Fagbok: Reading in the Digital Age: Young Children’s Experiences with E-books

Reading in the Digital Age: Young Children’s Experiences with E-books retter søkelyset på e-bøker i tidlig språk- og lesesammenheng.

Published Endret

Stadig flere barn bruker digitale enheter i dagliglivet. Men til tross for at barn er hyppige brukere av e-bøker fra tidlig alder, er det lite kunnskap om hvordan disse bøkene brukes hjemme og på skolen. Etter hvert som stadig flere e-bøker for barn blir tilgjengelige, er det viktig å undersøke fordelene og begrensningene forskjellige typer e-bøker har når det dreier seg om læring. Hittil har studier på området vist ulike funn når det gjelder mulige fordeler og begrensninger e-bøker har for tidlige språk- og leseaktiviteter, som egenlesing og høytlesing.

Førsteamanuensis Trude Hoel ved Lesesenteret er sammen med professor Elise Seip Tønnessen, UiA, blant bidragsyterne til boken Reading in the Digital Age: Young Children’s Experiences with E-books, som belyser denne tematikken innen forskningslitteraturen.
Boken retter søkelyset på e-bøker i tidlig språk- og lesesammenheng, og ser i denne sammenhengen på karakteristikker og utforminger av e-bøker, papirbøker versus e-bøker, samt bruk av og retningslinjer for bruk av bøker hjemme og i barnehagen/skolen. Den retter et kritisk blikk på blant annet utforming og bruk av e-bøker i språkarbeid og leseopplæring, og undersøker bruken av e-bøker hjemme og i barnehager og skoler innenfor ulike forskningsmetoder og teoretiske rammer. Studiene som er presentert i boken gir leserne en dagsaktuell og omfattende forståelse av dette temaet.

Boka er tilgjengelig hos Springer forlag.