Hopp til hovedinnhold

Ledige stillinger som postdoktor og stipendiat tilknyttet FILIORUM

Vi har to ledige stillinger, en postdoktor i pedagogikk og en stipendiat i utdanningsvitenskap, knyttet til to store forskningsprosjekter innen barnehage. Begge stillingene er ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for barnehagelærerutdanning.

Publisert: Endret:

Universitetet i Stavanger har to ledige stillinger tilknyttet FILIORUM - Senter for barnehageforskning. Foto. UiS

Postdoktor pedagogikk

Den som ansettes vil være tilknyttet forskningsprosjektet Samtalebaserte lesePraksiser i barnehage og hjem for Erfaringer med Litteratur og Læring av språk (SPrELL).

Postdoktor vil ha en sentral rolle i SPrELL, i forskningssamarbeid med flerspråklige foreldre og barnehagens ansatte. Her inngår det å etablere partnerskap som tar sikte på kompetanseutvikling og økt kvalitet i barnehagen. Det inngår også i postdoktors arbeidsoppgaver å bidra til å utvikle nettressurs(er) med bakgrunn i erfaringene fra partnerskap med flerspråklige foreldre og barnehagens ansatte. Formålet med stillingen er å styrke forskningen samt gi forskere med doktorgrad anledning til videre kvalifisering med sikte på faglig toppstilling.

Du må ha doktorgrad innenfor et fagområde som er relevant for prosjektet. Du må også ha kunnskap om og interesse for det mangfoldige barnehagefeltet, med både barnehageansatte, foreldre og barn.

Søknadsfrist: 28.02.2022

Tiltredelse: 1.8.2022

Varighet: Postdoktoren ansettes for en periode på to år.

Les hele stillingsannonsen på Jobbnorge

Stipendiat i utdanningsvitenskap

Stipendiatet er tilknyttet forskningsprosjektet forskningsprosjektet “Increasing professional Digital Competence in Early Childhood Teacher Education with focus on enriching and supporting children’s play with coding toys (DiCoTe)”. Prosjektet dreier seg om å heve den digitale kompetansen i norsk barnehagelærerutdanning gjennom utvikling og implementering av forskningsbaserte ressurser. Målet er å forberede fremtidige barnehagelærere og ruste dem med den nødvendige kompetansen når det gjelder bruk av digitale verktøy for å berike og støtte barns lek og læring, spesielt gjennom bruk av kodeleker.

Ressursene som skal utvikles i DiCoTe-prosjektet vil være sentrert rundt lek med kodeleker som barn i alderen 3-5 år kan programmere ved å gi systematiske kommandoer, kalt kode, i en gitt rekkefølge som for eksempel en robot skal gjennomføre. Prosjektet er flermetodologisk og både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder vil bli tatt i bruk.

Den som ansettes skal bidra inn i arbeidet med å undersøke hvordan barnehagelærere i de deltakende barnehagene tar forskjellige roller i barns lek med kodeleker. Forskningsmetoden vil i hovedsak være kvalitativ, men prosjekter med kvantitativ forskning vil vurderes.

Du må ha en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad innenfor utdanningsvitenskap, matematikkdidaktikk, pedagogikk, spesialpedagogikk, informatikkdidaktikk eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning. Du må være interessert i å studere spørsmål knyttet til barns tenkning, matematikk, teknologi, og barnehagebasert kompetanseutvikling.

Søknadsfrist: 28.02.2022

Tiltredelse: 1.8.2022

Varighet: Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning. 

Les hele stillingsannonsen på Jobbnorge