2592 personer

Hilde Skjerping Dahl

Stipendiat i arkeologi

Kristi Løne

Rådgiver

Ingebjørg Stokkedal

Seniorsekretær

Charles Henry George Abbott

Stipendiat i innovasjon og regionale studier

Christina Huru

Rådgiver

Feodosiya Pavlovna Ermakova

Stipendiat i statsvitenskap/sosiologi

Nora Skaansar

Seksjonssjef

Sverre Christoffer Guldberg

Stipendiat i arkeologi

Helga Hiim Stålhane

Doktorgradsstipendiat i sosiologi

Gabriele Lauterbach

Stipendiat i utdanningsvitenskap/pedagogikk

May Sissel Vadla

Stipendiat i helsevitenskap

Gro Hole Austgulen

Vit. assistent

Bjarte Hetland

ekstern u/lønn

Eivind Sandve Haus

Førsteamanuensis i elektronikk/kybernetikk

Anne Lene Høivik

Universitetslektor i helsevitenskap

Cecilie Schou Andreassen

Professor II i arbeids- og organisasjonspsykologi

Thomas Moser

Professor

Martin Georg Skjæveland

Førsteamanuensis II i data Science

Elisabeth Stray Gausel

Rådgiver

Irene Seglem

Prosjektrådgiver

Anders Wolfgang Bjørnsen

Førstekonsulent

Deepak Singh

Ekstern

Ellen Karine Ersland

Førstekonsulent

Helle Austvik Tholo

Stipendiat i rettsvitenskap