Budsjettering og oppfølging (nettbasert - 5 studiepoeng) E-BØK150

I en verden der endringene skjer fortere og fortere, stilles det krav til at bedrifter har velfungerende planleggingssystemer i form av ulike typer bedrifter. I dette kurset vil både tradisjonelle budsjetteringsmetoder og nye metoder bli behandlet.

Published Endret
Fakta
Studiepoeng

5 (eller kursbevis)

Nivå

Bachelor

Undervisningsform

Nettbasert

Priser

Med studiepoeng: kr 6.000,- + semesteravgift pr. semester + pensumlitteratur Uten studiepoeng: kr 1.800,- + evt. litteratur

Neste oppstart

Kontinuerlig oppstart

Søknadsfrist

Kontinuerlig opptak frem til 18.06.2023

Dette kurset gir deg verktøy for å vurdere realismen i budsjettet til virksomheten du arbeider i.

Foreleser og fagansvarlig Ola Barkved

Kursinnhold

Kurset gir en en grunnleggende innføring i hvordan budsjettarbeid kan gjennomføres i praksis, formålet med budsjetter og nyere måter å budsjettere på.

Dette kurset er en del av en serie på fem emner med tema innen regnskap og bedriftsøkonomi. Hvis du har liten erfaring med fagområdet fra før, anbefaler vi at du gjennomfører kurset E-BØK140 Grunnleggende regnskap og årsavslutning før du tar dette kurset.

Kurset gir grunnleggende kjennskap til finansielle og ikke-finansielle prestasjonsmål, og gjør deg i stand til å vurdere fordeler og ulemper med disse. Du får også en innføring i nyere ideer og verktøy for planlegging, oppfølging og kontroll.

Analyse av finansregnskapet

Kurset gir en en grunnleggende innføring i hvordan budsjettarbeid kan gjennomføres i praksis, formålet med budsjetter og nyere måter å budsjettere på. I tillegg får studenten trening i å lage budsjetter basert på ulike budsjettforutsetninger og man vil vurdere realismen i de ulike budsjettene.

Budsjettarbeidet vil bli sett i sammenheng med tradisjonell økonomistyring og virksomhetsstyring.

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at man har grunnleggende kunnskaper om finansregnskapet og kalkulering. Man må beherske grunnleggende funksjoner Excel.

Eksamen

Med studiepoeng: Kurset har en 4 timers digital hjemmeeksamen.

Du kan velge mellom to ulike eksamenstidspunkt pr. semester, men ved opptak blir du oppmeldt til det mest logiske tidspunktet, og må selv si fra hvis du ønsker å flytte eksamen, innen oppgitte frister. Du får max studierett for 6 måneder pr. emne.

Eksamensdatoer våren 2023:

16. mars

5. juni

Arbeidsformer

Det er laget digitale læremidler til de ulike temaene, og i tillegg kan studenten selv gjennomføre tester for å kontrollere om man behersker stoffet.

Det vil bli gjennomført to digitale møter med varighet på 1,5 timer hver. Møtene vil skje ca en og to uker før eksamen. Videre må du bestå en avsluttende test for å få gå opp til eksamen.

Litteratur

Hoff og Helbæk: Økonomistyring 2 og Arbeidsbok til Økonomistyring 2. Siste utgave. Universitetsforlaget.

Opptakskrav

Med studiepoeng: Generell studiekompetanse eller realkompetanse (se nedenfor). Søkere til universitet og høgskoler må også dekke norskkravet.

Vedr. realfagskompetanse: Søkere som er 25 år eller mer, og som ikke kan dokumentere generell studiekompetanse, har krav på å få vurdert om de er studiekvalifisert på bakgrunn av realkompetanse. Universitetet i Stavanger har selv myndighet til å vurdere hva som er nødvendige kvalifikasjoner. Ta kontakt med oss på evu@uis.no for nærmere informasjon.

Uten studiepoeng: Ingen opptakskrav.

Praktisk gjennomføring

Når du har mottatt opptaksbrev og aktivert brukeren din, får du tilgang til nettportalen du skal bruke. Her finnes all informasjonen du trenger for å gjennomføre kurset. Videoforelesninger med nedlastbare presentasjoner fra forelesningen, selvtester m.m. Du velger selv når du vil studere og i hvilket tempo, innen 6 måneder fra opptak.

Det er nødvendig med egen PC for å kunne gjennomføre kurset. Det er en fordel om dette er en privat PC, fordi din jobb-PC kan ha installert brannmurer eller andre sikkerhetsbegrensninger som kan hindre deg i å logge på UiS sine digitale løsninger eller plattformer.

Med forbehold om endringer.

Med eller uten studiepoeng

For første gang kan du selv velge om du vil ha studiepoeng for kurset. Denne oversikten viser forskjellen på hva du får når du velger med eller uten studiepoeng.

Kurset går på to forskjellige nettplattformer, og hvilken du skal bruke avhenger av om du tar studiepoeng eller ei.

Kurset har det samme innholdet på begge plattformer, men velger du å ta studiepoeng, får du veiledning, mer tester som forbereder deg til eksamen, og fordeler som vanlige studenter får, for eksempel studentrabatt.

Lurer du på hvorfor du bør ta kurset med studiepoeng? Les gjerne denne artikkelen: Hva skal du med studiepoeng når du allerede har en jobb?

Hvis du finner ut at du vil skifte fra kurs uten studiepoeng til kurs med studiepoeng underveis, betaler du bare mellomlegget.

Tilsvarende nettbaserte kortkurs

Faglig ansvarlig

Universitetslektor
51831532
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap

Administrativt ansvarlig

Seniorkonsulent
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning