Hopp til hovedinnhold

Videreutdanning ved Lesesenteret 2021/22

Vi har fortsatt ledige studieplasser for lærere som ønsker videreutdanning i Andrespråkspedagogikk 1-10 eller Tekstarbeid i norskfaget (Norsk 2) 8-13. Studiestart høsten 2021.

Publisert: Endret:
videreutdanning

Andrespråkspedagogikk 1-10

Andrespråkspedagogikk er en samlingsbasert videreutdanning rettet mot lærere i grunnskolen (1-10) som ønsker å styrke sin kompetanse i flerspråklighet og andrespråkslæring.

elever leser med lærer

Les mer og søk her! Søknadsfrist 18. juni.

videreutdanning

Tekstarbeid i norskfaget (Norsk 2) 8-13

Tekstarbeid i norskfaget (Norsk 2) skal styrke lærernes norskfaglige kompetanse knyttet til lesing, skriving og muntlighet. Studiet retter seg mot lærere på 8.-13. trinn, og er i tråd med Kunnskapsløftet som en literacyreform, og de nye perspektivene på faglig praksis i Fagfornyelsen.

elever jobber

Les mer og søk her! Søknadsfrist 18. juni.

Den ordinære søknadsfristen med finansieringsordning fra Utdanningsdirektoratet er gått ut*, men det er fortsatt ledige plasser på disse studiene.

*Det er ikke studieavgift på disse studiene, men studenter som søker etter ordinær søknadsfrist kan ikke søke på Udirs tilskuddsordning for finansiering, stipend eller vikar. Kostnadene for studentene omhandler pensumlitteratur og evt reise/opphold.