47 personer

Wenche Simonsen Midtgarden

Ekstern uten utbetaling

Daria Plotnikova

Rådgiver

Normann-André Kleiven

Førstekonsulent

Khatira Ataie Gumadin

Førstekonsulent

Torunn Aasland

Rådgiver

Mohamad Mohamad Jaffar

Bestiller

Mette Rita Hegdal

Kontorsjef

Harkaran Singh Rai

Rådgiver

Gerd Tingvik

Prosjektrådgiver

Irina Mihailenko

Seniorkonsulent

Hilde Norheim

Prosjektrådgiver

Jørgen Nilsen

Rådgiver

Heidi Elin Torgersen

Førstekonsulent

Marita Olderkjær

Førstekonsulent

Ann Kristin Henriksen

Seniorkonsulent

Lars Erik Hoff

Prosjektrådgiver

Monica Ravndal

Førstekonsulent

Irene Seglem

Prosjektrådgiver

Helen Bjelland

Prosjektrådgiver

Sophie Macaire Haatuft

Rådgiver

Maiken Thomassen

Konsulent

Helene Nilsen Medby

Konsulent

Grethe Karin Kaland

Seniorrådgiver

Cathrine Bråthen Ersland

Seniorrådgiver