Grunnleggende HMS-ledelse E-IHMS110

Dette kurset er nettbasert – og du velger selv om du vil ta det med eller uten 5 studiepoeng. Kurset møter myndighetenes krav til HMS-opplæring av ledere, verneombud og HMS-ansvarlige.

Published Endret
Fakta
Studiepoeng

5 (eller kursbevis)

Nivå

Bachelor

Undervisningsform

Nettbasert

Neste oppstart

Kontinuerlig oppstart

Søknadsfrist

18.06.2023

Priser

Med studiepoeng: kr 6.000,- + semesteravgift pr. semester + pensumlitteratur Uten studiepoeng: kr 1.800,- + evt. litteratur

Dette kurset handler om å skape og vedlikeholde et bærekraftig arbeidsliv. Vi trenger trygge og helsefremmende arbeidsplasser og miljøsikre varer og tjenester.

Professor emeritus Jan Erik Karlsen

Kursinnhold

Dette nettbaserte kurset i Grunnleggende HMS-ledelse gjør det mulig for deg å legge undervisningen til et tidspunkt som passer deg i en travel hverdag. Du velger selv når du vil begynne på kurset og når du vil gjøre deg ferdig, men eksamen må være gjennomført innen 6 måneder etter opptak.

Illustrasjonsbilde_HMS-ledelse

Kurset gir deg bred kunnskap om problemstillinger knyttet til organisatorisk bærekraft og ledelse av HMS. Du får teoretisk, metodisk og operativ kunnskap om systematisk HMS-forbedring. I tillegg lærer du å bruke faglitteraturen til å løse praktiske og teoretiske problemstillinger, og til å gjøre begrunnede HMS-beslutninger.

Etter kurset vil du kunne planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter, i tråd med kravene i HMS-lovgivningen.

Innhold

Kurset tilsvarer 40 timers undervisning, og består av fem moduler.

Modul 1: HMS-ledelse som studieemne

Modul 2: Arbeidsmiljøloven – bærebjelke i alt HMS-arbeid

Modul 3: Den ansatte som ressurs i HMS-arbeidet

Modul 4: HMS-arbeidets verktøykasse

Modul 5: Moderne og bærekraftig HMS-ledelse

Målgrupper

Kurset passer for alle som har ansvar knyttet til HMS i en bedrift, som for eksempel: 

Toppledere

Verneombud

Bedriftshelsetjenesten

HMS-rådgivere

Lærere

Kurset passer også for personer som ønsker å kunne søke jobber med HMS-ansvar.

Slik foregår undervisningen

Det er laget digitale læremidler til de ulike temaene, og i tillegg kan studenten selv gjennomføre tester for å kontrollere om man behersker stoffet. Til slutt må du bestå en avsluttende test for å få gå opp til eksamen, for kurset med studiepoeng.

Når du har meldt deg på kurs uten studiepoeng får du tilgang til nettportalen du skal bruke. Her finnes all informasjon du trenger for å gjennomføre kurset. Videoforelesninger med nedlastbare presentasjoner fra forelesningen, selvtester m.m. Pensumlitteratur kan for eksempel bestilles her: https://minsis.no/bok

Du velger selv når du vil studere og i hvilket tempo, men eksamen må være gjennomført innen 6 måneder etter opptaksdatoen.

Eksamen

Med studiepoeng: En ukes hjemmeeksamen som vurderes av en sensor. Du kan velge mellom to ulike eksamenstidspunkt, men ved opptak blir du oppmeldt til eksamen i juni, med mulighet til å flytte eksamen til september, som kan bli siste eksamen for dette emnet!

Eksamensdatoer 2023:
- 8.-15. juni
- 18.-25. september (forbehold om endringer)

Uten studiepoeng: Tematiske tester som må være bestått (minimum 70% riktige svar). Du kan ta testen så mange ganger du vil.

Opptakskrav

Med studiepoengGenerell studiekompetanse eller realkompetanse (se nedenfor), og søkere med norsk som andrespråk må dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk.

Vedr. realfagskompetanse: Søkere som er 25 år eller mer, og som ikke kan dokumentere generell studiekompetanse, har krav på å få vurdert om de er studiekvalifisert på bakgrunn av realkompetanse. Universitetet i Stavanger har selv myndighet til å vurdere hva som er nødvendige kvalifikasjoner. Ta kontakt med oss på evu@uis.no for nærmere informasjon.

Les mer om opptakskravene hos Samordna opptak. For at søknad på grunnlag av realkompetanse skal bli behandlet, må nødvendig dokumentasjon være lastet opp samtidig som du søker, pga. kontinuerlig opptak.

Uten studiepoengIngen opptakskrav.

Praktisk gjennomføring

Når du har mottatt opptaksbrev og aktivert brukeren din, får du tilgang til nettportalen du skal bruke. Her finnes all informasjonen du trenger for å gjennomføre kurset. Videoforelesninger med nedlastbare presentasjoner fra forelesningen, selvtester m.m. Du velger selv når du vil studere og i hvilket tempo, men eksamen må være gjennomført innen 6 måneder etter opptak!

Det er nødvendig med egen PC for å kunne gjennomføre kurset. Det er en fordel om dette er en privat PC, fordi din jobb-PC kan ha installert brannmurer eller andre sikkerhetsbegrensninger som kan hindre deg i å logge på UiS sine digitale løsninger eller plattformer.

Med forbehold om endringer.

Med eller uten studiepoeng

For første gang kan du selv velge om du vil ha studiepoeng for kurset. Denne oversikten viser forskjellen på hva du får når du velger med eller uten studiepoeng.

Kurset går på to forskjellige nettplattformer, og hvilken du skal bruke avhenger av om du tar studiepoeng eller ei.

Kurset har det samme innholdet på begge plattformer, men velger du å ta studiepoeng, får du veiledning, mer tester som forbereder deg til eksamen, og fordeler som vanlige studenter får, for eksempel studentrabatt.

Lurer du på hvorfor du bør ta kurset med studiepoeng? Les gjerne denne artikkelen: Hva skal du med studiepoeng når du allerede har en jobb?

Hvis du finner ut at du vil skifte fra kurs uten studiepoeng til kurs med studiepoeng underveis, betaler du bare mellomlegget.

Tilsvarende nettbaserte kortkurs

Dette sier studenter som har tatt kurset

Vi får gode tilbakemeldinger på dette nettbaserte kurset i grunnleggende HMS-ledelse. Her kan du lese et par av dem.

Linjeleder:

"Dette studiet har vært et solid løft for min kunnskap, og for å sette sammen HMS-arbeidet til en kontinuerlig prosess av forbedringer. Jeg har opplæring i HMS fra arbeidsgiver, men ikke på denne måten her. Jeg må til slutt også innrømme at dette er en opplæring og gjennomføring av HMS-arbeid er et modningsfag. Etter hvert som jeg blir tryggere tar jeg i bruk mer av virkemidlene, og mulighetene som ligger i arbeidet med HMS. Jeg ser resultater av de små endringene jeg har gjort, og de enkle handlingsplanene. Jeg har flotte og flinke medarbeidere, og jeg er takknemlig for at jeg får jobbe sammen med dem."

Ansatt:

"Studiet har gitt meg innsikt i at arbeidstakerne har muligheter for medvirkning når det kommer til helse-, miljø- og sikkerhet i sin arbeidshverdag. Lovpålagte oppgaver til arbeidsgiver er man ofte klar over i forhold til hvem man tenker skal være ansvarlig. Men er den ansatte egentlig klar over den plikt og rett de selv innehar i HMS-arbeidet? Vi har alle et felles ansvar!"

Nyttig informasjon

Foreleser

Professor emeritus
51832273
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag

Kontaktpersoner

Seniorkonsulent
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning