Hopp til hovedinnhold

Korona-informasjon til studenter ved campus Bjergsted

Fakultet for utøvende kunstfag (UK) har fått unntak fra gjeldende smittevernbestemmelser, for gjennomføring av on-campus aktivitet første uke etter påske.

Publisert: Endret:

Fakultet for utøvende kunstfag (UK) har fått unntak fra gjeldende smittevernbestemmelser, for gjennomføring av on-campus aktivitet første uke etter Påske. Veiledning på hovedinstrument og undervisning i  diverse kohorter knyttet opp mot kammermusikkgrupper og ulike ensembler som skal forberede seg til eksamen.

  • De som skal ha veiledening/undervisning i uken etter Påske, må føre smittevernlogg (dvs. tid, sted/rom og med hvem (mobilnr.)).
  • Undervisningstid og rom skal som normalt bookes gjennom TimeEdit.

Smittevernslogg for undervisning - UK  

Daglig oversikt over potensielle nærkontakter i forbindelse med mulig fremtidig smittesporing for de av dere som har undervisning på campus. Ta vare på skjemaet i 14 dager. Etter 14 dager skal det makuleres/slettes. KUN navn på de personene du har vært i nærkontakt med skal skrives opp (1 meter eller mindre, i over 15 minutt)

Vi minner om de fire viktigste tiltakene for å unngå smitte:

  1. Reduser nærkontaktene til så få som mulig
  2. Hold avstand - smittemeteren er 100 centimeter, gå ikke under dette, og forsøk helst å holde 2 meters avstand, særlig dersom dere er sammen i 15 minutter eller mer
  3. Vask eller sprit hendene ofte, være særlig nøye i fellesarealer
  4. Ikke kom på campus om du kjenner antydning til luftveisinfeksjon