Universitetet i Stavanger søker skoler til partnerskap

Lærerutdanningen skjer på to arenaer, der universitetet er den ene, og skolen er den andre. For å sikre best mulig kvalitet i lærerutdanningene ønsker UiS å inngå partnerskapsavtaler med barne- og ungdomsskoler i regionen. Vi inviterer skolene til partnerskap for perioden 2022-2026.

Published Endret

Lunde universitetsskole på Hundvåg.
Lunde skole er en av skolene som har partnerskap med UiS

Universitetet og kommunene har et felles ansvar for å utdanne dyktige lærere for framtiden. For å skape en god og relevant utdanning er det viktig å gi studenter praksisopplæring på ulike skoler. Vi ønsker et godt samarbeid med lærere, skoleledere og skoleeiere og innsikt i den kontinuerlige utviklingen som skjer i skolene. Spesielt er vi opptatt av at studentene lærer om utviklingsarbeid knyttet til undervisning i skolefagene. Vi vet at det skjer mye spennende på denne fronten i Rogaland.

- Et sentralt mål med å inngå partnerskap er å gjøre lærerutdanningene bedre og mer praksisrelevante. Andre mål for partnerskapet kan vere fornying av praksisformer både i lærerutdanningene og skolene, samt veiledning av nyutdannede og profesjonsutvikling for lærere i skolen, seier Lars Rune Waage. Han er leder ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk ved UiS.

SØK HER OM Å BLI PARTNERSKAPSSKOLE

Som partnerskapsskole ivaretar skolene en viktig del av grunnskolelærerutdanningene, nemlig praksisstudiet. Praksislærere og praksisskolelærere er lærerutdannere sammen med faglærere på universitetet. Partnerskapsskolene får også styrket veiledningskompetansen på skolen gjennom videreutdanning for praksislærere. De får i tillegg mulighet til faglig utvikling knyttet til viktige tema, og enkelte brukes også som undervisere på campus.

Praksisopplæring for grunnskolelærerstudenter ved UiS har vært og vil framleis være hovedinnholdet i avtalene. Utdanningene dette gjelder er:

Mer utfyllende informasjon om rammene for partnerskap kan du laste ned her (pdf)

Som partnerskapsskoler kan dere:

  •  Være med å skape arenaer for samhandling som kan styrke faglig utvikling både i utdanningene og på partnerskapsskolen
  • Bidra til å utdanne regionens fremtidige lærere
  • Styrke veiledningskompetansen på skolen
  • Få faglig utvikling og kurs tilknyttet viktige temaer i utdanningene
  • Spille inn tematikk og problemstillinger til forskning- og utviklingsarbeid relevant for din skole.
  • Delta i forsknings- og utviklingsarbeid.

- Praksislærerne våre forteller at studentene i stor grad oppleves som en positiv ressurs som kommer skolen som helhet til gode. Studentene kan gi friske blikk på undervisningen og virke til inspirasjon for videre utvikling av kvalitet i undervisningen, sier Lars Rune Waage.

Søknadsskjema finner dere her: https://svar.uis.no/LinkCollector?key=A99AHFJFU596