Barnehagelærerstudent søkes til arbeid med Didaktisk digitalt verksted

Har du lyst å lære mer og prøve deg som veileder for andre studenter og ansatte innen bruk av teknologi i læringssituasjoner? Er du nysgjerrig på multimedial teknologibruk i barnehagen og skole? Vi trenger en ny studentassistent fra barnehagelærerutdanningen som kan starte hos oss denne høsten!

Published Endret

To studentassistenter jobber i digitalt klasserom
Caroline og Liv Ingeborg er barnehagelærerstudenter som går ut av DDV til sommeren.

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora søker en studentassistent som sammen med prosjektleder Paolo Haaland Scarbocci og øvrige seks studentassistenter kan ivareta drift og utvikling av Didaktisk digitalt verksted (DDV). Prosjektleder er studentassistentenes faglige leder. Stillingsprosent for studentassistent er 20%.

Arbeidsplassen til studentassistentene vil være Didaktisk digitalt verksted (DDV) i Hagbard Lines hus. Det relativt nyetablerte verkstedet er et multimedierom hvor det alltid skal være tilgang til den nyeste teknologien. Eksempler på dette er spillmaskiner, 3D-printere, lyd og bilde, VR-briller, koding, og smarttavler. Her skal det være mulighet til å lære, utforske og utfordre undervisning ved bruk av digitale verktøy og teknologi. 

LYTT: Denne podkastepisoden forklarer godt hva DDV er.

Vi ønsker at studentene våre skal ha en framtredende rolle i utviklingen av DDV. Det vil bli gitt god opplæring i bruk av utstyret i DDV, men det er også viktig at du ønsker å utforske teknologien selv og sammen med andre videre. Er du den studenten som er nysgjerrig på ny digital teknologi og som Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora leter etter?


Arbeidsoppgaver:

 • Gi teknisk veiledning i bruk av utstyr til ansatte og studenter
 • Bidra i videreutviklingen av DDV
 • Utforske og teste ut bruk av dataspill, VR , 3D-printing, interaktive tavler/smarttavler og annen læringsteknologi
 • Holde workshops for ansatte, studenter og andre brukere av DDV. Opplæring vil bli gitt

Vi søker en student som:

 • Er påbegynt barnehagelærerutdanningen
 • Har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, og liker å presentere/vise/forklare for andre hvordan digital teknologi fungerer
 • Har intereresse for, eventuelt praktisk erfaring i bruk av foto- og/eller filmutstyr
 • Har gode samarbeidsevner og bidrar til et godt sosialt arbeidsmiljø
 • Er positivt innstilt, nysgjerrig, og engasjert
 • Tar initiativ, er ansvarlig, lydhør og konstruktiv
 • Er fleksibel og løsningsorientert

Studentassistenter avlønnes etter gjeldende satser:

 • Studentassistenter uten fullført tre års høyere utdanning gis lønnstrinn 24.
 • Studentassistenter som har fullført tre års høyere utdanning gis lønnstrinn 33.

Slik søker du

Kortfattet søknad og CV sendes fakultetsdirektør Karoline Høibo per e-post: karoline.hoibo@uis.no innen onsdag 16.06.21. Si kort noe om deg selv og dine interesser.