111 personer

Silje Trym Mathiassen

ekstern u/lønn

Mehdi Torkaman Momeni

Stipendiat i miljøhumaniora

Kim Tao Thykier Makeeff

Ekstern uten utbetaling

Olav Bjarne Håberg

Universitetslektor i media og kommunikasjons didaktikk

Aashima Budal

Ekstern uten utbetaling

Morten Michael Bjørnestad

Universitetslektor i helse og oppvekst didaktikk

Jarle Sæbø

Universitetslektor i matematikk fagdidaktikk

Rune Frestad

Universitetslærer i yrkesdidaktikk PPU

Nancy Marie Wood

Universitetslektor i moderne engelsk språk

Jonas Taudal Bækgaard

Stipendiat i nordisk litteratur

Annam Azeem

Stipendiat i religion, kultur og samfunn

Endre Harvold Kvangraven

Stipendiat i nordisk litteraturvitenskap

Sebastian Lundsteen Nielsen

Stipendiat i nordisk miljøhistorie

Gabriella Maria Petrick

Oppdragstaker-annet

Anne Reiher

Universitetslærer i spansk fagdidaktikk

Karoline Schiølde Johansen

Stipendiat i mellomengelsk

Aster Hoving

Stipendiat i miljøhumaniora

Gabriele Lauterbach

Stipendiat i utdanningsvitenskap/pedagogikk

Marie-Theres Fojuth

Førsteamanuensis i historie – historiebruk og miljøhistorie

Gitte Westergaard

Stipendiat i miljøhumaniora

Peder William Chellew Roberts

Førsteamanuensis i moderne historie

Kenneth Solberg-Harestad

Ekstern uten utbetaling

Adrian Johansen Rinde

ekstern u/lønn

Tor Thorvaldsen

Universitetslektor i historie og historie fagdidaktikk