Grunnleggende regnskap og årsavslutning (nettbasert - 5 studiepoeng) E-BØK140

Dette kurset omhandler det som er helt grunnleggende for både for det eksterne regnskapet og det interne regnskapet/økonomistyring i bedrifter og organisasjoner. Dette er normalt det første kurset studentene møter innen fagområdet regnskap og bedriftsøkonomi.

Published Endret
Fakta
Studiepoeng

5 (eller kursbevis)

Nivå

Bachelor

Priser

Med studiepoeng: kr 6.000,- + semesteravgift pr. semester + pensumlitteratur Uten studiepoeng: kr 1.800,- + evt. litteratur

Neste oppstart

Kontinuerlig oppstart

Søknadsfrist

Kontinuerlig opptak frem til 18.06.2023

Undervisningsform

Nettbasert

Å kunne det grunnleggende om regnskap, er helt nødvendig når man skal forstå hvordan en bedrift fungerer

Foreleser og fagansvarlig Ola Barkved

Kursinnhold

Dette kurset er det første i en serie på fem emner med tema innen regnskap og bedriftsøkonomi. Hvis du har liten erfaring med fagområdet fra før, anbefaler vi at du gjennomfører dette kurset først, før du eventuelt tar noen av de andre.

Illustrasjon_grunnleggende_regnskap

Kurset gir grunnleggende kjennskap til hovedbestemmelsene i bokføringsloven og regnskapsloven, og du får vite sammenhengen mellom transaksjonenenes innvirkning på resultat, balanse og likviditet

Kurset gir en grunnleggende innføring i regnskapsarbeid i form av bokføring av enkle, men viktige transaksjoner. Ulike kontotyper og regnskapsmessige registreringer gjennomgås og illustreres. Også kontoplansystematikken som anvendes i norske bedrifter, blir belyst.

Videre behandles regnskapsavslutningen. Før regnskapet kan avsluttes, må en del regnskapsposter vurderes særskilt og tilleggsposteringer må gjennomføres. Hovedreglene for slike vurderinger gjennomgås.

Eksamen

Med studiepoeng: Kurset har en 4 timers digital hjemmeeksamen.

Du kan velge mellom to ulike eksamenstidspunkt pr. semester, men ved opptak blir du oppmeldt til det mest logiske tidspunktet, og må selv si fra hvis du ønsker å flytte eksamen, innen oppgitte frister. Du får max studierett for 6 måneder pr. emne.

Eksamensdatoer vår 2023:

- 14. mars 2023 (forbehold om endringer)
- 1. juni 2023 (forbehold om endringer)

Arbeidsformer

Med og uten studiepoeng: Det er laget digitale læremidler til de ulike temaene, og i tillegg kan studenten selv gjennomføre tester for å kontrollere om man behersker stoffet.

Med studiepoeng: Det vil bli gjennomført to digitale møter med varighet på ca 1,5 timer hver. Møtene vil skje ca en og to uker før eksamen. Videre må du bestå en avsluttende test for å få gå opp til eksamen.

Litteratur

Hoff m.fl.: Grunnleggende regnskap 1. Siste utgave. Universitetsforlaget

For de som tar kurs uten studiepoeng er det valgfritt å anskaffe pensumboken, men vi anbefaler dette for å få bedre utnyttelse av ressursene i kurset.

Opptakskrav

Med studiepoeng: Generell studiekompetanse. Realkompetanse kan vurderes (se nedenfor). Søkere til universitet og høgskoler må også oppfylle krav til norsk.

Vedr. realkompetanse: Søkere som er 25 år eller mer, og som ikke kan dokumentere generell studiekompetanse, har krav på å få vurdert om de er studiekvalifisert på bakgrunn av realkompetanse. Universitetet i Stavanger har selv myndighet til å vurdere hva som er nødvendige kvalifikasjoner. Ta kontakt med oss på evu@uis.no for nærmere informasjon.

Uten studiepoeng: Ingen opptakskrav.

Praktisk gjennomføring

Når du har mottatt opptaksbrev og aktivert brukeren din, får du tilgang til nettportalen du skal bruke. Her finnes all informasjonen du trenger for å gjennomføre kurset. Videoforelesninger med nedlastbare presentasjoner fra forelesningen, selvtester m.m. Du velger selv når du vil studere og i hvilket tempo, innen 6 måneder fra opptak.

Det er nødvendig med egen PC for å kunne gjennomføre kurset. Det er en fordel om dette er en privat PC, fordi din jobb-PC kan ha installert brannmurer eller andre sikkerhetsbegrensninger som kan hindre deg i å logge på UiS sine digitale løsninger eller plattformer.

Med forbehold om endringer.

Med eller uten studiepoeng

For første gang kan du selv velge om du vil ha studiepoeng for kurset. Denne oversikten viser forskjellen på hva du får når du velger med eller uten studiepoeng.

Kurset går på to forskjellige nettplattformer, og hvilken du skal bruke avhenger av om du tar studiepoeng eller ei.

Kurset har det samme innholdet på begge plattformer, men velger du å ta studiepoeng, får du veiledning, mer tester som forbereder deg til eksamen, og fordeler som vanlige studenter får, for eksempel studentrabatt.

Lurer du på hvorfor du bør ta kurset med studiepoeng? Les gjerne denne artikkelen: Hva skal du med studiepoeng når du allerede har en jobb?

Hvis du finner ut at du vil skifte fra kurs uten studiepoeng til kurs med studiepoeng underveis, betaler du bare mellomlegget.

Tilsvarende nettbaserte kortkurs

Foreleser

Universitetslektor
51831532
Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap

Kontaktpersoner

Seniorkonsulent
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning