2599 personer

Kolbjørn Kallesten Brønnick

Instituttleder

Liv Jorunn Byrkjedal-Sørby

Universitetslektor i pedagogikk

Janne Stigen Drangsholt

Professor i engelsk

Eilef Johan Gard

Seniorrådgiver

Ketil Knutsen

Professor i historie/historiedidaktikk

Bjørnar Kjellstadli

Universitetslektor i Idrett

Petter Frost Fadnes

Professor i improvisert musikk

Bettina Smith

Professor i sang

Turid Anita Jaastad

Universitetslektor i sykepleiefag

Roger Flage

Professor i risikostyring

Chandima Ratnayake Mudiyanselage

Professor in Mechanical Engineering

Tarjei Mandt Larsen

Førsteamanuensis i filosofi og metode

Ingrid Ølfarnes Røysland

Førsteamanuensis i helsevitenskap

Briten Russdal-Hamre

førstelektor i norsk/norskdidaktikk

Ingvil Førland Hellstrand

Førsteamanuensis i tverrfaglig kjønnsforskning

Trym Eystein Nicolaysen Holbek

Prosjektleder ECIU University

Marie Smith-Solbakken

Professor i samfunnsfag

Ingeborg Caroline Foldøy Solli

Førsteamanuensis i samfunnsøkonomi

Anne Lin Brobakke

Seniorrådgiver

Olaug Strand

Førsteamanuensis i utdanningsvitenskap

Nils Olav Østrem

Professor i samfunnsfag

Cato Wittusen

Professor i filosofi

Kristine Rørtveit

Professor i sykepleievitenskap/helsevitenskap

Hong Lin

Overingeniør i kjemi