Bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer (nettbasert - 5 studiepoeng)E-BØK180

Dette kurset tar for seg en rekke beslutningsproblemer som en bedrift må forholde seg til. Beslutninger tas på grunnlag av rene økonomiske vurderinger kombinert med bedriftens samfunnsansvar, etikk og bærekraft.

Published Endret
Fakta
Studiepoeng

5 (eller kursbevis)

Nivå

Bachelor

Priser

Med studiepoeng: kr 6.000,- + semesteravgift pr. semester + pensumlitteratur Uten studiepoeng: kr 1.800,- + evt. pensumlitteratur

Neste oppstart

Kontinuerlig oppstart

Søknadsfrist

Kontinuerlig opptak frem til 18.06.23

Undervisningsform

Nettbasert

I dette kurset lærer du hvordan ulike problemstillinger kan løses, både med utgangspunktet i kortsiktig økonomisk lønnsomhet og bedriftens samfunnsansvar, etikk og bærekraft.

Foreleser og fagansvarlig Ola Barkved

Kursinnhold

Beslutningsproblemer

Dette nettbaserte kurset i Bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer gjør det mulig for deg å legge undervisningen til et tidspunkt som passer deg i en travel hverdag.

Dette kurset er en del av en serie på fem emner med tema innen regnskap og bedriftsøkonomi. Hvis du har liten erfaring med fagområdet fra før, anbefaler vi at du gjennomfører kurset E-BØK140 Grunnleggende regnskap og årsavslutning før du tar dette kurset.

Emnet gir først en innføring i det som kalles kostnads- og inntektslære. Sentrale begreper her er grensekostnader og grenseinntekter. Hoveddelen av emnet handler om å forstå og kunne gjennomføre kalkyler, oppfølging av regnskap basert på kalkyler og ikke minst behandling av avvik. Hva må bedriften fortsette med, og hva bør den endre.

Gjennomgående i dette kurset er at man ser på hvordan ulike problemstillinger kan løses med utgangspunktet i hva som er kortsiktig økonomisk lønnsomt. Problemstillingene diskuteres deretter i lys av bedriftens samfunnsansvar, etikk og bærekraft.

For å kunne løse denne typen problemer er det helt avgjørende at man er i stand til å vurdere hvilke inntekter og kostnader som skal tas med i vurderingene.

Slik foregår undervisningen

Det er laget digitale læremidler til de ulike temaene, og i tillegg kan studenten selv gjennomføre tester for å kontrollere om man behersker stoffet. Til slutt må du bestå en avsluttende test for å få gå opp til eksamen.

Det vil bli gjennomført to digitale møter med faglærer, med en varighet på 1,5 timer hver. Møtene vil skje ca fire og to uker før eksamen.

Pensumlitteratur

Hoff og Helbæk: Økonomistyring 2 og Arbeidsbok til Økonomistyring 2. Siste utgave. Universitetsforlaget.
Kompendium (tilgjengelig gratis via læringsplattformen Canvas).

Eksamen

Med studiepoeng: En fire timers digital hjemmeeksamen som vurderes av en sensor. Bokstavkarakter A-F.

Du kan velge mellom to ulike eksamenstidspunkt pr. semester, men ved opptak for våren blir du oppmeldt til eksamen i mars, med mulighet til å flytte eksamen til juni, og må selv si fra hvis du ønsker å flytte eksamen, innen oppgitte frister. Eksamen må være bestått innen 6 måneder etter opptak.

Følgende datoer er satt opp våren 2023:

24. mars

14. juni

Merk: Tar du kurset uten studiepoeng, tar du ikke eksamen, men må bestå tester i den nettbaserte plattformen for å få kursbevis.

Du kan lese emneplanen her.

Opptakskrav

Med studiepoeng: Generell studiekompetanse eller realkompetanse (se nedenfor). Søkere til universitet og høgskoler må også dekke norskkravet.

Vedr. realfagskompetanse: Søkere som er 25 år eller mer, og som ikke kan dokumentere generell studiekompetanse, har krav på å få vurdert om de er studiekvalifisert på bakgrunn av realkompetanse. Universitetet i Stavanger har selv myndighet til å vurdere hva som er nødvendige kvalifikasjoner. Ta kontakt med oss på evu@uis.no for nærmere informasjon.

Uten studiepoeng: Ingen opptakskrav.

Praktisk gjennomføring

Når du har mottatt opptaksbrev og aktivert brukeren din, får du tilgang til nettportalen du skal bruke. Her finnes all informasjonen du trenger for å gjennomføre kurset. Videoforelesninger med nedlastbare presentasjoner fra forelesningen, selvtester m.m. Du velger selv når du vil studere og i hvilket tempo, innen 6 måneder etter opptak.

Det er nødvendig med egen PC for å kunne gjennomføre kurset. Det er en fordel om dette er en privat PC, fordi din jobb-PC kan ha installert brannmurer eller andre sikkerhetsbegrensninger som kan hindre deg i å logge på UiS sine digitale løsninger eller plattformer.

Med forbehold om endringer.

Med eller uten studiepoeng

For første gang kan du selv velge om du vil ha studiepoeng for kurset. Denne oversikten viser forskjellen på hva du får når du velger med eller uten studiepoeng.

Kurset går på to forskjellige nettplattformer, og hvilken du skal bruke avhenger av om du tar studiepoeng eller ei.

Kurset har det samme innholdet på begge plattformer, men velger du å ta studiepoeng, får du veiledning, mer tester som forbereder deg til eksamen, og fordeler som vanlige studenter får, for eksempel studentrabatt.

Lurer du på hvorfor du bør ta kurset med studiepoeng? Les gjerne denne artikkelen: Hva skal du med studiepoeng når du allerede har en jobb?

Hvis du finner ut at du vil skifte fra kurs uten studiepoeng til kurs med studiepoeng underveis, betaler du bare mellomlegget.

Tilsvarende nettbaserte kortkurs