Hopp til hovedinnhold

Nytt PhD-kurs: Methodology in early childhood mathematics education research

Fra høsten av kan FILIORUM i samarbeid med Göteborg Universitet og Linneus Universitet tilby et helt nytt PhD-kurs som gir innsikt i metodiske spørsmål innen forskning på matematikklæring i tidlig alder.

Publisert: Endret:

FILIORUM, Göteborg Universitet og Linneus Universitet tilbyr PhD-kurset Methodology in early childhood mathematics education research. Foto: Getty Images

Kurset Methodology in early childhood mathematics education research vil gi en fordypning i forskningsdesign, metoder for datagenerering, tilnærminger til kvantitative og kvalitative analyser og etiske spørsmål i forskning knyttet til matematikklæring i tidlig alder. Kurset vil gi kunnskap om teoretiske tilnærminger og metodiske bidrag innen forskningsfeltet, begrensninger og fordeler ved ulike metoder og hvordan kritisk vurdere kunnskapsbidraget som ulike metodiske valg medfører.Kurset består av tre workshops med følgende temaer:

  1. Formulering av problemstillinger og design for forskning på barns matematikklæring
  2. Metodiske utfordringer med søkelys på kvalitative og kvantitative metoder og forskningsdesign i liten og stor skala
  3. Hvordan operasjonalisere formål og problemstillinger med pedagogiske mål og implikasjoner, samt forskningsetiske posisjoner

Kurset vil gi 7.5 studiepoeng og består av digitale workshops og forelesninger, og eksperter blir invitert for å forelese og veilede på de ulike temaene. Kurset avsluttes med deltakelse på en internasjonal forskningskonferanse om matematikk i tidlig alder.

Kurset blir holdt fra 1. september 2021 til 5. juni 2022. Søknadsfrist 15. mai 2021.

Les mer og meld deg på her.