88 personer

Erik Christensen

Professor II i filosofi

Janne Tjensvoll Stangeland

Universitetslektor i kommunikasjon

Turid Rødne

Førsteamanuensis i sosiologi

Margareth Pollestad

Universitetslektor i fjernsynsproduksjon

Espen Mathiesen

Førstelektor i journalistikk

Oluf Langhelle

Instituttleder

Terje Hillesund

Professor i mediefag

Torfinn Audun Ingeborgrud

Ekstern u/lønn

Øystein Hatteland

Førsteamanuensis i endringsledelse

Bjørn-Tore Blindheim

Førsteamanuensis i endringsledelse

Kristian Skagen Ekeli

Professor i filosofi

Cato Wittusen

Professor i filosofi

Sigmund Trageton

Universitetslektor i fjernsynsproduksjon

Åse Elisabeth Vagli

Dr.Philos, Associate Professor in Sociology

Hans Eirik Voktor

Professor i dokumentar

Ragnhild Johanne Sjurseike

Universitetslektor i kunst og kulturfag

Sindre Skjøld

Førsteamanuensis i fjernsyns- og multimedieproduksjon

Hallgeir Skretting

Professor i fjernsyns- og multimedieproduksjon

Merete Hermansen Jonvik

Førsteamanuensis i sosiologi, Institutt for medie- og samfunnsfag

Ola Morten Espolin Aanestad

Universitetslærer i kommunikasjon

Kine Marie Michelet

Universitetslektor i sosiologi

Lea Marie Sasse

Stipendiat i de globale rettighetsimplikasjonene av Norges elbilrevolusjon

Fredrik Dahle Vedholm

Stipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid, dokumentar

Sverre Nærland

Universitetslærer i dokumentarproduksjon