17 personer

Christa Werner

Fastlønnet student assistent (1089)

Nelly Narges Karimi

Programleder

Minnah Fahmida Haniffa

Leder av Lyspæren

Mio Småland

Fastlønnet student assistent (1089)

Kayla Vågen

Fastlønnet student assistent (1089)

Erik Egeland Steinnes

Fastlønnet student assistent (1089)

Ingvild Åmås Høiby

Førstekonsulent

Asbjørn Stokka

Fastlønnet student assistent (1089)

Syed Aqib Ali

Konsulent (1089)

Hasan Nadim Hankol

Fastlønnet student assistent (1089)

Rebecca Linn Haukland Briedis

Rådgiver

Michael Brune

Seniorrådgiver

Lene Tønnesen

Rådgiver

Utku Ali Riza Alpaydin

Rådgiver

Line Hurup Thomsen

Seniorrådgiver

Troels Gyde Jacobsen

Forsknings – og innovasjonsdirektør

Babak Ghassim

Innovation advisor