Serap Keles i kvalifiseringsstilling som professor ved KSU

KSUs dyktige medarbeider sier hun i fortsettelsen ønsker å bidra til å øke KSUs nasjonale og internasjonale forskningssamarbeid.

Publisert Sist oppdatert

Portrett av Serap Keles
Serap Keles, Kunnskapssenter for utdanning (Foto: Elisabeth Tønnessen)

Serap Keles, ved Kunnskapssenter for utdanning (under Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Universitet i Stavanger), er nå ansatt i en kvalifiseringsstilling som professor, med sikte på fast ansettelse som professor ved samme sted. Hun har fram til nå vært ansatt som førsteamanuensis.

Keles jobber særlig med systematiske kunnskapsoversikter ved KSU. Kunnskapsoversiktene dekker hele utdanningssektoren, og har som mål å styrke utviklingen innen utdanning og utdanningsforskning.

Hun er involvert i en rekke forskningsprosjekter ved KSU, og underviser i ph.d.-kurs i systematisk kunnskapsoppsummering. Hun er også leder av et delprosjekt innen SpedAims.

SpedAims er et samarbeid mellom fem norske universiteter, deriblant UiS, der hovedmålet er å bedre læring, trivsel og motivasjon for barn med særskilte behov gjennom spesialpedagogisk forskning av høy kvalitet. Keles leder arbeidet med en sentral systematisk kunnskapsoppsummering for i SpedAims sitt arbeid.

Keles har vært ansatt ved Kunnskapssenter for utdanning de siste tre årene. Etter å ha tatt sin doktorgrad ved Middlesex University i London, jobbet hun som førsteamanuensis i psykologi ved Bahcesehir universitet i Tyrkia. Før hun kom til KSU, jobbet hun som forsker ved Folkehelseinstituttet og Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU) i flere år.

Keles har fått en rekke forskningsartikler publisert i anerkjente, internasjonale tidsskrifter. Hennes forskning har vært relatert til sosiokulturell tilpasning, utdanning og psykisk helse for barn og unge, spesielt med innvandrerbakgrunn.

Serap Keles har i tillegg lang erfaring med undervisning på alle nivå av høyere utdanning og har dessuten bred administrativ erfaring innen vitenskap. For tiden har hun også en rolle som medredaktør i nystartede The Nordic Journal of Systematic Reviews in Education (NJSRE).

Keles sier hun i fortsettelsen ønsker å bidra både til å øke KSUs nasjonale og internasjonale forskningssamarbeid og kompetanseutvikling innen systematisk oversiktsmetodikk.

På UiS' ansattside kan du lese mer om Serap Keles' forskning og publikasjoner.

Tekst: Leif Tore Sædberg, KSU