Om FILIORUM

FILIORUM – Senter for barnehageforskning ved Universitetet i Stavanger driver forskning, kunnskapsutvikling og innovasjon, og er en innovativ samarbeidspartner for barnehagesektoren. Senteret arbeider for høy kvalitet i den mangfoldige barnehagen ved å skape gode vilkår for tilhørighet, kommunikasjon og lek for alle barn.

Publisert Sist oppdatert

Barns trivsel, utvikling, lek og læring er dreiepunktet for all aktivitet ved senteret. Derav navnet FILIORUM, som er latin og betyr for barn.(Foto: GettyImages)

FILIORUM – Senter for barnehageforskning ble etablert i 2018. Senteret er initiert av Kunnskapsdepartementet og finansiert av Forskningsrådet. FILIORUMs rolle som nasjonalt nettverkssenter er å bidra til både mer og bredere metodisk anlagt forskning på barnehagefeltet, samt gi grobunn for tverrfaglige miljø som kan være toneangivende for forskning på området.

Forskningen ut til praksisfeltet

Universitetet i Stavanger har et av landets ledende kompetansemiljø innen barnehageforskning. FILIORUM – Senter for barnehageforskning har som ambisjon at forsknings- og utviklingsarbeidet som drives fram skal sikre høy kvalitet i hele den mangfoldige barnehagesektoren. Senterets virksomhet skal komme norske barnehagebarn til gode ved å være en faglig premissleverandør for barnehagesektoren. Gjennom aktiv forskningskommunikasjon når senteret ut i praksisfeltet og i samfunnsdebatten.

Målet er å få både mer og bredere metodisk anlagt forskning på barnehagefeltet , samt gi grobunn for tverrfaglige miljø som kan være toneangivende for forskning på området.


Barns trivsel, utvikling, lek og læring er dreiepunktet for all aktivitet ved senteret. Derav navnet FILIORUM, som er latin og betyr for barn. Sentrale tema for forskningen er tilhørighet, kommunikasjon og lek.

Senterets oppbygning

Forskerne i FILIORUM– Senter for barnehageforskning representerer ulike fag, perspektiv, forskningsmetoder og -tradisjoner. Dette gir et solid grunnlag for innovativ forskning for kvalitet i barnehagesektoren.

All barnehageforskning ved UiS inngår i FILIORUM– Senter for barnehageforskning. Forskerne er tilknyttet ulike enheter ved UiS:

  • Institutt for barnehagelærerutdanning
  • Lesesenteret
  • Læringsmiljøsenteret
  • Institutt for sosialfag
  • Handelshøgskolen ved UiS
  • Fakultet for utøvende kunstfag

Samarbeidspartnere:

Oversikt over Forum FILIORUM