Student i Stavanger? Nå søker vi forskningsassistenter!

Vi trenger studenter eller andre som er interesserte i barns utvikling, og som har mulighet til å jobbe i januar, til å hjelpe oss med et forskningsprosjekt om 4-åringers utvikling.

Published Endret

Blond kvinne med blå genser og liten jente med blondt hår og rosa genser sitter rundt et bord og bygger med leire.
Vi søker deg som er glad i barn og har lyst å hjelpe oss med et forskningsprosjekt i barnehagen.

I januar skal vi ved Lesesenteret, UiS, i gang med en stor undersøkelse blant 4-åringer i barnehager i Stavanger. Til det trenger vi hjelp! Hvis du:

  • liker barn
  • bor i eller nær Stavanger
  • snakker og skriver norsk på morsmålsnivå
  • er nøyaktig og pålitelig
  • har tid til å komme på opplæring (1-2 dager) i november og jobbe ca 15 dager i januar ...*

… da vil vi høre fra deg!

Kartlegging av 4-åringer i barnehagen

Vi trenger forskningsassistentene til å hjelpe oss i prosjektet SpedAims Kohort, som er en studie hvor vi skal følge utvikling, språk- og tallforståelse hos et stort utvalg 4-åringer. Som forskningsassistent vil du være med på kartleggingen av barna. Datainnsamlingen vil omfatte språk, lesing og kognitive tester av barna.

Vi kan tilby:

Denne jobben er spesielt verdifull for deg som studerer innenfor pedagogiske retninger, fordi du vil få verdifull erfaring med gjennomføring av skåring og tester. Men også for andre kan dette være en spennende og god erfaring med hvordan forskning kan gjennomføres og planlegges. Du vil selvsagt også få god opplæring og oppfølging av oss på Lesesenteret. Arbeidet vil bli lønnet med timelønn etter gjeldende satser, og tillegg dekker vi reiseutgifter.

*Antall dager du skal jobbe, er ikke helt bestemt ennå. Det er per nå snakk om rundt 15 dager, og arbeidet vil foregå i barnehagenes åpningstider.

Om forskningsprosjektet

Lesesenteret jobber med dette prosjektet som en del av SpedAims (Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering). Dette er et nasjonalt forskningssenter med mål om å bedre læring, trivsel og motivasjon for barn med særskilte behov. Senteret er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger og Nord universitet.

Du kan lese mer om SpedAims Kohort her.

Vil du bli med?

Send noen ord om deg selv og om motivasjonen for arbeidet til luna.mikelsen@uis.no!

Mer informasjon:

Førstekonsulent
51831894
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF

SpedAims

SpedAims' ambisjon er å bedre læring, trivsel og motivasjon for barn med særskilte behov gjennom spesialpedagogisk forskning av høy kvalitet.<br>

Les mer om forskningen ved Lesesenteret

Fostering students engagement for writing through international collaboration

A game platform driven by artificial intelligence will give children the opportunity to write across borders, leading to...

Informasjon til deltakere i Sprell

På denne siden finner du informasjon til deltakerne og barnehageansatte i Sprell på norsk, arabisk, litauisk og polsk./ ...

En stor studie skal gi mer kunnskap om barn som strever: – Vi håper alle Stavanger-barnehagene vil være med på dette!

Det er for lite kunnskap om barn som trenger ekstra hjelp og spesialpedagogisk støtte i Norge. Nå skal norske toppforske...

Human reading assessment

Human Reading Assessment is a research project exploring new methodologies for adaptive reading assessment. On this page...

Vil gi barn god undervisning i skapende skriving

Norsklærere i barneskolen skal undervise barn i skapende og kreativ skriving, men mange savner kunnskap om hvordan. I ...

Sprell: Samtalebaserte lesepraksiser

I Sprell samarbeider forskere med barnehagelærere og foreldre om å utvikle flerspråklige digitale bildebøker for barn.

Lærere skal få mer kunnskap om sammenhengen mellom motivasjon og lesing

Forskningsprosjektet Les for meg handler om å vurdere barns lesing mens de leser engasjerende tekster høyt.

Gameplay

Et lesespill som kan redusere risikoen for at elever utvikler lese- og skrivevansker.

Partners in practice

I Partners in practice går forskere, skoler og lærerutdanning sammen om å utvikle skolens praksis. Elevmedvirkning og mo...

Skriveteknologi for elever med dysleksi

Forskernettverket Text Performers utvikler læringsmetoder og bidrar til at lærere og spesialpedagoger får mer kompetanse...

DigUp: Ein digital undervisningsplanleggar for lærarar

DigUp er ein digital undervisningsplanleggar som er utvikla for å støtte lærarar i arbeidet med å laga gode planar for e...

Engasjerende leseundervisning på mellomtrinnet

Forskningsprosjektet Engasjer skal gi lærere mer kunnskap om lesevansker på mellomtrinnet, og om hva som kjennetegner ef...

Kva har nettbrett å seie for elevane sine skriveferdigheiter?

Forskingsprosjektet DigiHand svarar på behovet for meir kunnskap om digitalisering i barneskulen.

Digitale verktøy og lesing i barnehagen

Lesesenteret forsker på hvordan digitale tekster kan brukes i barnehagens språkarbeid.

PIRLS 2021: Hvor godt leser norske tiåringer?

Den internasjonale studien PIRLS 2021 undersøker tiåringers leseferdigheter.

Adaptive vurderingsverktøy for bedre læring

Fremtidens prøver vil tilpasse seg nivået til eleven, gi individuell tilbakemelding og bedre mulighet for tilpasset oppl...

På Sporet: Effektive tiltak mot lese- og skrivevansker

På Sporet er et forskningsbasert eksempel på intensiv opplæring for elever på første trinn som strever med å komme i gan...

Two Teachers: Forskning på effekten av økt lærertetthet

Opplæringsloven sier at det skal være flere lærere på 1. til 4. klassetrinn i norsk/samisk og matematikk. Men forskninge...