studiepoeng.

– Vi hadde 4 158 personer som søkte på 1 975 studieplasser, så her var det et enormt behov og ønske om videreutdanning hos befolkningen, sier Leidland.

Frem til april 2021 hadde 1 367 personer gjennomført utdanningen de hadde meldt seg på.

Nye kurs vil bli satt opp til høsten 2021, rettet mot samme målgruppe, og vi vil derfor oppfordre søkere om å følge med på våre nettsider: www.uis.no/evu

Du vil kanskje også lese

IKM Gruppen inngår avtale med UiS om å videreutdanne ledere

Tekst: Line Grønhaug