EU-støtte til master i sosialt arbeid

Institutt for sosialfag har fått EU-støtte for å forlenge sitt europeiske masterprogram i sosialt arbeid med familier og barn. UiS overtar som koordinator for prestisjeprogrammet i 2018.

Published Endret

To studenter sitter og snakker sammen med ark foran seg.
Migrasjon og flyktninger blir viktige perspektiver i den europeiske masteren i sosialt arbeid framover. (Illustrasjonsfoto)

Maksimal tildeling er på i overkant av 30 millioner kroner. Totalt fem prosjekter med norsk deltakelse kom gjennom nåløyet. UiS var den eneste norske institusjonen som fikk rolle som koordinator.

– Vi er veldig fornøyd med tildelingen. Dette betyr at vi får fortsette å jobbe med svært dyktige studenter fra hele verden, med mangfoldig og spennende bakgrunn og erfaring. Den flerkulturelle sammensetningen gir et unikt utgangspunkt for læring, sier førsteamanuensis Elisabeth Enoksen, som er faglig ansvarlig for programmet.

Unik og innovativt studium

Det toårige studiet European Master in Social Work with Families and Children (Mfamily) er rettet mot dem som ønsker å arbeide med intervensjoner knyttet til barn og marginaliserte familier. Det vil også være et økt fokus på migrasjon og flyktninger i programmet framover. Utdanningen gir en unik og innovativ kompetanse i et internasjonalt komparativt læringsmiljø.

Masterprogrammet har vært ledet fra universitetet ISCTE-IUL i Lisboa, Portugal. Denne koordinatorrollen overtas nå av UiS. De øvrige partnerne er Universitetet i Gøteborg og Makerere University i Kampala, Uganda. I tillegg har programmet samarbeidspartnere fra Australia, New Zealand, India, Jordan og Sør-Afrika som bidrar i undervisningen.

Studentene er første semester ved ISCTE i Lisboa, andre semester ved Institutt for sosialfag ved UiS, tredje semester ved Universitetet i Gøteborg og fjerde semester kan de velge hvilket av de fire partneruniversitetene de vil være tilknyttet.

Programmet har eksistert siden 2013. Med fornyet støtte vil studiet fortsette videre til 2022.

Utsatt i nedgangstider

Erasmus Mundus er et prestisjefylt EU-program som blant annet finansierer internasjonale fellesgrader på master- og doktorgradsnivå.

EU er opptatt av at sårbare barn og familier er særlig utsatte i økonomiske nedgangstider, som i Europa i disse dager. Erasmus Mundus-programmet er en viktig del av denne satsingen.

Tekst: Benedicte Pentz

Først publisert 15.09.2017