21 personer

Håkon Brydøy

Ekstern

Line Grønhaug

Kommunikasjonsrådgiver

Frode Leidland

Avdelingsdirektør

Rune Manthey Løwehr

Seniorrådgiver

Mette Helene Høgsand

Seniorkonsulent

Oddveig Hansen

Seniorkonsulent

Tonje Irene Hansen

Rådgiver

Karen Blixhavn Riska

Konsulent

Jasmin Wallace Helgesen

Konsulent

Nadiia Mashliana

Ekstern uten utbetaling

Nina Steen Læknes

Ekstern uten utbetaling

Jens Christopher Schive

Ekstern uten utbetaling

Oleksandr Ryndyk

Ekstern foreleser

Meltem Yilmaz Sener

Ekstern foreleser

Cathrine Bjordal Tholo

Førstekonsulent

Anne Brit Hatleskog

Ekstern foreleser

Ola Berge-Vestvik

Førstekonsulent

Robin Gaarder Reese

Ekstern uten utbetaling

Carmen Ileana Øvestad

eksterm gjesteforelser

Mihaela Skender Sivertsen

eksterm gjesteforelser

Jane Aase Wathne

Seniorkonsulent