UiS trenger lærere til norskkurs for voksne innvandrere

UiS Etter- og videreutdanning tilbyr norskkursene A1, A2, B1, B2 og C1 til personer med høyere utdanning. Nå trenger vi flere lærere.

Published Endret

Kursene gjennomføres på kveldstid, vanligvis med normalt klasseromsoppsett. Under koronapandemien blir kursene gjennomført digitalt.

Hvert kurs gjennomføres to ganger hvert år, med oppstart i januar og august forutsatt at det er nok søkere – og lærere. Undervisninger foregår to kvelder i uken i 15 uker.

Les mer om kursene her: www.uis.no/norwegian
Les mer om læreplanen her: https://www.kompetansenorge.no/Norsk-og-samfunnskunnskap/Lareplan/

Kvalifikasjoner

For å bli norsklærer hos oss må du ha alle disse kvalifikasjonene:

  • Lærerutdanning eller PPU 
  • Norsk eller nordisk (30 studiepoeng)
  • Didaktikk eller undervisningserfaring
  • Norsk som andrespråk (30 studiepoeng)

Merk at disse kvalifikasjonene er et minstekrav fra Kompetanse Norge. Søkere uten denne kompetansen, vil ikke bli vurdert.

Vi tilbyr konkurransedyktige lønnsbetingelser. Søknadsfrist: 26. februar 2021.

Interessert?

Er du kvalifisert og har lyst på jobben? Send søknad til seniorkonsulent Jane Aase Wathne.

Kontakt

Seniorkonsulent
51833012
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning