Hopp til hovedinnhold

Kammermusikkonkurransen 2022

Velkommen til Fakultet for utøvende kunstfag sin årlige kammermusikkonkurranse. Konkurransen finner sted fredag 8. april 2022 klokken 14:00 i Eikenes-salen, og er åpent for publikum.

Publisert: Endret:

Duo: Vladimir Todea Babos (cello) og Kiril Kutin (klaver). Foto: Agnete in't Veld Bendiksen
Vinnerne av Skjeies kammermusikkstipend 2021; duoen Kiril Kutin (klaver) og Vladimir Todea Babos (cello). Foto: Agnete in't Veld Bendiksen

Det er duket for Fakultet for utøvende kunstfag sin årlige kammermusikkonkurranse hvor studenter innen klassisk musikk skal konkurrere om Skjeies kammermusikkstipend. Konkurransen finner sted 8. april 2022 klokken 14:00-19:00 i Eikenes-salen, og er gratis og åpent for publikum.

  • Premie: 25.000 kr
  • Konsertoppdrag kan tilkomme vinneren

Program 2022

TidProgramRepertoar
14:00-14:05Introduksjon og velkomst ved Håkon Vestly
14:05-14:35Elvin I. Berg, slagverk

Lars Ivar Thorkildsen, slagverk

Øyvind Johansen, slagverk

Tomas Carl Bruno Björn, slagverk
David Skidmore: Ritual Music

Marc Mellits: Gravity (quartet version)
14:35-15:05Roxana Soliman, cello

Jacob Hem, piano

Karoline Kringstad Myklebust, fiolin
Astor Piazzolla: Four seasons Buenos Aires15:05-15:15Pause
15:15-15:45Mette Naomi Thune Nielsen, tenor trombone

Kieran Sharkey, tenor/bass trombone

Emma Bahus Heimtoft, tenor trombone

Katarina Færøvig, tenor trombone

Ole Elias Bergersen, tenor trombone

Linda Camilla Molina, bass trombone

Tage C. Sundal, euphonium

Helga Jordan Raunholm, bass trombone
Vekvanovsky: Offertorium

Ewazen: A duet of our time…of chaos

Verhelst: Hymn to the planet earth

Gordon Jacob: Octet15:45-16:15Pause
16:15-16:45Laura Lovišková, 1. fløyte

Cecilia Rospigliosi Salazar, 2. fløyte

Kristin Hjellset Mala, 3. fløyte

Elias Mursula, piano (ekstern)
Ian Clarke: "Curves" for three flutes and piano
16:45-17:10Nadia Hayes Skånseng, fiolin

Aldo Hodja, cello
Reinholdt Gliere: Duos 1-7 for Violin and Cello

G.F. Handel-J. Halvorsen: Passacaglia
17:10-17:45Pause (juryen samles for avgjørelse)
ca 17:45-18:00Offentliggjøring av vinnere og utdeling av diplomPåmelding til Fakultetets kammermusikkonkurranse 2022 er nå lukket

Påmeldingsskjema finner du her. Vi oppfordrer alle ensembler til å melde seg på! Påmeldingen skal blant annet inneholde navn på ensemblet, kontaktperson og repertoar til konkurransen.

Statutter for kammermusikkonkurransen

Les mer om hvem kan melde seg på, repertoar og kunngjøring av resultat.

Universitetets julekonsert 2019. Foto: Olav Bjånes

Fakultet for utøvende kunstfag (UK)

Universitetet i Stavanger

§ 1: Fundament og begrunnelse

Kammermusikkonkurransen er initiert av Fakultet for utøvende kunstfag ved UiS og avholdes årlig i vårsemesteret. Konkurransen er innstiftet for generelt å stimulere til kammermusikkaktivitet på høyt nivå, og for især å oppmuntre til dannelsen av og langsiktig arbeid i og med faste/permanente ensembler.

§ 2: Drift

Konkurransen drives av en komité og et sekretariat knyttet til UKs administrasjon.

§ 3: Pris og premiering

Fakultet for utøvende kunstfag tildeler diplom og prispenger til mellom ett og tre vinnerensembler. Konkurransejuryen bestemmer om prispenger i sin helhet tildeles ett vinnerensemble som én pris samlet, eller deles opp i flere. Prisen(e) deles ut til ensembler, ikke enkeltmusikere. Det forventes at vinnerensemble deltar på Fakultetets avslutningsseremoni, som normalt finner sted i mai måned. Det kan i tillegg også tilkomme konsertoppdrag som en del av premien. Konkurransejuryens avgjørelse er endelig og kan ikke overklages.

§ 4: Berettiget deltakerkategori

Med kammermusikk forståes et ensemble med mellom 2 og ca. 10 musikere. For duoer oppfordres det til å velge repertoar der begge musikere har en likeverdig musikalsk rolle, heller enn et typisk solorepertoar med en soliststemme og en akkompagnatør.

Ensembler må under konkurransen fremstille seg uten dirigent.

§ 5: Søkernes tilhørighet

I regelen skal samtlige medlemmer av ensemblet være studenter ved UK i minst halv tid (30 studiepoeng). Likevel åpnes det for en viss andel eksterne medlemmer – tilsvarende ett av fire i en kvartett, det vil si én fjerdedel. Søknad om medvirkning for eksterne medlemmer må sendes inn i forbindelse med påmelding. Det må da også redegjøres for hvilken musikalsk rolle eksterne medlemmer har i ensemblet.

§ 6: Konkurranseform

Konkurransen gjennomføres i form av en åpen konsert der programmet er forhåndsbestemt og annonsert på grunnlag av påmeldingene.

§ 7: Repertoar og konkurranseprogram

Ensemblene melder seg på med et repertoar på ca. 20 til 25 minutters varighet innen kunngjort frist. Det oppfordres til å melde seg på med et repertoar som også kan demonstrere formdannende evne i for eksempel flersatsige eller sykliske verk.

Ett ferdigutskrevet eksemplar av note/partitur til hele repertoaret leveres til studiekoordinator på klassisk, Anne Siri Norland. Dette skjer i forbindelse med påmelding.

§ 8: Juryens sammensetning og kunngjøring av resultat

Juryen består av en bredt sammensatt gruppe av 6 instrumentallærere, avdelingsleder for klassisk, i tillegg til en sekretær (en fagadministrativ representant fra UK). Juryen skal gjenspeile mangfoldet ved avdeling for klassisk musikk; både faglig, kjønns- og aldersmessig. Juryen skal ha en leder, utpekt av avdelingen. Juryen beslutter resultat gjennom simpel flertalls-avgjørelse. I tilfellet av uenighet i juryen, har juryleder dobbeltstemme.

Juryen treffer sin avgjørelse i et jurymøte umiddelbart etter og samme dag som konkurransen. Straks resultatet foreligger, kunngjøres det av juryens leder først muntlig, dernest via elektroniske medier.

Les mer fra Fakultet for utøvende kunstfag