Hopp til hovedinnhold

Risk Based Asset Integrity Assessment and Control of Onshore and Offshore Systems

The course has the focus on delivering knowledge on risk-based asset integrity assessment and control (RBAIA&C) for engineering and technical professionals from different operational disciplines (e.g. mechanical, structural, chemical & process, etc.) who have engineering/technical/managerial background

Publisert: Endret:
Facts
ECTS

0

Next course

Autumn 2022

Level

Course

Deadline

15.09.2022

Teaching method

Online

Course fee

NOK 6000,-

Content

Risiko, illustrasjon. Foto: Shutterstock

The asset integrity assurance techniques in relation to physical assets (i.e. static process equipment, e.g. piping, pipelines and structures; and rotating machinery, e.g. pumps, turbines, etc.) will be discussed in relation to design, operational and technical integrity perspective.

The importance of minimizing human factor related challenges and role of asset performance variability minimization methodologies with relevant case studies will be explained. Risk based analysis principles and development risk matrices with special consideration to probability of failure (PoF) and consequence of failure (CoF) assessment  will be presented. 

Operational efficiency (OE) improvement via lean thinking and use of digitalization & artificial intelligence (AI) will be explained. Basic corrosion and erosion mechanisms that need to be considered in a risk-based inspection (RBI) program development will be explained. Reliability centered maintenance (RCM) analysis together with failure mode effects analysis (FMEA) and criticality analysis (FMECA) will be presented.

Also, the functional failure consequence classification approach for rotating machinery will be presented. Use of conventional inventory control approaches for spare parts assessment and control as well as consequence classification based on functional hierarchy and risk based spare parts assessment and control will be discussed. 

Course Agenda (Day 1 – 5)

The lecures will be held on Zoom following dates:

TBA

Day 1: Overview of onshore/offshore physical assets and other critical kinds of assets, asset management, integrity, asset integrity management.

Relationship among human factor, offshore physical assets and asset performance variability.

 • Typical failures’ rates among organizational, human and technical factors.
 • Role of barriers preventing unwanted events.
 • Case histories of unwanted events vs lessons learned.

Need for statistical and empirical science’ in integrity assessment and control:

 • Role of ‘risk/reliability assessments, risk based inspection, risk based maintenance and reliability centered maintenance (RCM).

Asset Performance Management (APM) vs. Asset integrity management AIM

Augmenting conventional ad hoc assessments, control and prioritizations (AC&Ps) with systematic and formal AC&Ps.

 • Importance of alignment, measuring alignment gaps.
 • minimizing negative performance durations in the projects’ delivery.

Risk based technology qualification and use of artificial intelligence to minimize the variability.

Day 2: Fundamentals of Risk Based Inspection and Maintenance

General requirements RBIM: risk based inspection and maintenance.

 • Requirements for performing PoF analysis.
 • Requirements for performing CoF analysis.

Barrier management system: barrier function, sub-function, and elements .

Risk based inspection and maintenance within the overall management system.

 • Data quality on aging offshore topside system: industrial case study findings.
 • Requirements for data collection.
 • Prioritization of flowline’s flanges to inspect during shutdowns.
 • Input to RBIM process  ( Documented and Non-documented data).

Risk analysis requirements at screening level.

Detailed risk Assessment requirements.

Decision making and action plans: example framework.

Detailed planning and reporting key performance indicators.

Day 3: In service inspection/risk-based inspection of static process equipment.

Overview of onshore/offshore production and/or process facility.

Risk assessment due to corrosion and erosion.

 • Corrosion/erosion mechanisms on different construction materials and geometric locations of mechanical/structural systems.

Containment failure consequence (CFC) classification.

Inspection planning process of piping systems: engineering contractor and assets owner’s perspective.

In service Inspection/RBI standards and regulatory requirements.

Strategies for maintenance of ‘aging structures’.

 • Case study: Prioritization of piping flanges for CVI in a PM-shutdown.

Lean Maintenance: Asset owner (operator) and engineering contractor perspective.

 • Case study: Values requisition process improvement.

Day 4: Prioritization of maintenance activities: consequence classification and reliability based.

Rotating machinery and maintenance requirements.

Measuring and designing for reliability and maintainability.

Concept technical and functional hierarchy.

Consequence classification approach for prioritization of maintenance activities.

Reliability centered maintenance (RCM) and Failure mode effect and criticality analysis (FMECA) of offshore systems

FMEA and FMECA analysis:

 • Case study: FMEA
 • Case study: FMECA

Day 5: Spare parts assessment and control for onshore/offshore industrial plants’ integrity assurance:

Current approach with Spare Parts Interchangeability Record (SPIR).

Spare parts classification in the petroleum industry and other major projects.

Spare parts assessment and control workflow: standard recommended approach for spare parts evaluation.

 • Generic workflow for evaluation of spare parts
 • Workflow when an engineering contractor and assets’ owner involved.
 • Consequence classes for spare parts.
 • Development and use of a risk matrix for spare parts evaluation.
 • Typical challenges pertaining to equipment tags and spare parts assessment & control

Use of conventional inventory control approach for spare parts assessment and control with certainty and uncertainty (probabilistic approach).

 • Use of EOQ model
 • Use of backorder model
 • Calculation of safety stocks under uncertain demand.

Case studies and example calculations.

Who Should Attend?

This course is suitable to a wide range of technical professionals within mechanical, process, structural, construction/manufacturing and chemical/process engineering/technical disciplines. Also, those who want to gain further knowledge within:

 • Operation, inspection, maintenance, repair and modification professionals in mechanical, process, structural and chemical engineering disciplines.
 • Key operations’ supervisors/leaders in mechanical, structural, construction/manufacturing and chemical/process engineering disciplines.Lecturer

Professor
51831938
Stavanger
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi

Administrational contact persons

Rådgiver
51833056
Divisjon for utdanning

UiS etter- og videreutdanning
Førstekonsulent
51831499
Divisjon for utdanning

UiS etter- og videreutdanning

Python for Subsurface Applications and Management - E-GEO511

This course introduce you to, and discuss basic programming in Python for conducting common geoscience and engineering t...

Det er fortsatt mulig å søke videreutdanning ved Lesesenteret for 2022/2023

Vi har ledige studieplasser på videreutdanningene Tekstarbeid i norskfaget (norsk 2) og Andrespråkspedagogikk. Studiesta...

Deep learning E-MDS120

Deep Learning is a subset of Machine Learning which is completely based on artificial neural networks. As neural networ...

Arbeidsrett 1(nettbasert - 5 studiepoeng) E-BSA100

Ønsker du et ryddig forhold mellom arbeidstaker og arbeidsgiver? Da er arbeidsrett faget for deg. Arbeidsrett 1 gir deg ...

Vil du lære mer om hvordan barn utvikler språk?

Videreutdanningsstudiet Barns språkutvikling og språklæring er på masternivå og tilbys i to varianter: Du kan studere ne...

Videreutdanning i kognitiv atferdsterapi med barn og ungdom E-KAT100/E-KAT 200

Videreutdanning i kognitiv atferdsterapi (KAT) med barn og ungdom, er et deltidsstudium som går over to år. Utdanningen ...

Kritisk tenkning i teori og praksis

Videreutdanningstilbud for lærere. Universitetet i Stavanger tilbyr 2 moduler a 15 studiepoeng i kritisk tenkning i teo...

Er du nysgjerrig på barnehageforskning?

Vil du lære mer om hvordan du kan vurdere og bruke barnehageforskning i din barnehage? I dette emnet får du kunnskap om ...

Vil du lære mer om barns ulike tilhørigheter?

I dette emnet belyses barns lek, kultur kommunikasjon og estetiske uttrykksmåter fra en interseksjonell synsvinkel. Du l...

Utviklet nytt kurs for Rosenberg Worley på to måneder

Da Rosenberg Worley ikke fant passende kurs for ingeniørene sine, tok de kontakt med UiS etter- og videreutdanning. To m...

Skulle ta ett fag – endte opp med mastergrad

Egentlig hadde han bare tenkt å ta ett fag, men Leif Helge Helgesen klarte ikke å stoppe og endte opp med å ta hele Exec...

Skolemiljø og ledelse

Videreutdanning for ledere i skolen.

Bli lærer i mat og helse

Underviser du i mat og helse uten å ha den formelle kompetansen? Høsten 2022 kan du endre på det! Nå får du muligheten t...

Internasjonal makroøkonomi E-MBA290

Den globale økonomien påvirker norske bedrifter og arbeidstakere hver dag igjennom priser, lønninger og ny teknologi. De...

– En investering i egen karriere og personlig utvikling

Dorrit Vignes følte noen ganger at hun hadde tatt vann over hodet ved å starte på Executive MBA-studiet på UiS – blant a...

Dobling av antall søkere til Executive MBA

Hele 43 studenter fullførte mastergraden Executive Master in Business Administration ved UiS i pandemiårene 2020 og 2021...

Tar EMBA for å videreutvikle familiebedriften

Ny og relevant kunnskap. Utvikling som leder og bedre forutsetninger for å drive familiebedriften videre. Det er de vikt...

Forskningspris til professor i risikostyring

UiS-professor Eirik Bjorheim Abrahamsen er tildelt Lyses forskningspris for 2020 for sin forskning innen økonomisk analy...

– Executive MBA er ikke som andre masterprogram

Mirjana Thorsen vet hva hun snakker om. Hun hadde nemlig en master fra før da hun begynte på EMBA-programmet ved Handels...

Decision analysis and continuous improvement for energy professionals and contractors

This comprehensive training course examines techniques for decision analysis with emphasis on aligning personnel at the ...

Lean Six Sigma Concepts for Performance Enhancement in Energy, Construction, and Manufacturing Operations

This course focuses on lean thinking and the role of using six sigma concepts to enhance operational performance of an i...

Machine learning E-MDS110

This digital course focuses on methods for learning from data in order to train models that can make predictions when pr...

Energy, energy technologies, and energy system integration E-PET515

This digital course gives you insight about energy and energy technologies, and enables you to assess various energy sol...

Grunnleggende fremsynsledelse (nettbasert - 5 studiepoeng) E-GLF100

Dette kurset er nettbasert – og du velger selv om du vil ta det med eller uten 5 studiepoeng. Kurset gir en innføring i ...

Bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer (nettbasert - 5 studiepoeng)E-BØK180

Dette kurset tar for seg en rekke beslutningsproblemer som en bedrift må forholde seg til. Beslutninger tas på grunnlag ...

Kostnadsstruktur, kalkulasjon og prissetting (nettbasert - 5 studiepoeng) E-BØK170

Dette kurset er helt grunnleggende i arbeidet med økonomistyring i bedrifter. Du vil lære hvordan en bedrifts kostnadsst...

4, 1 mill. til EVU-kurs i bruk av datamaskin og nettbrett i klasserommet

Kursa skal ha likt fokus på konkret bruk av datamaskin og nettbrett og refleksjon rundt bruken av dei

Introduction to Data Science E-DAT540

This new online course enables you to become familiar with basic tools and processes used in Data Science, and work thro...

Semantic technologies E-MDS100

This new online course gives an introduction to the most important semantic technologies with the aim of offering practi...

Advanced energy conversion technologies E-PET640

This new online course provides you with deeper knowledge about the challenges of the energy transition with special foc...

Lær å veilede kollegaer og praksisstudenter i barnehagen

Ønsker du å bli praksislærer eller å kunne veilede nyutdannede barnehagelærere og andre ansatte i barnehage?

Videreutdanning ved Lesesenteret 2022/23

Er du lærer eller barnehagelærer? Finn din videreutdanning her! Søknadsperiode: 1. februar – 1. mars 2022.

UiS på andreplass i studiepoengproduksjon blant ledige og permitterte under pandemien

Mellom juni 2020 og april 2021 har 17 universiteter og høyskoler gjennomført 224 ulike korte, nettbaserte utdanningstilb...

Budsjettering og oppfølging (nettbasert - 5 studiepoeng) E-BØK150

I en verden der endringene skjer fortere og fortere, stilles det krav til at bedrifter har velfungerende planleggingssys...

Tunnelsikkerhetsstudiet

Dette studiet gir deg muligheten til å bli blant de første i landet med spesialkunnskap om tunnelsikkerhet. Fagområdet v...

Analyse av finansregnskapet (nettbasert - 5 studiepoeng) E-BØK160

I dette kurset tar vi utgangspunkt i årsregnskapene til bedrifter og gjennomfører ulike analyser av den økonomiske situa...

IKM Gruppen inngår avtale med UiS om videreutdanning for ledere

IKM har over mange år vist at det å satse på god fagkunnskap og ingeniørkompetanse er en nøkkelfaktor for å lykkes i ser...