Forskningsprosjekt skal undersøke hva som skaper godt samarbeid mellom barnehager og flerspråklige foreldre

Hvilke faktorer gjør at forholdet fungerer bra mellom barnehagen og flerspråklige foreldre? En kommende, systematisk kunnskapsoversikt tar for seg dette temaet. Forskningsprosjektet er presentert som protokoll i KSUs nye tidsskrift - Nordic Journal of Systematic Reviews in Education.

Publisert Sist oppdatert

Voksen trøster et barn i barnehage
Antall barn med utenlandsk bakgrunn har økt de siste tiårene, både i Skandinavia og internasjonalt ellers. En ny kunnskapsoversikt skal se nærmere på hva som gjør at samarbeidet fungerer mellom barnehagene og de flerspråklige foreldrene. (Illustrasjonsfoto: Getty Images)

Et kommmende forskningsprosjekt, i form av en systematisk kunnskapsoversikt og tematisk syntese, skal se nærmere på hvilke positive faktorer som legger til rette for samarbeid mellom barnehagen og flerspråklige foreldre.

En vitenskapelig artikkel- «Positive Factors Facilitating Collaboration Between Early Childhood Education and Care Institutions, and Multilingual Parents – A Protocol for a Systematic Review and Thematic Synthesis» - i form av en protokoll presenterer dette kommende forskningsprosjektet.

Presentert i nytt tidsskrift

Artikkelen ble nylig publisert på Nordic Journal of Systematic Reviews in Education (NJSRE), som er Kunnskapssenter for utdannings nye tidsskrift for systematiske kunnskapsoversikter innen utdanningsforskningen.

Det er de tre UiS-forskerne Maria Fredriksson, postdoktor i pedagogikk ved Institutt for barnehagelærerutdanning (IBU), Trude Hoel, professor i lesevitenskap ved Lesesenteret og Margrethe Jernes, Margrethe Jernes, førsteamanuensis i pedagogikk ved IBU som står bak artikkelen og den kommende studien.

Flere barn med utenlandsk bakgrunn

De viser i innledningen til at antall barn med utenlandsk bakgrunn har økt de siste tiårene, både i Skandinavia og i verden ellers, og at disse barna blir ofte utsatt for mer enn ett språk daglig. Tidligere forskning har fastslått at samarbeid mellom barnehage og foreldre er en avgjørende faktor for barns utvikling, læring og skolesuksess, spesielt for flerspråklige barn med utenlandsk bakgrunn.

– Denne artikkelen/protokollen identifiserer et kunnskapshull når det gjelder oppdatert forskning på de positive faktorene som muliggjør samarbeid mellom barnehager og flerspråklige foreldre. Målet med den planlagte, systematiske kunnskapsoversikten er å bidra med en vitenskapelig basert oversikt over kunnskap om de positive faktorene som legger til rette for samarbeid mellom barnehager og flerspråklige foreldre, skisserer de tre forskerne.