Digitalt bibliotek for ukrainske barn vokser stadig

Da krigen brøt ut i Ukraina og mange ukrainske barn og deres familier ble drevet på flukt, tok barnehageforskere ved Universitetet i Stavanger initiativ til å etablere et digitalt bibliotek med barnebøker på ukrainsk. Biblioteket vokser stadig med flere bøker, både i papir og digital form.

Published Sist oppdatert

Skjermbilde av nettside med ukrainske e-bøker
Det digitale barnebokbiblioteket består av en rekke e-bøker av høy kvalitet på ukrainsk, og er helt gratis å bruke.

Lesing og bøker kan gi barn på flukt en mulighet til å fokusere på en lærerik aktivitet og fordype seg i en trygg fantasiverden. Men tilgangen på bøker i slike situasjoner er ofte begrenset. Da kan digitale bøker være en god løsning.

– Da krigen brøt ut i Ukraina tok vi kontakt med utgivere av gode digitale barnebøker og spurte dem om de hadde noen med ukrainsk språk. Det hadde de ikke, så vi bestemte oss for å opprette en gruppe med lokale oversettere som oversatte og leste inn et utvalg engelske barnebøker til ukrainsk, forteller Natalia Kucirkova. Hun er FILIORUM-forsker og professor ved Læringsmiljøsenteret, og en av initiativtakerne til prosjektet. 

Tilgjengelig overalt

Arbeidet har nå resultert i et digitalt bibliotek bestående av nøye utvalgte bøker. I biblioteket inngår digitale bøker av høy kvalitet som er oversatt til ukrainsk av lokale oversettere, men også bøker fra internasjonale utgivere, inkludert ukrainske utgivere, som allerede har gjort bøkene sine fritt tilgjengelig.

– Vi har også tatt kontakt med norske forlag som har gode digitale bøker på norsk, og forespurt om å gjøre dem tilgjengelige på ukrainsk, sier Kucirkova.

De digitale bøkene er tilgjengelige hvor som helst i verden og er gratis å laste ned. Bibliotek vokser raskt, og i fremtiden ønsker initiativtakerne at barna og deres foresatte også kan lage sine egne bøker.

– Det å lage sin egen bok er en fin, reflekterende og terapeutisk aktivitet, sier Kucirkova.

Godt verktøy for barnehager

Fire ukrainske bøker med barnemotiv
Prosjektteamet har også fått trykt opp et antall fysiske bøker på ukrainsk. Foto: Natalia Kucirkova

Krigen i Ukraina skaper også et økende behov for at ansatte i barnehager, lærere og foreldre har redskaper til å snakke med barn om krig og hva det betyr å flykte fra krigen. Barnebøker og litteratur kan gjøre dette lettere. Bøkene kan være utgangspunkt for samtaler der barna kan formulere erfaringene og følelser sine med egne ord, samtidig som høytlesing kan skape trygghet og ro.

 – Også norske barn kan ha behov for å snakke om krigen. Gjennom bruk av bildebøker og diskusjoner kan barn få en bedre forståelse for viktigheten å hjelpe andre i nød og bidra til å fremme forståelse av hva det betyr å leve i fred, sier Kucirkova.

Med støtte fra Stavanger kommune og Attende AS, har prosjektteamet også fått trykt noen fysiske barnebøker. Disse er gratis og kan hentes på Sølvberget.

Flere digitale ressurser på ukrainsk:

Les mer i denne kronikken skrevet av Natalia Kurcirkova og publisert i Stavanger Aftenblad 23. april 2022.