Hopp til hovedinnhold

Norsk barnehageforskningskonferanse 2021

Norsk barnehageforskningskonferanse arrangeres 26.-28. oktober. Også i år vil konferansen avvikles digitalt.

Publisert: Endret:
Tema for årets barnehageforskningskonferanse:

Mangfold og muligheter i barnehagen

Foto: Getty Images.

NORSK BARNEHAGEFORSKNINGS-KONFERANSE 26.-28. OKTOBER 2021

Mangfold og muligheter er et aktuelt tema i dagens barnehager. Barnehagen skal synliggjøre, verdsette og fremme verdier som mangfold og gjensidig respekt. Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Personalet i barnehagen skal legge til rette for at alle barn opplever å bli sett, hørt, og anerkjent for den de er. Samtidig skal det enkeltes barn plass og verdi i fellesskapet synliggjøres. Barnehagen har som oppgave å fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønn, funksjon, etnisitet, kultur, sosial tilhørighet, språk, religion og livssyn.

En ansatt i en barnehage hjelper barna med maten.

Foto: Marie von Krogh

Barnehagen skal sikre at alle barn har muligheter til aktiv deltakelse i lek og læring. Det trengs derfor kontinuerlig forskning på temaet mangfold i vid forstand.

Deltema for konferansen:

 • kulturelt og sosialt mangfold
 • kjønnsperspektiver
 • kreativitet
 • profesjon og ledelse
 • bærekraftig utvikling
 • språk og kommunikasjon
 • læring og utforsking
 • lek og samspill

Målgrupper

 • forskere
 • PhD-studenter
 • praksisfeltet
 • barnehageeiere
 • andre interesserte fra barnehagesektoren

Abstraktbok

Hovedforedragsholdere på barnehageforskningskonferansen 2021:

Marilyn Fleer

Fleers forskningsinteresse er på realfag og teknologi i barnehagen, med fokus på digital visuell metodologi, som hun studerer innenfor rammene av kulturhistorisk teori.

Som «Laureate Fellow» studerer hun temaet «forestilling i lek og forestilling i naturfag, teknologi, ingeniørfag og matematikk (STEM)», hvor hun undersøker hvordan familier og lærere skaper betingelser for barns konseptuelle tenking i lekbaserte settinger.

Fleer har publisert i internasjonale tidsskrifter som ‘Mind, Culture and Activity’, ‘Research in Science Education’, ‘Learning, Culture and Social Interaction’, og ‘Cultural Studies of Science Education’. Hun grunnla tidsskriftet International Journal of Research in Early Childhood. Fleer er professor II ved BARNkunne - Senter for barnehage-forskning ved HVL.

Foto: STEM

Mer informasjon om Fleer's Conceptual Playworld

Mathias Urban

Mathias Urban, PhD, er Desmond-leder for ECEC og direktør for Early Childhood Research Centre (ECRC) ved Dublin City University, Irland (DCU). Urban er tilknyttet FILIORUM som professor II ved Institutt for barnehagelærer-utdanning, UiS. Han arbeider med spørsmål om politikk knyttet til mangfold og likeverd, sosial rettferdighet, evaluering og profesjonalitet i utdannings- og omsorgssystemer for små barn, familier og lokalsamfunn i ulike sosiokulturelle sammenhenger.

Med 20 års erfaring i å utvikle, koordinere og lede internasjonale samarbeids-prosjekter blir hans arbeid klassifisert som verdensledende og av høy internasjonal klasse. Han har publisert artikler i en rekke internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter og er en viktig internasjonal ressurs for barnehage-forskningen.

Foto: Dublin City University DCU

Les mer om Mathias Urban her

Iram Siraj

Iram Siraj er tilknyttet FILIORUM som professor II og er en internasjonal kapasitet på kvalitet i barnehagen. Hun har blant annet vært med å drive de svært anerkjente barnehagestudiene the Effective Provision of Pre-school, Primary and Secondary Education (EPPSE), Researching Effective Pedagogy in the Early Years (REPEY), og Effective Leadership in the Early Years Sector (ELEYS). Hun har også vært sentral i Effective Early Educational Experiences i Australia.

Siraj var sist i Stavanger i 2019. Da underviste hun ansatte i Stavanger kommune og forskere ved Universitetet i Stavanger i sitt eget observasjonsverktøy kalt «Sustained Shared Thinking and Emotional Well-being Scale for 2–5-year-olds provision» (SSTEW).

Foto: Yew Chung College of Early Childhood Education

Les mer om Iram Siraj her

Elin Reikerås

Elin Reikerås er senterleder for FILIORUM - Senter for barnehageforskning ved Universitetet i Stavanger. Hun har blant annet ledet forskningsstudien Stavangerprosjektet, som satte søkelys på barns utvikling fra 2 til 10 års alder, og er med i lederteamet for det nordiske nettverket EMELI - Early Mathematics Education studies of Longitudinal interventions. Hun er også redaktør for tidsskriftet Nordisk Barnehageforskning.

Reikerås' forskningsinteresse er på læring og utvikling i tidlig alder og matematikk i barnehagen. Hun har et særlig fokus på små barns matematikklæring, sammenhengen mellom barns utvikling i regning og lesing, vanskeligheter i matematikk og læring gjennom lek med teknologi.

Kontaktpersoner

Professor
51833451
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for barnehagelærerutdanning
Rådgiver
51831243
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Fakultetsadministrasjonen UH

Relaterte saker

Skal se på den nordiske tilnærmingen i barnehagen

FILIORUM i samarbeid med the Early Childhood Research Centre ved Dublin City University (DCU ECRC)

Ønsker å lære mer om kvalitet i barnehager

Forsker Iram Siraj har utviklet observasjonsverktøyet "Sustained Shared Thinking and Emotional Well-being Scale for 2–5-year-olds provision» (SSTEW)