2521 personer

Sandra Støylen Ellefsen

Seniorrådgiver

Anne-Britt Grunnreis Fossmo

Seniorkonsulent

Truls Ellingsæter

Universitetslektor i rettsvitenskap

Kristine Gilje

Rådgiver

Lars Halvor Bjelland

Kontorsjef

Kristin Henanger Haugen

Andreas Østbø Fidjeland

Dr. Fiona Kyle

Jan Frijters

Professor

Michelle Reah

Studierådgiver

Lena Ailin Heimvik

Universitetslektor II i prehospital critical care

Gunnveig Toft Bjørndal

Universitetslektor

Silje Marnburg Ellefsen

Senior kommunikasjonsrådgiver

Eva Margareta Hultin

Professor II i lesevitenskap

Inger Frøyland Riska

Universitetslektor i pedagogikk

Annette Lothe Molnes

Rådgiver

Terje Ogden

Professor II

Charles Henry George Abbott

Forsker i innovasjon og regionale studier

Marianne Sun May Per

Kontorsjef

Suwisa Chaithongrat

Lærling

Malin Johansen-Fredriksen

Lærling

Andrew Kilmartin

Rådgiver

Malvin Varpe

Studentassistent

Sara Bianca Thune Beitz

Styremedlem