Webinar: Hva er hensiktsmessig bruk av digital teknologi i skolen?

Webinaret arrangeres mandag 13. februar klokken 14.30-15.45.

Published Endret

fire elever i barneskolealder sitter langs en pult og jobber på hver sin pc. en kvinne i orange genser står bak den ene og peker på skjermen hennes og smiler.

Prosjektet Digitalisering i grunnopplæringen (GrunnDig) inviterer deg som er lærer, skoleeier eller leder skoleutvikling til webinar om hensiktsmessig bruk av digitale verktøy i skolen.

Formålet er at lærere, ledere og skoleeiere kan bruke det som et utgangspunkt for å gjennomtenke hvordan skolen og kommunen arbeider med å utvikle lærernes profesjonsfaglige digitale kompetanse.

Med utgangspunkt i den største spørreundersøkelsen om digitalisering som er gjennomført blant lærere i Norge, ser vi på tre temaer som også er godt belyst i internasjonal forskning.

Hva er hensiktsmessig bruk av digital teknologi i skolen?

Mandag 13. februar klokka 14:30-15:45

14.30   Introduksjon fra UDIR v/ Anna Magdalena Solbue Kleiven

14.35   Norsk kontekst og forsking og status på 1-til-1 v/ Øystein Gilje

14.45   Hva sier forsking om hensiktsmessig bruk av digitale ressurser? v/ Morten Njå og Synnøve Amdam

- Kunnskapsoversikt og lærerens sentrale rolle

- Hva kjennetegner norske læreres digitale kompetanse og hva oppgir de som kompetansebehov?

- Hvordan kan digitaliseringen styrkes, sett fra et lærer-, skoleleder- og skoleeierperspektiv.

15.05   Skoleeierperspektiv på GrunnDig-funnene og erfaringer fra skolesektoren

15.15   Diskusjon, spørsmål og svar – Morten, Synnøve og Øystein svarer

15.45   Slutt