Grunnleggende fremsynsledelse (nettbasert - 5 studiepoeng) E-GLF100

Dette kurset er nettbasert – og du velger selv om du vil ta det med eller uten 5 studiepoeng. Kurset gir en innføring i hvordan man systematisk kan skape og håndtere informasjon om fremtiden, ved å bruke teori, metoder og teknikker innenfor feltet «fremsynsstudier».

Published Endret
Fakta
Studiepoeng

5 (eller kursbevis)

Nivå

Bachelor

Priser

Med studiepoeng: kr 6.000,- + semesteravgift pr. semester og pensumlitteratur Uten studiepoeng: kr 1.800,- + evnt kurslitteratur

Neste oppstart

Kontinuerlig oppstart

Søknadsfrist

15.06.2023

Undervisningsform

Nettbasert

Sentralt i kurset står teorier, modeller, metoder og verktøy som kan anvendes når det skal gjøres strategiske fremsynsprosjekter i egen organisasjon.

Professor emeritus Jan Erik Karlsen

Kursinnhold

Dette nettbaserte kurset i Grunnleggende fremsynsledelse gjør det mulig for deg å legge undervisningen til et tidspunkt som passer deg i en travel hverdag.

Grunnleggende fremsynsledelse

Kursets mål er å gjøre deltakerne i stand til å håndtere teorier, metoder og teknikker innen feltet strategisk fremsynsledelse til bruk for utvikling av virksomheter og organisasjoner, herunder å beherske fremgangsmåter for å kunne lage organisatoriske diagnoser, prognoser og planer for fremtidige veivalg.

Innhold

Kurset tilsvarer 40 timers undervisning. Det har fem nettbaserte forelesningsmoduler med følgende deltemaer:

  • Fremsynsledelse som studieemne
  • Organisasjonsendring og fremsynsledelse
  • Fremtiden som kunnskapsfelt
  • Fremsynsledelsens verktøykasse
  • Fremtidsverkstedet – fra tanke til handling

Slik foregår undervisningen

Det er laget digitale læremidler til de ulike temaene, og i tillegg kan studenten selv gjennomføre tester for å kontrollere om man behersker stoffet. Til slutt må du bestå en avsluttende test for å få gå opp til eksamen, for kurset med studiepoeng.

Når du har meldt deg på kurs uten studiepoeng får du tilgang til nettportalen du skal bruke. Her finnes all informasjon du trenger for å gjennomføre kurset. Videoforelesninger med nedlastbare presentasjoner fra forelesningen, selvtester m.m.

Du velger selv når du vil studere og i hvilket tempo, men eksamen må være gjennomført innen juni -23.

Pensumlitteratur

  • Karlsen, J.E (2021). Innføring i fremsynsledelse. Stavanger: Cappelen Damm Forlag
  • Kompendium, utvalgte foresight artikler, 75 sider.

Eksamen

Eksamen 

Med studiepoeng: En ukes hjemmeeksamen som vurderes av en sensor. Du kan velge mellom to ulike eksamenstidspunkt pr. semester, men ved opptak blir du oppmeldt til eksamen i mars, med mulighet til å flytte til juni, som er siste eksamen for dette emnet!

Eksamensdatoer vår 2023:
15.-22. mars (forbehold om endringer)
12.-19. juni (forbehold om endringer)

Opptakskrav

Med studiepoeng: Generell studiekompetanse eller realkompetanse (se nedenfor), og søkere med norsk som andrespråk må dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk.

Vedr. realfagskompetanse: Søkere som er 25 år eller mer, og som ikke kan dokumentere generell studiekompetanse, har krav på å få vurdert om de er studiekvalifisert på bakgrunn av realkompetanse. Universitetet i Stavanger har selv myndighet til å vurdere hva som er nødvendige kvalifikasjoner. Ta kontakt med oss på evu@uis.no for nærmere informasjon.

Les mer om opptakskravene hos Samordna opptak. For at søknad på grunnlag av realkompetanse skal bli behandlet, må nødvendig dokumentasjon være lastet opp samtidig som du søker, pga. kontinuerlig opptak.

Uten studiepoeng: Ingen opptakskrav

Praktisk gjennomføring

Når du har mottatt opptaksbrev og aktivert brukeren din, får du tilgang til nettportalen du skal bruke. Her finnes all informasjonen du trenger for å gjennomføre kurset. Videoforelesninger med nedlastbare presentasjoner fra forelesningen, selvtester m.m. Du velger selv når du vil studere og i hvilket tempo, men eksamen må være bestått innen juni - 23.

Det er nødvendig med egen PC for å kunne gjennomføre kurset. Det er en fordel om dette er en privat PC, fordi din jobb-PC kan ha installert brannmurer eller andre sikkerhetsbegrensninger som kan hindre deg i å logge på UiS sine digitale løsninger eller plattformer.

Du kan lese emneplanen her.

Med forbehold om endringer.

Med eller uten studiepoeng

For første gang kan du selv velge om du vil ha studiepoeng for kurset. Denne oversikten viser forskjellen på hva du får når du velger med eller uten studiepoeng.

Kurset går på to forskjellige nettplattformer, og hvilken du skal bruke avhenger av om du tar studiepoeng eller ei.

Kurset har det samme innholdet på begge plattformer, men velger du å ta studiepoeng, får du veiledning, mer tester som forbereder deg til eksamen, og fordeler som vanlige studenter får, for eksempel studentrabatt.

Lurer du på hvorfor du bør ta kurset med studiepoeng? Les gjerne denne artikkelen: Hva skal du med studiepoeng når du allerede har en jobb?

Hvis du finner ut at du vil skifte fra kurs uten studiepoeng til kurs med studiepoeng underveis, betaler du bare mellomlegget.

Tilsvarende nettbaserte kortkurs

Foreleser

Professor emeritus
51832273
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag

Kontaktpersoner

Seniorkonsulent
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning