Norsk barnehageforskningskonferanse 2022

Norsk barnehageforskningskonferanse arrangeres 26.-28. oktober i Bergen. I år er det Barnkunne - Senter for barnehageforskning ved Høgskulen på Vestlandet som er vertskap, og hovedtema for konferansen er ledelse i en barnehagekontekst.

Published Endret

Barn holder hender

Styrking av ledelseskompetanse er et sentralt virkemiddel for å sikre kvaliteten i barnehagenes arbeid, og for å realisere viktige mål for sektoren. Forskning som tar opp ulike sider ved barnehageledelse er også i vekst. Norsk barnehageforskningskonferanse 2022 har derfor ledelse i en barnehagekontekst som hovedtema. Konferansen vil bygge på en bred og inkluderende tilnærming til studier av ledelsespraksis, lederskap og styringsmessige rammer for ledelse og utvikling i barnehageorganisasjonen.

Deltema for konferansen:

 • Studier av lederutdanning
 • Metoder for forsking om ledelse i barnehager
 • Styringsperspektiver på barnehager
 • Kunnskapsledelse, kompetanseutvikling og ledelse av læring
 • Pedagogisk ledelse
 • Veiledning som ledelsespraksis
 • Organisasjonspsykologiske perspektiver på ledelse
 • Distribuert ledelse i barnehagekonteksten
 • Selvledelse i barnehager
 • Kvalitetsledelse (begrepet kvalitet i barnehager)
 • Ledelsespraksiser og nye lederroller i barnehager
 • Barnehagen i et organisasjonsperspektiv
 • Teamledelse
 • Moralske og etiske aspekter ved barnehageledelse
 • Systemisk ledelse
 • Ledelse og bærekraft
 • Ekstern barnehageledelse
 • Barns lek og læring og ledelse av dette i barnehagen

Merk at undertema er brede eksempler som ikke utelukker andre tema eller innfallsvinkler.

Krav til abstrakt:

Frist for innsending av abstrakt er 20. juni.

 • Beskrivende overskrift
 • Bakgrunn, mål, metode, resultater for studier (dersom empirisk), og implikasjoner for praksis (dersom relevant)
 • Inntil 250 ord
 • Oppgi ett til to nøkkeltema som arbeidet passer inn i (bruk listen over undertema)
 • Legg inn 4-5 nøkkelord
 • Legg ved fullt navn, e-post og tilknytning for alle forfattere
 • Kontaktperson og e-post adresse
 • Merk abstraktet med hvilken type presentasjon du ønsker
 • Abstrakt og presentasjoner kan være på engelsk eller et skandinavisk språk

Send inn abstrakt her.

Påmelding

Meld deg på til konferansen her.

Pris for deltakelse er kr 2800, festmiddag ved Fløyen Folkerestaurant 27. okt er inkludert i prisen.

For fullt program og informasjon om årets keynotes, besøk Barnkunnes konferansenettside her.