Hopp til hovedinnhold

Kammermusikkonkurransen 2021

Alle studenter innen klassisk musikk inviteres herved til å delta i Fakultet for utøvende kunstfag sin årlige kammermusikkonkurranse. Påmeldingsfrist 16. april.

Publisert: Endret:
Vinnere av kammermusikkonkurransen 2019. Foto: Mari Løvås
Vinnerne av kammermusikkonkurransen 2019. Konkurransen var dessverre ikke mulig å gjennomføre våren 2020. Foto: Mari Løvås

Velkommen til Fakultet for utøvende kunstfag sin årlige kammermusikkonkurranse. Konkurransen finner sted fredag 23. april kl. 14:00 i Lille konsertsal og er lukket for publikum.

Påmelding til Fakultetets kammermusikkonkurranse 2021

Premie: 25.000 kr

Konsertoppdrag kan tilkomme vinneren.

Påmeldingsfrist: 16. april 2021

Påmeldingsskjema finner du her. Vi oppfordrer alle ensembler til å melde seg på! Påmeldingen skal blant annet inneholde navn på ensemblet, kontaktperson og repertoar til konkurransen.

Statutter for kammermusikkonkurransen

Les mer om hvem kan melde seg på, repertoar og kunngjøring av resultat.

Universitetets julekonsert 2019. Foto: Olav Bjånes

Fakultet for utøvende kunstfag (UK)

Universitetet i Stavanger

§ 1: Fundament og begrunnelse

Kammermusikkonkurransen (heretter UK CMC) er initiert av Fakultet for utøvende kunstfag ved UiS og avholdes årlig i vårsemesteret. Konkurransen er innstiftet for generelt å stimulere til kammermusikkaktivitet på høyt nivå, og for især å oppmuntre til dannelsen av og langsiktig arbeid i og med faste/permanente ensembler.

Konkurransen ble første gang arrangert i 2014.

§ 2: Drift

Konkurransen drives av en komité og et sekretariat knyttet til UKs administrasjon.

§ 3: Pris og premiering

Hvert år settes det av en sum penger til premiering. Summen kan tildeles i sin helhet som én pris samlet, eller deles opp i flere. Det kan også tilkomme konsertoppdrag som en del av premien.  

§ 4: Berettiget deltakerkategori

Prisen eller prisene tildeles ett eller flere ensembler, ikke enkeltmusikere. Duoer er i utgangspunktet ikke ekskludert fra deltagelse. Laveste antall musikere som kan påmeldes er dermed to. Det gis i prinsippet intet høyeste antall, men grensen for det man normalt regner som kammerensemble går ved ca. 10 medlemmer. Ethvert ensemble må under konkurransen fremstille seg uten dirigent.

§ 5: Søkernes tilhørighet

I regelen skal samtlige medlemmer av ensemblet være studenter ved UK i minst halv tid (30 studiepoeng). Likevel åpnes det for en viss andel eksterne medlemmer – tilsvarende ett av fire i en kvartett, det vil si én fjerdedel. Med andre ord må alle medlemmene av en trio være minimum halvtidsstudenter ved UK, fremdeles kun ett medlem av en sekstett, mens to av en oktett eller en nonett osv.

§ 6: Konkurranseform

Konkurransen gjennomføres i form av en åpen konsert der programmet er forhåndsbestemt og annonsert på grunnlag av påmeldingene. Normalt avvikles kun én runde, men i tilfellet særlig mange påmeldte kan konkurransen utvides til flere runder. Det blir da opp til juryen å avgjøre om man går inn for et utslagsprinsipp («cup») eller en sekvensert konkurranseform.

§ 7: Repertoar og konkurranseprogram

Ensemblene melder seg på med et repertoar av minimum 20 og maksimum 45 minutters varighet innen kunngjort frist. Juryen velger ut fra dette og setter sammen konkurransefremførelsens program, som offentliggjøres minst én uke før konserten. Det oppfordres til å melde seg på med et repertoar som også kan demonstrere formdannende evne i for eksempel flersatsige eller sykliske verk.

§ 8: Juryens sammensetning og kunngjøring av resultat

Juryen består ordinært av en sammensatt gruppe av 4 instrumentallærere, avdelingsleder for klassisk, i tillegg til en sekretær (en fagadministrativ representant fra UK). Juryen kan suppleres med inntil to representanter etter de faste medlemmenes ønske.

Juryen treffer sin avgjørelse i et jurymøte umiddelbart etter og i alle fall samme dag som konkurransekonserten, eller i tilfelle flere runder, siste konkurransekonsert. Straks resultatet foreligger, kunngjøres det av juryens leder først muntlig, dernest via elektroniske medier.

Les mer fra Fakultet for utøvende kunstfag