Hopp til hovedinnhold

Norsk barnehageforskningskonferanse 2021

Norsk barnehageforskningskonferanse arrangeres 26.-28. oktober. Også i år vil konferansen avvikles digitalt. Sett av dagene i kalenderen allerede nå!

Publisert: Endret:
Tema for årets barnehageforskningskonferanse:

Mangfold og muligheter i barnehagen

Foto: Getty Images.

NORSK BARNEHAGEFORSKNINGS-KONFERANSE 26.-28. OKTOBER 2021

Mangfold og muligheter er et aktuelt tema i dagens barnehager. Barnehagen skal synliggjøre, verdsette og fremme verdier som mangfold og gjensidig respekt. Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Personalet i barnehagen skal legge til rette for at alle barn opplever å bli sett, hørt, og anerkjent for den de er. Samtidig skal det enkeltes barn plass og verdi i fellesskapet synliggjøres. Barnehagen har som oppgave å fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønn, funksjon, etnisitet, kultur, sosial tilhørighet, språk, religion og livssyn.

En ansatt i en barnehage hjelper barna med maten.
Foto: Getty Images.

Barnehagen skal sikre at alle barn har muligheter til aktiv deltakelse i lek og læring. Det trengs derfor kontinuerlig forskning på temaet mangfold i vid forstand.

Deltema for konferansen:

 • kulturelt og sosialt mangfold
 • kjønnsperspektiver
 • kreativitet
 • profesjon og ledelse
 • bærekraftig utvikling
 • språk og kommunikasjon
 • læring og utforsking
 • lek og samspill

Målgrupper

 • forskere
 • PhD-studenter
 • praksisfeltet
 • barnehageeiere
 • andre interesserte fra barnehagesektoren

Frister

 • Frist for innlevering av abstrakt: 23. april 2021
 • Tilbakemelding på abstrakt innen 20. juni 2021
 • Påmelding til konferansen: 1. september 2021

Krav til abstrakt for parallellsesjoner

 • beskrivende overskrift
 • mål og problemstilling, metode, teori og resultater, implikasjoner for teori og praksis
 • abstrakt må knyttes til 1-2 deltema (sett kryss)
 • max 300 ord (referanser regnes utenom)
 • alle medforfattere må fremkomme med grad, stilling, tilhørighet og e-post adresse

Send inn abstrakt her

Kriterier for fagfellevurdering

Selvorganiserte symposier

Det vil også være mulig å ha selvorganiserte symposier på konferansen. Symposier sendes inn på samme måte som abstrakt gjennom EasyChair, men har enkelte tilleggskrav. Se veileding for innlevering av abstrakt (følg link over) for utfyllende informasjon. Symposiet skal ha:

 • en beskrivende overskrift
 • en sammenbindende innledning
 • tre abstrakt med et felles tema

Hovedforedragsholdere på barnehageforskningskonferansen 2021:

Marilyn Fleer

Fleers forskningsinteresse er på realfag og teknologi i barnehagen. Hun har et særlig fokus på digital visuell metodologi, som hun studerer innenfor rammene av kulturhistorisk teori.

Som «Laureate Fellow» studerer hun temaet «fantasi i lek og fantasi i naturfag, teknologi, ingeniørfag og matematikk (STEM)», hvor hun undersøker hvordan familier og lærere skaper betingelser for barns konseptuelle tenking i lekbaserte settinger.

Fleer har publisert mye i internasjonale tidsskrifter, inkludert ‘Mind, Culture and Activity’, ‘Research in Science Education’, ‘Learning, Culture and Social Interaction’, og ‘Cultural Studies of Science Education’. Hun grunnla åpen tilgang-tidsskriftet International Journal of Research in Early Childhood. Fleer er professor II ved BARNkunne - Senter for barnehageforskning ved HVL.

Marilyn Fleer har særlig fokus på digital visuell metodologi. (Foto: STEM)For mer informasjon om Fleer's Conceptual Playworld

Mathias Urban

Mathias Urban, PhD, er Desmond-leder for ECEC og direktør for Early Childhood Research Centre (ECRC) ved Dublin City University, Irland (DCU). Urban er tilknyttet FILIORUM som professor II ved Institutt for barnehagelærerutdanning, UiS. Han arbeider med spørsmål om politikk knyttet til mangfold og likeverd, sosial rettferdighet, evaluering og profesjonalitet i utdannings- og omsorgssystemer for små barn, familier og lokalsamfunn i ulike sosiokulturelle sammenhenger.

Med 20 års erfaring i å utvikle, koordinere og lede internasjonale samarbeidsprosjekter blir hans arbeid klassifisert som verdensledende og av høy internasjonal klasse. Han har publisert artikler i en rekke internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter og er en viktig internasjonal ressurs for barnehageforskningen.

Mathias Urban er direktør for Early Childhood Research Centre (ECRC) ved Dublin City University, Irland (DCU). (Foto: DCU)

Les mer om Mathias Urban herIram Siraj

Iram Siraj er tilknyttet FILIORUM som professor II og er en internasjonal kapasitet på kvalitet i barnehagen. Hun har blant annet vært med å drive de svært anerkjente barnehagestudiene the Effective Provision of Pre-school, Primary and Secondary Education (EPPSE), Researching Effective Pedagogy in the Early Years (REPEY), og Effective Leadership in the Early Years Sector (ELEYS). Hun har også vært sentral i Effective Early Educational Experiences i Australia.

Siraj var sist i Stavanger i 2019. Da underviste hun ansatte i Stavanger kommune og forskere ved Universitetet i Stavanger i sitt eget observasjonsverktøy kalt «Sustained Shared Thinking and Emotional Well-being Scale for 2–5-year-olds provision» (SSTEW).

Iram Siraj er en av hovedtalerne under årets norske barnehageforskningskonferanse.(Foto: Yew Chung College of Early Childhood Education)

Les mer om Iram Siraj her

Kontaktpersoner

51833451
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraInstitutt for barnehagelærerutdanning
Professor
51831243
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraFakultetsadministrasjonen UH
Rådgiver

Relaterte saker

Skal se på den nordiske tilnærmingen i barnehagen

FILIORUM i samarbeid med the Early Childhood Research Centre ved Dublin City University (DCU ECRC)

Ønsker å lære mer om kvalitet i barnehager

Forsker Iram Siraj har utviklet observasjonsverktøyet "Sustained Shared Thinking and Emotional Well-being Scale for 2–5-year-olds provision» (SSTEW)