11 personer

Leigh Biddlecombe Lauritzen

Senioringeniør

Sebastian Fitjar

Lærling

Gloria Orri Sancha

Rådgiver

Elizabeth Mary Armstrong

Overingeniør

Franziska Maria Vogler

Rådgiver

Joanne Teresa Taylor

Rådgiver innen Digital Design og Illustrasjon

Arne Thomas Lund Nilsen

Senioringeniør

Petter Mordt

Senioringeniør

Atle Løkken

Avdelingsdirektør, leder NETTOP-UiS

Kåre Spanne

senioringeniør

Mari Linn Atterås Larsen

Seniorrådgiver