Hopp til hovedinnhold

Ledig stilling som professor i pedagogikk

Stillingen er ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for barnehagelærerutdanning og fagområde er pedagogikk med vekt på barnehagefeltet.

Publisert: Endret:

Bygning, blomstrende trær, plen og blå himmel

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som professor i pedagogikk ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for barnehagelærerutdanning. Stillingen er ledig fra 1. august 2021.

Fagområde for stillingen er pedagogikk med vekt på barnehagefeltet. Forskning ved instituttet er fler-/tverrfaglig orientert innenfor forskningsområdene barns læring og utvikling, demokrati og medvirkning, mangfold og tilhørighet, kommunikasjon og språk, bærekraftig utvikling og barns digitale hverdag, estetiske læreprosesser og spørsmål knyttet til barnehagelærerprofesjonen og barnehagelærerutdanningen. En sentral oppgave for professor vil være å bidra til å videreutvikle forskningen på barnehagefeltet og en overordnet forskningsledelse ved instituttet.

Den som ansettes skal hovedsakelig bidra til utvikling av fagmiljøet, undervise og veilede studenter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innenfor fagområdet, forske og formidle forskningsresultater innenfor relevante forskningsområder ved instituttet samt bidra til utvikling av samarbeid med arbeidslivet.

Det forventes at den som ansettes initierer, skaffer ekstern finansiering til, leder og gjennomfører større forsknings- og utviklingsprosjekter. Vedkommende vil også lede an i utvikling og bruk av varierte og digitale læringsmåter i undervisningen, innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og faglig utviklingsarbeid.

Les hele stillingsutlysningen her.