Informasjon om praksis ved lærerutdanningene i forbindelse med utbruddet av koronavirus

Undervisning og praksis blir påvirket av koronaviruset. Les mer her om hvordan det påvirker praksis for deg som er lærerstudent ved UiS.

Published Endret

Lærerstudent i praksis ute i skolegård sammen med elever på barnetrinnet

Praksis er en viktig del av lærer- og barnehagelærerutdanningene. Kunnskapsdepartementet har bestemt at praksis kan gjennomføres så langt det er mulig og i tråd med regler og råd om smittevern. For å unngå unødig opphold og forsinkelser i studieprogresjonen for den enkelte student legger UiS til rette for at studentene våre skal kunne gjennomføre praksis på best mulig måte, tilpasset lokale smittesituasjoner. 

Ved inngangen til høstsemesteret 2021 åpner barnehager og skoler på grønt nivå, med mindre lokale helsemyndigheter beslutter at det skal være gult tiltaksnivå. Myndighetene legger samtidig opp til at testing kan erstatte smittekarantene for personer under 18 år og for elever over 18 år på videregående skole.

Lærerstudenter som er i praksis skal anses som ansatte og følge veileder for smittevern på linje med ansatte. UiS følger samtidig FHIs oppfordring til studentene om å benytte seg av tilbud om vaksinering. Stavanger kommune tilbyr vaksine til alle studenter. Benytt lenken for god veiledning om dette tilbudet.

Mange studenter er forståelig nok usikre på hvordan man skal håndtere situasjonen. UiS har tett dialog med praksisfeltet og vurderer situasjonene fortløpende sammen med dem.

Studenter som har behov for individuell tilrettelegging knyttet til koronavirus må ta kontakt med sin praksiskoordinator. Tilrettelegging for gjennomføring av praksis vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle basert på omfang og situasjon.

Dette betyr at så lenge du ikke hører noe annet, skal du møte opp i praksis som planlagt.

Jeg skal snart ut i praksis, eller er for øyeblikket i praksis, hvordan vet jeg om jeg skal møte eller ikke?  

  • Følg med på Canvas og din student-e-post for eventuelle endringer.
  • Du vil få beskjed dersom du ikke skal møte som planlagt
  • Forhold deg til enhver tid til gjeldende råd og retningslinjer fra myndighetene og din kommune​
  • Når du er i praksis skal du følge skolens eller barnehagens smittevernregler

Alle studenter har selv ansvar for å ivareta Regjeringens og det enkelte praksissteds smittevernsreglement. Hold deg hjemme ved sykdom eller covid 19-relaterte symptomer. Har du symptomer på luftveisinfeksjon ber vi deg følge FHIs retningslinjer for testing.

Du må varsle praksisstedet og praksiskoordinator hos UiS dersom du ikke kan møte til praksis.

Alle skoler og barnehager i Norge følger nasjonale retningslinjer for smittevern som skal ivareta både barn, ansatte og deg som student. Disse er på ulike nivå i henhold til «Trafikklysmodellen». FHI har utarbeidet smittevernveileder for barnehager og skoler som er tilgjengelige fra Udir.

Dersom praksissteder innfører egne smitteverntiltak som kan påvirke gjennomføringen av praksis, jobber UH-fakultetet sammen med praksisfeltet for å finne gode løsninger slik at studenter ikke skal bli forsinket i studieløpet. Hold deg oppdatert i Canvas.

Ta kontakt med faglærer eller praksiskoordinator ved ditt institutt hvis du opplever vanskeligheter med gjennomføring av praksisperioden. Dersom praksisstedet har åpent, og du som student ikke er i risikogruppen for alvorlig sykdomsforløp ved koronasmitte, skal praksis i utgangspunktet gjennomføres som normalt. Studenter som vegrer seg for å gjennomføre praksis, må ta kontakt med sin praksiskoordinator. I slike tilfeller kan du ikke uten videre forvente tilrettelegging for forskjøvet praksis. 

Meld i fra 

Det er viktig for UiS å vite når studenter er bekreftet smittet for å forebygge ytterligere spredning. Studenter som er bekreftet smittet bes melde ifra ved å ringe 417 75 566. 

Formålet med dette er at UiS sikrer at smittevernkontoret har fått denne informasjonen og at UiS får råd for videre smittevernarbeid. Informasjonen blir behandlet i henhold til personopplysningsloven artikkel 6-1-(e). 

Finn videre nærmere informasjon om hvem du skal kontakte i ditt praksisemne i Canvas.

Informasjon om koronaviruset

UiS følger situasjonen tett og holder seg til Folkehelseinstituttet og regjeringen sine råd til enhver tid. Hold deg oppdatert på generell koronainformasjon fra UiS. Vi minner om at situasjonen med virusutbruddet kan endre seg raskt, og at informasjon derfor kan oppdateres ofte. Felles informasjon om koronaviruset for alle studenter og ansatte ved UiS finner du på denne nettsiden.

Regjeringen har laget en nettside for studenter hvor de har samlet sammen noen av de vanligste spørsmålene knyttet til koronaviruset og svar på disse. Les mer på regjeringen.no​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​