Master i relasjonsbehandling

Universitetet i Stavanger (UiS), i samarbeid med Klinikker for psykisk helsevern ved Helse Stavanger HF, tilbyr en erfaringsbasert Master i Relasjonsbehandling 90 stp (psykisk helse) der man kan velge fordypning innen miljøterapi eller individualterapi.

Published Endret
Fakta
Studiepoeng

90

Nivå

Master

Undervisningsform

Samlingsbasert

Pris

Kr 30.000,- per semester + semesteravgift og pensum

Søknadsfrist

Tba.

Neste oppstart

Høst 2024

Omfang

Deltid

Undervisningsspråk

Norsk

Kursinnhold

Master i relasjonsbehandling 90 stp er bygd opp som et studie over tre år (6 semestre) med følgende emner, der 20 timer prosessveiledning pr semester, er integrert i emnene. Les mer

psykisk helse

I løpet av det siste tiåret har det skjedd betydelige endringer i behandling og forståelse av mennesker med psykiske lidelser. Med begrepet «relasjonell behandling» har den humanistiske psykiatrien fått et gjennombrudd nettopp på et relasjonelt nivå. Forskning innenfor emnet har resultert i metode og teori som har stor verdi i arbeidet med pasienter som hemmes av sviktende evne til kommunikasjon og kontakt med andre mennesker. Gjennom mange års klinisk erfaring med disse metodene, har relasjonell behandling blitt en viktig del av det psykiske fagfeltet.

Den erfaringsbaserte kunnskapen som tilegnes gjennom klinisk praksis har lett for å forbli «taus kunnskap» hos den enkelte terapeut. Å bringe den erfaringsbaserte kunnskapen fram i en tilgjengelig form er et hovedfokus i denne erfaringsbaserte mastergraden. Graden er yrkesrettet og kvalifiserer som sådan ikke for opptak til et doktorgradsstudium.

Målgruppe

Fagpersoner med bachelor eller tilsvarende innen helse-/sosialfag og som arbeider miljøterapeutisk eller individualterapeutisk med personer med psykiske lidelser  i 1. eller 2. linjetjenesten.

Miljøterapeutisk fordypning

Passer for miljøterapeuter med minimum 3-årig høgskole-/universitetsutdanning. I tillegg kreves minimum to år praksis i klinisk arbeid med pasienter med alvorlig psykisk lidelse.

Individualterapeutisk fordypning

Passer for personer med minimum 3-årig høgskole-/universitetsutdanning. Studiet retter seg først og fremst mot personer som i minimum to år har jobbet individualterapeutisk.

Studiet er også åpent for kommunalt ansatte som har behov for denne type utdanning i sitt arbeidsforhold. Se aktuell fordypning for flere detaljer om emnenes innhold.
Se samlet semesteroversikt her.

Undervisningssted

Undervisningen vil foregå ved Stavanger Universitetssykehus og Universitetet i Stavanger, campus Ullandhaug.

Undervisningsdatoer

Under planlegging

Praksis i studiet

Det forutsettes også at studentene er i relevant klinisk praksis under hele utdanningen, enten individualterapeutisk eller miljøterapeutisk ut fra hvilken studieretning som velges.

Eksamen

Det arrangeres en avsluttende eksamen med bokstavkarakterer etter hvert emne. Eksamenstype vil variere fra emne til emne. Det vil også være obligatoriske hjemmeoppgaver som må være bestått og krav til oppmøte for å kunne ta eksamen. Hjemmeeksamen leveres inn via digital eksamensplattform Inspera Assessme

Arbeidsform

Studiet er modulbasert og tilrettelagt for deg som er i fullt arbeid. Antall samlinger vil variere fra emne til emne, men vil i hovedsak ha 3 samlinger à 2 dager per semester + veiledning. Studentene skal delta i 20 timer obligatorisk prosessbasert gruppeveiledning (egenutvikling) i semester 1 - 4. Det kreves 80% oppmøte til undervisning for å kunne ta eksamen. Studiet bruker Canvas som digital kommunikasjonsplattform.

Det er nødvendig med egen PC for å kunne gjennomføre kurset. Det er en fordel om dette er en privat PC, fordi din jobb-PC kan ha installert brannmurer eller andre sikkerhetsbegrensninger som kan hindre deg i å logge på UiS sine digitale løsninger eller plattformer.

Opptakskrav

For å bli opptatt til studiet må søker tilfredsstille kravene i § 2a i Regler for opptak og rangering til mastergradsstudier ved UiS. Dette innebærer oppnådd bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller utdanningsløp av minimum 3 års omfang (180 studiepoeng) eller tilsvarende utdanning i helse-/sosialfag.

Det stilles krav til at søkere har minimum 2 års relevant klinisk erfaring.

Det forutsettes også at studentene er i relevant klinisk praksis under hele utdanningen, enten individualterapeutisk eller miljøterapeutisk ut fra hvilken studieretning som velges. Garanti fra arbeidssted om relevant praksis skal legges ved søknaden. Videreutdanning i psykisk helsearbeid eller tilsvarende er ønskelig.

Med forbehold om endringer.

Forelesere

Førsteamanuensis i psykiatri
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
Professor II i psykologi
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse

Kontaktpersoner

Seniorkonsulent
51833078
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning
Seniorrådgiver
51833728
Divisjon for utdanning
UiS etter- og videreutdanning