Korona-informasjon til studenter ved campus Bjergsted

Presisering for ansatte og studenter ved Fakultet for utøvende kunstfag

Published Endret
koronavirus illustrasjon

Campus Bjergsted er åpen for både øving og undervisning i utøvende fag ( inkl hørelære). Teorifag skal undervises digitalt.

Undervisning

Regjeringen har vedtatt følgende om undervisning ved universiteter og høgskoler: «Undervisningen frem til 16. januar blir digital, men med noen unntak. Studenter som er avhengige av å gjennomføre forsøk i laboratorier eller i ferdighetstrening blir prioritert for fysisk undervisning.»

Ved UiS har UK har i stor grad fått unntak, slik at våre utdanninger kan gjennomføres nokså normalt. Her kan du se hvilke smittevern-tilpasninger som skal gjennomføres for at vi får beholde våre unntak.

Generelle smitteverntiltak ved UK fram til og med 16. januar 2022
 • Studenter har tilgang til øvingsrom som normalt, men bruken må være innenfor gjeldende smittevernsregime.
 • Ansatte og studenter oppfordres til minimal bruk av kollektivtransport.
 • Sosial omgang før ankomst reduseres til et minimum.
 • Sosial omgang/aktivitet på og utenfor campus reduseres til et minimum.
 • Avstand mellom student og veileder ivaretas med 2 meters avstand ved sang og dans, ved annen aktivitet opprettholdes 1 meteren evt. bruk av blant annet plexiglass mellom student og veileder.
 • Bruk av munnbind er pålagt når du ikke kan holde meteren.
 • Studentene må selv tørke av alt utstyr/instrumenter og overflater som har blitt berørt, både før og etter bruk.
 • Det er satt ut antibac ved alle inngangsdører, møterom, øvings- og undervisningsrom, personalrom i tillegg til i fellesareal.
 • Alle brukere av bygg er pålagt proaktiv håndhygiene.
 • Lav terskel for å holde seg hjemme; ikke anledning til å komme på campus selv ved helt milde symptomer på luftveisinfeksjon eller generelle sykdomsfølelse. Er man i tvil skal man holde seg hjemme.
 • Alle eventuelle karanteneplikter må selvsagt overholdes.
 • Det henges opp informasjon ved alle inngangsdører om smittevern i tillegg til smittevernsveiledere som er aktuelle for vår type virksomhet.
I tillegg skal følgende tiltak gjennomføres i uke 1 og 2:
1. Enetimer i uke 1 og 2, 2022 (veiledning på hovedinstrument)

Ved Fakultet for utøvende kunstfag (UK) er det viktig med veiledning på hovedinstrument for å opprettholde studieprogresjonen.
Dette medfører følgende smitteverntiltak:

 • Alle enetimer skal bookes gjennom TimeEdit slik at evt. smittesporing er sikret.
 • Det gjeninnføres ekstra smitteverntiltak i tråd med opplegget fra mai/juni 2020 og 2021.
2. Gruppeundervisning i uke 1 og 2, 2022 (undervisning i kohorter)

Vi mener at det er sterkt begrenset i hvilken grad man kan erstatte danse- og samspillsaktivitet i utøvende kunstfag med andre arbeidskrav, hvor et av hovedpoengene med samspill og samdans er det kollektive. UK vil ha undervisning i kohorter både i dans og musikk (orkestre/ensemble).

Dette medfører følgende smitteverntiltak:

 • Teoriundervisning gjennomføres digitalt.
 • I utøvende gruppefag vil studentene ved UK deles inn i gruppestørrelser og -sammensetning som gjør at det er kompatibelt med gjeldene smittevernstiltak.
 • Undervisningen skal bookes gjennom TimeEdit slik at evt. smittesporing er sikret.
 • Det gjeninnføres ekstra smitteverntiltak i tråd med opplegget fra mai/juni 2020 og 2021.
3. Gjennomføring av on-campus aktivitet – produsering av videomateriale for opptak til høyere musikkutdanning.

Det er besluttet nasjonalt at opptak til høyere musikkutdanning skal skje ved innsending av videomateriale, med innleveringsfrist 15. januar. Ved Fakultet for utøvende kunstfag (UK) er det behov for at de studenter som skal søke får produsert video i løpet av uke 1 og 2.
Vi kan ikke forvente av våre studenter at de verken har mulighet til å utøve musikk på sine respektive hybler, ei heller har det nødvendige opptaksutstyret som skal til for å spille inn adekvat søknadsvideo. I tillegg er noen studenter er avhengig av å spille inn video sammen med andre utøvere (både studenter og lærere).

Dette medfører følgende smitteverntiltak:

 • Aktivitet knyttet til innspilling av slike videoer skal bookes i TimeEdit slik at evt. smittesporing er sikret.
4. Eksamen

Fra og med 16. desember blir eksamenene i hovedsak dette semesteret gjennomført som digitale hjemmeeksamener. De eksamener som av faglige grunner ikke kan gjennomføres som hjemmeeksamener, blir gjennomført på campus under gjeldende smitteverntiltak eller utsatt til neste semester. Melding om hvilke eksamener som ikke kan gjennomføres som hjemmeeksamener eller som blir utsatt blir lagt i Canvas.

Gå til hovedside for korona-informasjon ved UiS

Du er kanskje også interessert i:

Bjergsted: Krav til fremmøte i undervisning og prosjekter

Krav til fremmøte ved Fakultet for utøvende kunstfag (UK) er en utdypning av emnebeskrivelsenes krav til oppfyllelse i e...

Bjergsted: Studieadministrasjonen

Trenger du hjelp? Her kan du se hvem som hjelper med hva i studieadministrasjonen ved Fakultet for utøvende kunstfag.

Bjergsted: Lån av utstyr

Alle studenter tilhørende campus Bjergsted kan låne utstyr til studierelaterte konserter og prosjekter.

Bjergsted: Øvingsrom for studenter

Studenter og ansatte ved Fakultet for utøvende kunstfag kan booke øvingsromrom.

Bjergsted: Timeplan og undervisning for studenter

Ved Fakultet for utøvende kunstfag er studieåret delt opp i hovedsakelig tre ulike kategorier uker: Undervisningsuker, p...

Bjergsted: Åpningstid og nøkler

På campus Bjergsted trenger du studentkort for å komme deg rundt

Studentsiden for campus Bjergsted

Her finner du nyttig informasjon knyttet til din studiehverdag på campus Bjergsted.