Hopp til hovedinnhold

Fem ledige stipendiatstillinger tilknyttet FILIORUM – Senter for barnehageforskning

Vi har hele fire ledige stipendiatstillinger knyttet til tre store forskningsprosjekter innen barnehage, samt en stipendiatstilling i naturfagdidaktikk med vekt på utforskende læring i naturen.

Publisert: Endret:

Vi har hele fem ledige stipendiatstillinger knyttet til FILIORUM. Foto: Getty Images

Stipendiat i naturfagdidaktikk med vekt på utforskende læring i naturen

Den som ansettes vil være knyttet til faggruppen for naturfag ved Institutt for barnehagelærerutdanning, forskningsområdet Transforming education – towards a sustainable future og FILIORUM, Senter for barnehageforskning.

Forskningsområdet Transforming Education engasjerer seg i forskning rundt utdanning for bærekraftig utvikling og har som mål å produsere kunnskap om hvordan læringsmiljø og undervisningsmetoder påvirker bærekraftutdanning.

Formålet med stipendiatstillingen er å få nærmere innsikt i barnehagenes arbeid med å fremme barns forståelse for naturens egenart gjennom nysgjerrighetsdrevet utforskning i naturen. Tidligere forskning viser at barn i norske barnehager tilbringer mye tid ute, men flere studier har pekt på behov for mer forskning rundt det pedagogiske innholdet av utetiden og nærmere innsikt i hvordan barnehagelærere kan tilrettelegge for barns utforskning og bidra til utvikling av positive holdninger til natur og miljøvern. Doktorgradsprosjektet kan tilpasses søkeres egne interesser innenfor dette tema.

Søknadsfrist: 1.10.2021

Tiltredelse: 1.1.2022

Varighet: Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning eller fire år med forskerutdanning og 25% arbeidsplikt.

Les hele stillingsannonsen på Jobbnorge

Stipendiatstilling i forskningsprosjektet SELMA

Forskningsprosjektet Social and Emotional Learning and Life Mastery in Early Childhood Education and Care (SELMA) er tilknyttet Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning og har som mål å utvikle og teste et opplegg for sosial og emosjonell læring i barnehagen. Tre områder vektlegges særlig: 1) sosial kompetanse, 2) livsglede, og 3) mestring.

Ansatte i barnehager og forskere vil samarbeide om å utvikle gode pedagogiske praksiser for å fremme barns utvikling innen disse områdene. Gjennom prosjektet skal det lages en nettbasert ressursbank som skal bidra til kompetanseutvikling for ansatte.

Stipendiaten i SELMA vil særlig arbeide med å utvikle og pilotere tester og kartleggingsverktøy for sosial og emosjonell læring blant barn i barnehagen med tanke på at disse skal anvendes i en randomisert kontrollstudie.

Vi søker kandidater som er interessert i og har erfaring med kvantitative forskningsmetoder, utvikling og validering av tester og kartleggingsverktøy, og har generell interesse i barns sosiale og emosjonelle utvikling i tidlig alder.

Søknadsfrist: 3.10.2021

Tiltredelse: 1.1.2022

Varighet: Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning.

Les hele stillingsannonsen på Jobbnorge

To stipendiatstillinger i forskningsprosjektet SPrELL

De som ansettes vil være tilknyttet forskningsprosjektet Samtalebaserte lesePraksiser i barnehage og hjem for Erfaringer med Litteratur og Læring av språk (SPrELL) ved Nasjonalt Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking.

Forskningsområdet for stillingene er flerspråklige barns interesse for og deltakelse i leseaktiviteter og utvikling av kompetanse i andrespråket. I dette arbeidet inngår utforsking av lesepraksiser i hjem og barnehager, lesing av digitale bildebøker på flere språk og bruk av digital bokplattform, samt å styrke barnehage-hjem-samarbeid og bidra til kompetanseutvikling i barnehagen.

Særskilt for stilling A kan være å bidra inn i arbeidet med å undersøke om lesing av digitale bildebøker både hjemme og i barnehagen påvirker barnas andrespråksutvikling.

Særskilt for stilling B kan være å bidra inn i arbeidet å fremme samarbeid mellom barnehager og hjem knyttet til å lese bøker sammen på flere språk.

Søknadsfrist: 17.10.2021

Tiltredelse: 1.1.2022

Varighet: Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning eller fire år med forskerutdanning og 25% arbeidsplikt. 

Les hele stillingsannonsen på Jobbnorge

Stipendiatstilling i forskningsprosjektet Sensory reading

Stipendiatet er tilknyttet forskningsprosjektet Sensory reading ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning og fokuserer på perspektiver på barns lesing i den digitale tidsalder.

Stipendiatens forskningsprosjekt kan være rettet både mot utvikling, design eller evaluering av nye innovative bøker for barn.

Datainnsamling følger en deltakende forskningsmetodikk, noe som betyr at forskerne involverer barn som medforskere. Sammen med foreldrene og lærerne undersøkes lukt og luktens rolle i barnas digitale bøker. Fokuset er på 3-5 år gamle norske barn, deres barnehager og familier som vil finne ut om duftende bøker øker barns engasjement, forståelse og begrepslæring.

Erfaring med blandede metoder (kvantitative evalueringer og kvalitative forskningsintervjuer) vil også bli tillagt vekt. Det vektlegges erfaring med design eller forskning på digitale bøker, eller barns lesing mer generelt. Prosjektet er på tvers av psykologi, utdanningsvitenskap, litteraturteori og informatikk.

Søknadsfrist: 3.10.2021

Tiltredelse: 1.1.21

Varighet: Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning.

Les hele stillingsannonsen på Jobbnorge